Edunvalvontavaltuutus

Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Tee edunvalvontavaltakirja helposti netissä. Netissä tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 280 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Mikä edunvalvontavaltuutus on?

Turvaa juoksevien raha-asioiden, omaisuuden ja muiden henkilökohtaisten asioiden hoitaminen etukäteen laadittavalla edunvalvontavaltuutuksella eli edunvalvontavaltakirjalla.

Edunvalvontavaltuutuksessa päätät itse, kuka asioitasi hoitaa tulevaisuudessa. Edunvalvontavaltuutusta käytetään vasta sitten, jos sairauden, ikääntymisen, onnettomuuteen joutumisen tai muun syyn vuoksi menetät kykysi huolehtia itse tärkeistä asioistasi.

Edunvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella täysi-ikäisellä, sillä yleensä toimintakyvyttömyys ei ilmoita itsestään etukäteen. Edunvalvontavaltakirja ei siis ole vain ikääntyneiden asiakirja, vaikka ikä ja vanhuuden heikkous ovatkin tavallinen syy siihen, miksi ihminen saattaa tarvita elämänsä loppuvaiheessa apua.

Edunvalvontavaltuutuksen antajan eli valtuuttajan tulee edunvalvontavaltakirjaa tehdessään ymmärtää sen merkitys. Tästäkään syystä edunvalvontavaltakirjan tekemistä ei kannata lykätä liian kauas tulevaisuuteen.


Miksi juuri sinun kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus?

Jos et pysty tulevaisuudessa hoitamaan taloudellisia ja henkilöä koskevia asioitasi itse, vaihtoehdoiksi jää niiden hoitaminen tekemäsi edunvalvontavaltuutuksen avulla tai perinteinen edunvalvonta. Kolmatta tapaa ei ole. Laatimalla edunvalvontavaltakirjan varaudut tulevaisuuteen ja varmistat, että asioitasi hoidetaan haluamallasi tavalla. Edunvalvontavaltakirjalla asiat hoituvat helpommin joustavammin ja edullisemmin perinteiseen edunvalvontaan verrattuna, sillä byrokratiaa on vähemmän.

Myös viranomainen suosittelee edunvalvontavaltuutuksen tekemistä


Myös Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kannustaa tekemään edunvalvontavaltakirjan hyvissä ajoin siltä varalta, että oma toimintakyky heikkenee sairauden, onnettomuuden, ikääntymisen tai muun toimintakykyä heikentävän syyn seurauksena. DVV ei tarjoa ilmaista lomaketta tai mallipohjaa, jolla edunvalvontavaltakirjan voisi laatia, emmekä mekään kannusta valmiin lomakkeen käyttöön.

Tutustu valtakunnalliseen edunvalvontavaltuutuskampanjaan >>

 

Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus Lexlyn nettipalvelussa tai yhdessä juristimme kanssa?

Voit tehdä juuri sinulle räätälöidyn edunvalvontavaltuutuksen netissä koska tahansa. Saat kattavan ja juridisesti pätevän edunvalvontavaltakirjan helposti ja edullisesti. Palvelun käyttö ei edellytä lain tuntemista, joten voit käyttää nettipalveluamme rohkeasti. 

Jos haluat mieluummin keskustella edunvalvontavaltuutuksesta juristimme kanssa ja antaa edunvalvontavaltakirjan hänen laadittavakseen, autamme sinua mielellämme.  


Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

Helpot lakipalvelut

  • Räätälöity edunvalvontavaltuutus syntyy helposti netissä. Voit kysyä tarvittaessa apua ilman lisämaksua.
  • Kokeile maksutta ja maksa vasta, kun haluat ostaa asiakirjan.
  • Voit ladata asiakirjasi heti maksun jälkeen. Asiakirjasi löytyvät myös OmaLexly-tililtäsi.
  • Voit muokata netissä tehtyä edunvalvontavaltakirjaa maksutta 14 vrk:n ajan ostosta.
  • Tyytyväisyytesi on meille tärkeää. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja on ainoa asiakirja jolla voit turvata asioidesi hoidon toivomallasi tavalla myös tulevaisuudessa. Jos et itse pysty hoitamaan asioitasi sairauden, terveyden heikentymisen, iän tai tapaturman vuoksi, voit edunvalvontavaltakirjalla määritellä, kuka hoitaa asioitasi ja miten niitä hoidetaan. Edunvalvontavaltakirja tulee kuitenkin tehdä etukäteen eli silloin, kun oma toimintakykysi ei ole vielä heikentynyt merkittävästi.

