Milloin tarvitaan pesänjakajaa?

Jos perintöä ei onnistuta jakamaan sopimusjakona, voi kuka tahansa kuolinpesän osakkaista hakea käräjäoikeudelta kuolinpesään pesänselvittäjän ja -jakajan, joka huolehtii kuolinpesän selvittämisestä ja jakamisesta. 

Palaa takaisin