Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Voiko perinnöstä luopua?

Kyllä, perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perillinen voi luopua perinnöstä ennen perittävän kuolemaa tai kuoleman jälkeen. Perinnöstä ei voi luopua osittain, vaan on otettava joko kaikki vastaan tai luovuttava kaikesta. 

Perinnöstä voi luopua joko niin, että määrää kenelle oman osuutensa haluaa menevän tai niin, ettei siitä määrää mitään. Jos perinnöstä luovutaan määräämättä kenen hyväksi luovutaan, perimys määräytyy siten kuin luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Jos luopujalla itsellään on lapsia, perintö menee luopujan lapsille edellyttäen, että myös lapset ovat perittävän perillisiä eli sijaantulijoita. Perintöverot tulee tällöin suoraan luopujan sijaantulijoille maksettavaksi. 

Jos taas perinnöstä luovutaan ja samalla määrätään kenen hyväksi luovutaan, luopuja joutuu maksamaan perintöverot ja saaja joutuu maksamaan lahjaverot. 

Testamentin kautta saatavasta perinnöstä voi luopua myös osittain. Testamentista luopumista koskevat muutenkin hieman erilaiset säännöt kuin perinnöstä luopumista. 

Perinnöstä tai testamentista luopuminen tulee esille usein perunkirjoituksessa tai sen jälkeen. Perinnöstä ei voi luopua enää sen jälkeen, kun perinnönjako on tehty. 

Palaa takaisin