Kuka voi toimia valtuutettuna edunvalvontavaltuutuksessa?

Edunvalvontavaltuutettuina toimivat useimmiten perheenjäsenet tai muut valtuutuksen antajalle läheiset henkilöt. Edunvalvontavaltuutettu voi olla esimerkiksi puolisosi, sisaruksesi, lapsesi, ystäväsi tai joku muu tehtävään sopiva henkilö. Edunvalvontavaltakirjassa kannattaa nimetä useampi henkilö: Toissijainen valtuutettu nimetään siltä varalta, että ensisijainen valtuutettusi ei pysty tai en enää halua hoitaa asioitasi. Varavaltuutettu nimetään siltä varalta, että varsinainen valtuutettusi tarvitsee väliaikaisen sijaisen. Voit nimetä useamman toissijaisen valtuutetun ja varavaltuutetun. Usein he ovat keskenään samoja henkilöitä.

Edunvalvontavaltakirjaan on järkevää lisätä myös perheen ulkopuolinen luotettu henkilö varavaltuutetuksi. Varsinainen valtuutettusi voi nimittäin olla joissain tilanteissa esteellinen hoitamaan asioitasi. Nimeämällä esteettömän henkilön varavaltuutetuksi, varmistut siitä, että antamasi valtuutuksen avulla saadaan hoidettua kaikki asiat, myös perheen sisäiset taloudelliset asiat.

Jos olet itse jo iäkkäämpi, kannattaa valtuutetuksi tai ainakin valtuutetun varalle nimetä sellainen itseäsi nuorempi henkilö, joka todennäköisemmin pystyy ottamaan tehtävän vastaan vielä vuosienkin päästä. On tärkeää pyytää valtuutetuksi nimettävältä henkilöltä etukäteinen suostumus tehtävään ryhtymisestä. Suostumuksen ei tarvitse olla kirjallinen, eikä valtuutetun tarvitse olla paikalla valtakirjaa allekirjoitettaessa.

Miten edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä?

Edunvalvontavaltuutus annetaan kirjallisesti edunvalvontavaltakirjan muodossa. Edunvalvontavaltuutuksen tulee olla riittävän kattava, jotta sen avulla voidaan hoitaa sekä kaikki taloudelliset että henkilöä koskevat asiasi. Valtuutusta varten ei yleensä ole olemassa juuri sinun tilanteeseesi ja tarpeisiisi sopivaa valmista mallipohjaa. Edunvalvontavaltakirjan tekemisessä kannattaa käyttää apuna asiantuntevaa juristia tai verkkopalvelua, joka räätälöi edunvalvontavaltakirjan juuri sinun elämäntilanteeseesi sopivaksi.

Edunvalvontavaltuutuksen antamiselle on laissa määrätty tarkat sisältö- ja muotovaatimukset. Jos vaatimuksia ei ole noudatettu, Digi-ja väestötietovirasto ei voi vahvistaa edunvalvontavaltuutustasi. Tällä hetkellä jopa kolmasosa ilman asiantuntemusta laadituista edunvalvontavaltakirjoista joudutaan hylkäämään muotovirheiden vuoksi.

Edunvalvontavaltuutuksen antajana eli valtuuttajana allekirjoitat edunvalvontavaltakirjan kahden todistajan läsnäollessa. Todistajien on oltava esteettömiä eli he eivät saa olla esimerkiksi läheistä sukua sinulle. Tehdessäsi edunvalvontavaltuutuksen Lexlyssä, saat tarkat ohjeet asiakirjan allekirjoittamiselle, todistamiselle ja todistajien esteellisyydelle.

Edunvalvontavaltuutusta ei rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon vielä sen antamisvaiheessa, eikä sitä voi lähettää virastoon säilytettäväksi. Edunvalvontavaltakirjaa kannattaa laatia ainakin kaksi alkuperäistä kappaletta, jotta voit antaa toisen niistä säilytettäväksi valtuutetulle ja pitää yhden valtakirjan itselläsi. Jos valtakirjoja on vain yksi, sitä pitää säilyttää sellaisessa paikassa, että valtuutettu löytää sen tarvittaessa helposti.Mitä vaikutuksia edunvalvontavaltuutuksen tekemisellä on?

