Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Kuinka testamentin määräykset saatetaan voimaan?

Testamentin määräyksiä tarkastellaan vasta, kun testamentin tekijä on kuollut. Testamentti tulee tuoda esille siinä vaiheessa, kun perunkirjoitusta valmistellaan. Testamentti tulee antaa tiedoksi vainajan perillisille lain määräämällä tavalla. Perillisillä on testamentin tiedoksisaannista 6 kuukautta aikaa moittia testamenttia. Testamenttia voi moittia muotovirheen perusteella, mutta ei esimerkiksi siksi ettei pidä testamentin sisällöstä. Testamentti saa lainvoiman kahdella tavalla:

1) Jos kaikki perilliset hyväksyvät testamentin, testamentti saa lainvoiman heti.  

2) Mikäli testamenttia ei moitita 6 kk määräajassa, testamentti saa lainvoiman.

Palaa takaisin