Avioehto

 

Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Avioehto helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte rahanne takaisin, jos olette tyytymättömiä palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 300 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Mikä avioehto on?

Avioehtosopimus on aviopuolisoiden välinen sopimus omaisuuden jaosta avioeron ja/tai kuoleman varalta.  Jos puolisot tekevät avioehtosopimuksen, noudatetaan omaisuuden jaossa avioehdossa sovittua. Jos avioehtoa ei ole, omaisuus jaetaan lain pääsäännön mukaan puoliksi.

Miksi avioehto kannattaa tehdä?

Kun avioliitto solmitaan, kaikki nykyinen ja tuleva omaisuutenne muuttuu avio-oikeuden alaiseksi. Tämä koskee myös sellaista omaisuutta, jonka olette hankkineet jo ennen avioliittoa sekä esimerkiksi perinnöksi saatavaa omaisuutta, ellei perinnönjättäjä ole testamentissaan määrännyt toisin.

Avioehtosopimus on tapa turvata omaisuutenne jakaminen avioliiton päättyessä juuri sillä tavalla, joka tuntuu teistä reilulta ja oikeudenmukaiselta sen sijaan, että omaisuus jaettaisiin tasan.

Avioehtoa kannattaa harkita ainakin seuraavissa tilanteissa: 

 • Sinulla tai teillä molemmilla on lapsia aikaisemmista parisuhteista eli teillä on uusperhe.
 • Olet tai jompikumpi teistä on yrittäjä. Yritystoimintaa ei kannata riskeeta avioliiton takia.
 • Olet tai olette saamassa taloudellisesti merkittäviä perintöjä tai lahjoja esimerkiksi vanhemmiltasi.
 • Jompikumpi teistä on huomattavasti varakkaampi kuin toinen.  
 • Puolisosi on ylivelkaantunut tai vaarassa ylivelkaantua.
 • Teille ei ole vielä kertynyt omaisuutta. Tämä on täydellinen tilanne sopia yhteiset pelisäännöt ja periatteet tulevaisuuden varalta. 


Millainen avioehtosopimus voi olla?

Avioehtoja on erilaisia: 

 • Täysin poissulkeva avioehto:
  Tällaisessa täysin poissulkevassa avioehdossa sovitte, että kummallakaan teistä ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen. Kummallakin on siis omat varat ja vastuu omista veloista.

 • Yksipuolinen avioehto:
  Yksipuolisessa avioehdossa sovitte, että puolisolla A ei ole avio-oikeutta mihinkään puolison B omaisuuteen, mutta puolison A varat taas ovat avio-oikeuden alaisia eli tulevat aviolitton päättyessä jaettavaksi.

 • Yksilöllinen avioehto:
  Yksilöidyssä avioehdossa sovitte avio-oikeuden ulkopuolelle rajaamista koskevat määräykset esine- tai omaisuuslajikohtaisesti. Osan omaisuudestanne te haluatte jättää avio-oikeuden alaiseksi. Yksilöidyssä avioehdossa voitte esimerkiksi sopia, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta perintönä saatuun omaisuuteen, tai että puolisolla B ei ole avio-oikeutta esimerkiksi puolison A omistamaan yritykseen tai suvun kesämökkiin.

 

Tehkää avioehto helposti netissä tai yhdessä juristimme kanssa

Avioehtosopimus on suositeltavaa tehdä jo ennen avioliittoa, mutta sen voi laatia myös avioliiton aikana. Nettipalvelumme käyttö ei vaadi lain tuntemista. 

Jos haluatte keskustella avioehdosta juristimme kanssa ja tehdä avioehdon juristimme kanssa, autamme teitä mielellämme. 

 

Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi

 

Helpot lakipalvelut

 • Räätälöity avioehto syntyy helposti netissä. Voit kysyä tarvittaessa apua ilman lisämaksua.
 • Kokeile maksutta ja maksa vasta, kun haluat ostaa asiakirjan.
 • Voit ladata asiakirjasi heti maksun jälkeen. Asiakirjasi löytyvät myös OmaLexly-tililtäsi.
 • Voit muokata netissä tehtyä avioehtoa maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä.
 • Tyytyväisyytesi on meille tärkeää. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on avioehto?

Avioehto on sopimus, jonka vaikutukset näkyvät vasta kun avioliitto päättyy. Avioehdon avulla voitte keskenään sopia taloudellisista asioista eli siitä, miten omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä. Avioehto on ainoa mahdollisuus poiketa lain määräämistä avio-oikeudesta.  

Onko avioehtoon pakko suostua?

Jotta avioehto voidaan tehdä, tarvitaan siihen molempien puolisoiden kirjallinen suostumus. Avioehtoon ei ole pakko suostua. Avioehdon tulee noudattaa muotomääräyksiä: kirjallisesti laadittu, päivitetty ja molempien osapuolten allekirjoitus. Jotta avioehto on lainvoimainen, kahden (2) esteettömän todistajan pitää se oikeaksi allekirjoituksellaan todistaa.  

