KESÄALEN VIIMEINEN VIIKKO! Kaikki verkkoasiakirjat -30% alennuskoodilla SUVI21. Viimeinen voimassaolopäivä 10.8.2021

Mitä asioita testamentin pitää sisältää?

Testamentti on määrämuotoinen juridinen asiakirja. Testamentin on oltava kirjallinen, testamentin tekijän on se allekirjoitettava ja lisäksi kahden esteettömän todistajan tulee yhtä aikaa läsnäolevina allekirjoittaa se. Erittäin suositeltavaa on, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot kuten koko nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Hätätilatestamentti on poikkeus tiukoista muotovaatimuksista. 

Palaa takaisin