Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Mitkä ovat testamentin muotovirheet?

Testamentin muotovirheet (lista on tyhjentävä):

  1. Testamentin tekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään. Alaikäinen ei esimerkiksi voi tehdä testamenttia muuta kuin 15 vuotta tätettyään ja itse ansaitsemansa varallisuuden osalta.
  2. Testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa.
  3. Testamentin tekemiseen on vaikuttanut testamentin tekijän mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnan häiriö.
  4. Testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti, hänet on taivuteltu siihen käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa, hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti, tai hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa. 
Palaa takaisin