Edunvalvontavaltuutuksesta puhuttaessa monella syntyy huoli siitä, luopuuko omasta päätösvallastaan valtakirjan allekirjoittaessaan. Tämä huoli on kuitenkin turha. Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen ja allekirjoittaminen ei vaikuta elämääsi mitenkään niin kauan kuin olet itse kykenevä hoitamaan asioitasi. Valtuutuksen antamalla olet kuitenkin ikään kuin vakuuttanut asioidesi hoidon tulevaisuuden varalta.

Edunvalvontavaltuutus otetaan käyttöön eli valtakirja vahvistetaan vasta sitten, kun et itse pysty hoitamaan asioitasi. Osa pystyy hoitamaan kaikki omat asiansa loppuun saakka, jolloin valtuutusta ei tarvita koskaan. Monella ikääntymisen myötä kuitenkin syntyy tilanne, jolloin läheisen apu asioiden hoidossa on tärkeää. Myös sairastuminen ja onnettomuudet voivat johtaa vastaavaan tilanteeseen.

Ennen kuin kukaan voi hoitaa asioitasi edunvalvontavaltuutuksen perusteella, Digi- ja väestötietoviraston pitää vahvistaa valtakirja. Valtakirjaa ei vahvisteta ilman lääkärinlausuntoa siitä, että et todellakaan ole enää kykenevä asioidesi hoitamiseen. Lääkärin tulee siis aina todeta, että tilasi antaa syyn edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiselle ja lisäksi sinuakin vielä kuullaan prosessissa, jos olet kykenevä kertomaan oman mielipiteesi valtuutuksen vahvistamisesta.

Edunvalvontavaltuutus vahvistetaan vain sellaisessa tilanteessa, jossa olisi perusteet hakea sinulle myös edunvalvojaa. Asioitaisi hoitaisi puolestasi joka tapauksessa joku toinen, mutta edunvalvontavaltuutuksen avulla helpotat läheistesi työtä asioidesi hoidossa ja varmistut siitä, että kaikkia asioitasi hoidetaan haluamallasi tavalla.

Mitä eroa on edunvalvonnalla ja edunvalvontavaltavaltakirjalla?

Edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaja voi itse päättää, mitä asioita hänen puolestaan hoidetaan, miten niitä hoidetaan ja kenen toimesta asioita hoidetaan. Valtuuttaja voi esimerkiksi määrittää, että edunvalvontavaltuutettu saa myydä kiinteistöjä. Edunvalvonnassa viranomainen taas hoitaa asioitasi. Edunvalvonnassa asioitasi saattaa hoitaa yleinen edunvalvoja, joka on sinulle täysin vieras ihminen. Yleisen edunvalvojan hakeminen on yleensä pitkä ja työläs prosessi etkä itse voi juuri vaikuttaa siihen, miten asiasi hoituvat.  

Myös läheinen voi toimia edunvalvojana. Edunvalvojan rooli kuitenkin sisältää huomattavasti enemmän byrokratiaa ja velvollisuuksia, kuin edunvalvontavaltuutetun rooli. Edunvalvontavaltakirjan avulla toimiessaan, sinut hyvin tuntevan henkilön on siten huomattavasti helpompi hoitaa asioitasi, koska voit hyvin tarkkaan määrittää hänen oikeutensa ja siten esimerkiksi vähentää ylimääräistä paperityötä.

Voiko edunvalvontavaltakirjan tehdä itse?

Emme suosittele edunvalvontavaltakirjan tekemistä täysin omatoimisesti. Asiantuntijan avun kysyminen on aina järkevää, jotta edunvalvontavaltakirja täyttää kaikki lain sille asettamat vaatimukset, ja jotta sinun oma tahtosi varmasti tulee selkeästi ilmi.

Lexlyn juristien laatimassa nettipalvelussa voit kuitenkin laatia edunvalvontavaltakirjan itse helposti ja luotettavasti. Koska verkkopalvelu on asiantuntijoiden laatima, voit olla varma, että kaikki tarpeelliset asiat tulevat huomioiduiksi, ja valtakirja on laadittu lain edellyttämällä tavalla.

Paljonko edunvalvontavaltuutettu saa palkkaa?

Valtuuttaja voi edunvalvontavaltakirjassa päättää mahdollisesta edunvalvontavaltuutetun palkkiosta. Jos valtuuttaja ei ole määrännyt mitään palkkiosta eikä kulujen korvaamisesta, valtuutetulla on oikeus saada valtuuttajan varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio.  

Milloin kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia ennen kuin oma toimintakyky heikkenee merkittävästi. Et voi koskaan tietää mitä elämässä tapahtuu, mutta edunvalvontavaltakirjan avulla voit ainakin varautua myös siihen, ettei kaikki aina suju ihanteellisesti. 