Mitä tapahtuu, jos ei ole avioehtoa?

Laki määrää avio-oikeudesta. Avio-oikeus tarkoittaa, että erossa aviopuolisoilla on oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus koskee omaisuutta, joka kummallakin oli ennen avioliittoa, sekä avioliiton aikana hankittua omaisuutta. Laskemalla molempien puolisoiden omaisuuden säästö yhteen saadaan sen omaisuuden arvo, joka avio-oikeuden nojalla puolitetaan. Avioehdolla voi vaikuttaa avio-oikeuteen ja siihen, miten omaisuus jakautuu avioliiton päättyessä.

 

Milloin avioehto ei kannata?

Avioehtoa ei aina kannata tehdä, jos aviopuolisot omistavat yhtä suuren osan omaisuudesta. Kaikkien avioparien kannattaa kuitenkin miettiä yhdessä, mitä avioehto käytännössä tarkoittaa, ja mikä sen merkitys omassa parisuhteessa on. Avioehto ei ole pakollinen, mutta joillekin se voi olla hyvin tarpeellinen asiakirja. Vaikka juuri nyt tuntuisi, ettei avioehto kannata, on järkevää miettiä myös sitä, miten omistussuhteet voivat tulevaisuudessa muuttua. 

Kannattaako tehdä avioehto?

Avioehto kannattaa tehdä, jos halutaan vaikuttaa siihen, millä tavalla omaisuus jaetaan erotilanteessa. Avioehto voi olla erityisen hyödyllinen “työkalu”, jos teillä on uusperhe, jos jompikumpi teistä on yrittäjä, jos jompikumpi teistä on selkeästi varakkaampi, jos jompikumpi teistä on ylivelkaantunut, tai jos tiedätte että jompikumpi teistä on saamassa perintöä tai lahjoja.

Mitä avioehdossa voi määrätä?

Avioehdolla voi määrätä avio-oikeuden poissulkemisesta. Tämä tarkoittaa, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta aviopuolisonsa omaisuuteen. Avioehdon voi myös rajata koskemaan ainoastaan toisen puolison omaisuutta. Tällöin puhutaan yksipuolisesta avioehdosta, jossa on siis sovittu, että A:lla ei ole avio-oikeutta B:n omaisuuteen.  

Mitä avioehto suojaa?

Lain mukaan puolisoilla on erossa avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioehto suojaa puolisoiden omaisuutta, koska avioehdolla voi poistaa avio-oikeuden. Puolisot voivat keskenään sopia mitä omaisuutta avioehto koskee ja mitä ei.  

Pitääkö tehdä ositus, jos on avioehto?

Avioparin taloudellinen yhteys pitää purkaa kirjallisen asiakirjan avulla. Tämä tarkoittaa käytännössä omaisuuden osittamista. Jos avioparilla on täysin poissulkeva avioehto, puhutaan omaisuuden osituksen sijaan erottelusta. Omaisuuden erottelun jälkeen ilmenee mikä omaisuus kuuluu kummallekin puolisolle eron jälkeen. Jos avioparilla on osittain poissulkeva avioehto, laaditaan ositus- ja erottelukirja.

 

Kuka perii, jos on avioehto?

Avioehdolla voit vaikuttaa siihen, mitä kuuluu ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään. Jos on tehty täysin poissulkeva avioehto, leskellä ei ole oikeutta kuolinpesän omaisuuteen. Tässä tapauksissa omaisuus menee lakimääräisille perillisille, ellei testamentilla ole toisin määrätty. 

Miten avioehto vaikuttaa testamenttiin?

Testamenttia laadittaessa tulee ottaa avioehdon määräykset huomioon. Vastaavalla tavalla avioehtoa laadittaessa kannattaa myös pohdiskella testamenttikysymyksiä, sillä testamentilla ei voida kumota aiemmin tehtyä avioehtoa.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää avioehdosta

Tiedätkö, mihin kaikkeen avioehdolla voi vaikuttaa? Lue lisää Lexlyn juristien kirjoittamista artikkeleista.

Lue lisää avioehdosta

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Avioehto

Tehkää avioehtosopimus verkkopalvelussamme tai varatkaa aika avioehtosopimuksen laatimiseen perhejuristimme kanssa. Verkkopalvelussa tehtyä asiakirjaa voi muokata maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä. Jos varaatte ajan juristille, hän käy kanssanne puhelimessa tai videotapaamisessa läpi avioehtosopimuksen sisällön ja laatii luonnoksen keskustelunne pohjalta. 

Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Avioehto helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte rahanne takaisin, jos olette tyytymättömiä palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 300 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu