Tiesitkö, että meillä voit hoitaa lakiasioita myös itse verkossa? Kokeile maksutta!

Mitä hyötyä perinnönjaosta on?

Perinnönjako selkeyttää vainajalta jääneen omaisuuden omistussuhteet ja lakkauttaa kuolinpesän yhteishallinnon. Ennen perinnönjakoa kuolinpesän osakkaiden omistus kohdistuu kuolinpesään. Osuutta kuolinpesässä ei voi esimerkiksi myydä. Perinnönjaon yhteydessä omaisuus siirtyy perillisten omaan hallintaan.

Palaa takaisin