Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Miten perinnönjako vaikuttaa lesken asemaan?

Leskeä suojelevat perintökaaren säännökset.

Leskellä on oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana hallinnassaan, ellei rintaperillinen vaadi perinnönjakoa tai vainaja ole antanut muunlaisia määräyksiä testamentissa.

Jos rintaperilliset eivät vaadi jakoa, kannattaa ottaa selvää, mitä tämä lesken oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana hallinnassaan käytännössä tarkoittaa. Leskellä on kuitenkin aina - rintaperillisen jakovaatimuksesta huolimatta - oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto ja koti-irtaimisto jakamattomana edellyttäen, että leskellä itsellään ei ole muuta omaksi asunnokseen sopivaa varallisuutta. 

Palaa takaisin