Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Mikä on testamentin laissa säädetty muoto?

Testamentti on määrämuotoinen juridinen asiakirja, eli se tulee tehdä laissa säädetyssä muodossa. Testamentin on oltava

  1. kirjallisesti tehty (suullinen testamentti ei lähtökohtaisesti ole mahdollinen)
  2. testamentin tekijä on sen allekirjoittanut ja 
  3. kaksi (2) esteetöntä todistajaa tulee yhtä aikaa läsnäolevina allekirjoittaa testamentti.

Erittäin suositeltavaa on myös, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot kuten koko nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat hyvin tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Hätätilatestamentti on poikkeus tiukoista muotovaatimuksista. 

Palaa takaisin