Pitääkö edunvalvontavaltakirja vahvistaa?

Digi- ja väestötietoviraston tulee vahvistaa edunvalvontavaltakirja ennen kuin se astuu voimaan. Vahvistaminen tapahtuu siis vasta silloin kun valtuuttajan toimintakyky on heikentynyt niin, että hän ei voi itse hoitaa omia asioitaan. Vahvistamista varten tarvitaan käytännössä myös aina lääkärinlausunto, jolla valtuuttajan terveydentilan heikkous voidaan todentaa.

Voiko oma lapsi olla edunvalvontavaltuutettu?

Oma lapsi voi toimia edunvalvontavaltuutettuna kuten kuka tahansa muukin läheinen. Ei löydy mitään määräystä, jonka mukaan oma perhejäsen ei saisi toimia edunvalvontavaltuutettuna. Edunvalvontavaltuutetun pitää olla täysi-ikäinen ja luotettava henkilö. Jos oma lapsi toimii valtuutettuna, on erittäin tärkeää nimetä lisäksi myös esteetön varavaltuutettu. Edunvalvontavaltuutettuna lapsesi ei esimerkiksi voi myydä omaisuuttasi omalle puolisolleen, koska hän on siihen esteellinen.

Eikö puolisoni tai lapseni voi joka tapauksessa hoitaa asioitani?

Ei, vaikka tämä on yleinen väärinkäsitys. Kenelläkään toisella ei ole automaattista oikeutta hoitaa toisen aikuisen ”virallisia” asioita ilman erillistä lupaa. Jos oma toimintakyky on alentunut, tuo lupa on joko edunvalvontavaltuutus tai holhoustoimilain mukainen edunvalvonta.

Olen jo tehnyt pankkivaltuutukset ja Suomi.fi-valtuutuksen läheiselleni, mihin hän tarvitsisi vielä edunvalvontavaltakirjaa?

Tavanomaiset valtuutukset kuten pankkiin annettu valtuutus toiselle henkilölle tai Suomi.fi-valtuutus ovat toimiva ratkaisu niin kauan, kun valtuutuksen antaja on itse toimintakykyinen. Jos / kun oma toimintakyky on alentunut merkittävästi, tavanomaiset valtuutukset eivät enää ole päteviä. Tällöin tarvitaan joko edunvalvontavaltuutus tai holhoustoimilain mukainen edunvalvonta.

Miksi tarvitsisin lakimiehen apua edunvalvontavaltakirjan laatimisessa?

Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen juridinen yleisvaltuutus kaikkien talousasioittesi hoitamiseen ja päätöksentekoon sinua itseäsi koskevissa asioissa. Tämän asiakirjan huolellinen laatiminen on erittäin tärkeää. Holhousviranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto hylkää vuosittain jopa 20% vahvistettavaksi toimitetuista edunvalvontavaltakirjoista niissä olevien puutteiden ja virheiden vuoksi.

Olerko kuullut Omissä käsissä -kampanjasta? Sen tarkoituksena on kannustaa kaikkia edunvalvontavaltuutuksen tekoon. Tee omasi nyt! - Lexly.fi

Oletko kuullut Omissa käsissä -kampanjasta?

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kannustaa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen Omissa käsissä -kampanjalla. Lexly on kampanjan virallinen kumppani. 

Edunvalvontavaltakirjaa kuulee usein kutsuttavan myös edunvalvontasopimukseksi, edunvalvonta-asiakirjaksi tai edunvalvontatestamentiksi. Yhtä kaikki kyse on tärkeästä asiakirjasta, jolla henkilö antaa toiselle henkilölle omaa edunvalvontaansa koskevan valtuutuksen.

Viimeistään jokaisen 40 vuotta täyttäneen tulisi ottaa asiat omiin käsiinsä ja turvata itsensä sekä oman tahtonsa toteutuminen edunvalvontavaltuutuksella.

Lue lisää kampanjasta

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Edunvalvontavaltuutus

Varaudu tulevaisuuteen edunvalvontavaltuutuksella. Päätä itse, miten asioitasi hoidetaan tulevaisuudessa, jos oma toimintakykysi heikkenee. Oikea aika tehdä edunvalvontavaltuutus on juuri nyt, kun kaikki on kunnossa.

Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Tee edunvalvontavaltakirja helposti netissä. Netissä tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 280 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu