Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Avoehto

 • Avoehdolla voitte sopia, miten omaisuutenne jaetaan, jos liittonne päättyy
 • Avoehdon tekeminen luo varmuutta ja ennakoitavuutta avoliittoon
 • Avoehdon voi tehdä helposti Lexlyn verkkopalvelussa tai yhdessä juristin kanssa
 • Kysy lisää asiakaspalvelusta 010 3379 150 
 • Hinnoitteluumme voit tutustua täällä >>

Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Avoehto helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte rahanne takaisin, jos olette tyytymättömiä palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 400 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Tehkää avoehto helposti netissä tai yhdessä juristimme kanssa


Nettipalvelumme käyttö ei vaadi lain tuntemista. Avoehdon tekeminen sujuu netissä näin:

 • Vastaa esitettyihin kysymyksiin klikkaamalla teille sopiva vaihtoehto.

 • Chatissa voit kysyä apua juristiltamme reaaliaikaisesti toimistomme aukioloaikoina tai halutessasi voit jättää meille soittopyynnön.
   
 • 14 vuorokauden muutosoikeus mahdollistaa verkkopalvelussa tehdyn avoehdon muuttamisen veloituksetta.

 • 100 % tyytäväisyystakuu: Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Jos haluatte keskustella avoehdosta juristimme kanssa ja tehdä avoehdon juristimme kanssa, autamme teitä mielellämme.


Miksi avoehto kannattaa tehdä?

Avoliittoa on pitkään totuttu ajattelemaan parisuhteen muotona, johon ei liity juridisia oikeuksia tai velvollisuuksia. Usein avoliitto on nähty myös välivaiheena kohti avioliittoa, eivätkä pariskunnat ole kokeneet tarvetta tehdä avoliittoa koskevia sopimuksia.

Yhä useampi pari tekee nykyään tietoisen valinnan jäädä elämään avoliitossa, ja avoliiton päättymiseen liittyy lainsäädäntöä. Erotilanteessa puolison tekemä hyvitysvaatimus saattaa yllättää ja jos avoliitto on päättynyt toisen osapuolen kuolemaan, omaisuuden jakaminen saattaa aiheuttaa turhia riitoja.

Avoehdossa voitte sopia yhteisen omaisuutenne jakamisesta sen varalta, että liittonne päättyy eroon. Monet haluavat tehdä avoehdon myös poistaakseen puolison oikeuden vaatia toiselta osapuolelta avoliittolain mukaista hyvitystä.

Lisäksi voitte sopia selkeästi siitä, kumman omistamaa tietty yhteiseen talouteen hankittu omaisuus on. Avoehdolla voi välttää monet riidat myös liiton päättyessä toisen osapuolen kuolemaan.

Pääset helposti tutustumaan avoehdon sisältöön verkkopalvelussamme. Huomaathan, että avoehdossa et voi määrätä omaisuutesi saajista kuolemasi varalta, vaan nämä määräykset on tehtävä testamentissa.


Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

 

Helpot lakipalvelut

 • Voitte tehdä avoehdon juuri teille sopivalla tavalla. Juristin voitte tavata joko etänä tai kasvotusten toimistollamme. Verkkopalvelussamme vastaatte kysymyksiin itsenäisesti.
 • Juristin kanssa saatte aina henkilökohtaista palvelua ja avoehtosopimus räätälöidään juuri teille sopivaksi. Verkkopalvelussa avoehtosopimus luodaan antamienne vastausten perusteella
 • Juristimme varmistaa, että avoehto vastaa toiveitanne. Verkkopalvelussa avoehtoa voi muokata 14 vrk:n ajan ostohetkestä.
 • Juristipalvelussamme lähetämme teille laskun sähköpostitse tai postitse, kun avoehtosopimus täyttää vaatimuksenne. Verkkopalvelussamme saatte valmiin avoliittosopimuksen maksun jälkeen välittömästi pdf-muodossa. Kaikki asiakirjasi löydät kirjautumalla OmaLexlyyn.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on avoliitto?

Avoliitto on perhemuoto, jossa kaksi ihmistä elää yhteisessä taloudessa, ilman että he ovat avioliitossa. Avoliitossa kahdella ihmisellä on yhteinen koti ja yhteinen kotiosoite. Avoliittoon ei kuulu juridisia velvollisuuksia tai oikeuksia.

Miten omaisuus määräytyy avoliitossa?

Avoliitossa molemmat osapuolet säilyttävät oman omaisuutensa. Jos avoliitto päättyy, jaetaan yleensä puolisoiden omaisuus sen mukaan, mitä kumpikin omistaa. Jos osapuolet hankkivat omaisuutta yhdessä, kannattaa säilyttää kuitti ja merkata molemmat osapuolet omistajaksi.

Miten omaisuus jaetaan jos avoliitto päättyy eroon?

Avoliitossa ei ole automaattista oikeutta toiseen puolisoon omaisuuteen. Jos avopari eroaa, kumpikin pitää oman omaisuutensa. Jos syntyy erimielisyyttä omaisuudesta, jompikumpi teistä voi vaatia omaisuuden erottelua.

Missä tapauksessa voi vaatia omaisuuden erottelu?

Erottelua voi vaatia, jos jompikumpi seuraavista ehdoista toteutuu: olette olleet avoliitossa eli asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai jos teillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Mikä on avoehto?

Avoehdolla avopari voi sopia, miten omaisuutta jaetaan, jos liitto päättyy eroon. Avoehdon avulla voitte välttää riitoja ja epämukavia tilanteita. Monet haluavat tehdä avoehdon myös poistaakseen puolison oikeuden vaatia toiselta osapuolelta avoliittolain mukaista hyvitystä.  

Mitä eroa on avoliitolla ja avioliitolla?

Avoliitto ja avioliitto ovat molemmat parisuhteen muotoja. Avioliitosta seuraa erilaisia velvollisuuksia ja oikeuksia. Avoliitolla ei ole mitään juridisia vaikutuksia. Avioliiton seurauksena syntyy myös avio-oikeus, mutta avoliitossa vastaavaa oikeutta ei synny.

Mitä avopuoliso perii?

Puolison kuollessa, avopuoliso ei peri mitään, jos vainaja ei ollut laatinut testamenttia tämän hyväksi. Ilman testamenttia avopuolisosi perijöitä ovat hänen lapsensa. Jos vainajalla ei ollut lapsia, puolisosi perijöitä ovat hänen vanhempansa.

Milloin noudatetaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta?

Lakia sovelletaan kuitenkin vain sellaisiin avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään 5 vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. 

Mitä tarkoittaa hyvitys?

Avoerossa varakkaampi puoliso ei ole velvollinen maksamaan tasinkoa vähävaraisemmalle kumppanille. Avoliiton päättyessä toinen puoliso voi kuitenkin olla oikeutettu saamaan hyvitystä toiselta puolisolta. Hyvitystä on mahdollista, jos avopuoliso on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. (Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 8§)

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoliiton lakiasiat kuntoon

Toisin kuin avioliitossa laki ei synnytä avopuolisoiden välille taloudellisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Ei synny avio-oikeutta eikä keskinäistä elatusvelvollisuutta. 

Naimisiin ei välttämättä tarvitse mennä taloudellisen turvan vuoksi, mutta avoliitossa korostuu riittävien juridisten asiakirjojen merkitys. Avoehdon lisäksi puolisoiden on tehtävä ainakin testamentti, jos he haluavat turvata toisiaan taloudellisesti toisen osapuolen kuoleman varalta. Jos asutte omistusasunnossa, suosittelemme myös asuntosopimuksen tekemistä. Avoliiton asiakirjoista voit kysyä lisää juristeiltamme.

Täytyykö naimisiin mennä taloudellisen turvan vuoksi? Ei välttämättä. Asiakirjoilla voi vaikuttaa moneen asiaan. 

Lue lisää avoliiton lakiasioista

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Avoehto

Tehkää avoehtosopimus verkkopalvelussamme tai varatkaa aika avoehtosopimuksen laatimiseen perhejuristimme kanssa. Verkkopalvelussa tehtyä asiakirjaa voi muokata maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä. Jos varaatte ajan juristille, hän käy kanssanne puhelimessa tai videotapaamisessa läpi avoehtosopimuksen sisällön ja laatii luonnoksen keskustelunne pohjalta. Asiakirjaa täydennetään vielä tarvittaessa, kunnes se on tahtonne mukainen.

Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Avoehto helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte rahanne takaisin, jos olette tyytymättömiä palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 400 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu