Keskinäinen testamentti

  • Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman henkilön toistensa hyväksi tekemä testamentti
  • Keskinäinen testamentti voi olla omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti taikka näiden yhdistelmä
  • Varaa maksuton alkukeskustelu 010 3379 150 

Keskinäinen testamentti

600 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Miksi keskinäinen testamentti kannattaa tehdä?

Keskinäisen testamentin voivat laatia ketkä tahansa, esimerkiksi sisarukset. Useimmiten se on kuitenkin puolisoiden käyttämä tapa tehdä testamentti, kun halutaan turvata lesken taloudellista asemaa toisen puolison kuoltua sekä määrätä omaisuuden saajista leskenkin jälkeen.

Jos puolisot ovat avioliitossa keskenään ja edesmenneellä puolisolla on omia lapsia, leski ei peri omaisuutta ilman testamenttia. Tällöin on erittäin tärkeää varmistaa lesken taloudellinen turva testamentin avulla. Jos aviopari on lapseton, puoliso toki perii toisen, mutta hänenkin kuoltuaan omaisuus jaetaan takaisin molempien puolisoiden sukuihin. Monet haluavat testamentissaan päättää itse, kenelle perintö tässä vaiheessa menee.

Jos puolisot taas olivat keskenään avoliitossa, avoleski ei peri puolisoaan milloinkaan ilman testamenttia. Avoleskellä ei myöskään ole lakimääräistä oikeutta jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin.

Testamentilla voi jättää puolisolle omaisuutta omistusoikeudella tai hallintaoikeudella. Tämä valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, minkälaisia mahdollisuuksia leskellä on käyttää omaisuutta, ja minkälaisia veroseuraamuksia perinnöllä on. Testamentin vaihtoehdoista kannattaakin keskustella asiantuntevan juristimme kanssa.


Tiesitkö tämän keskinäisestä testamentista?

Keskinäinen testamentti tehdään yhdelle asiakirjalle, mutta käytännössä se sisältää kahden henkilön testamenttaustahdon. Jos toinen osapuoli muuttaa keskinäisen testamentin määräyksiä omalta osaltaan, on usein vaarana, että koko keskinäisen testamentin merkitys muuttuu.

Hyvin laadittu keskinäinen testamentti sisältää aina määräykset siitä, kuka perii omaisuuden toisenkin puolison kuoltua. Testamentin määräykset saattavat olla myös erilaiset riippuen siitä, kumpi puolisoista menehtyy ensin.

Jos kummallakin puolisolla on hyvin erilaiset testamenttimääräykset ja toissijaiset perilliset, saattaa toisinaan olla yksiselitteisempää laatia molemmille puolisoille omat testamentit. Juristimme osaa aina auttaa teitä oikeanlaisen testamentin valinnassa.


Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

Helpot lakipalvelut

  • Voitte tehdä keskinäisen testamentin juuri teille sopivalla tavalla. Juristin voitte tavata joko etänä tai kasvotusten toimistollamme.
  • Juristin kanssa saatte aina henkilökohtaista palvelua ja keskinäinen testamentti räätälöidään juuri teille sopivaksi.
  • Juristimme varmistaa, että keskinäinen testamentti vastaa toiveitanne.
  • Juristipalvelussamme lähetämme teille laskun sähköpostitse tai postitse, kun keskinäinen testamentti täyttää vaatimuksenne. Kaikki asiakirjasi löydät kirjautumalla OmaLexlyyn.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman henkilön toistensa hyväksi tekemä testamentti. Keskinäisessä testamentissa yleensä puolisot päättävät, että ensin kuolleen puolison omaisuus siirtyy leskelle, mutta keskinäisen testamentin voi tehdä myös muut henkilöt kuin puolisot.  

Kannattaako tehdä keskinäinen testamentti?

Jos haluat, että omaisuutesi siirtyy haluamallesi henkilölle menehdyttyäsi, on testamentin tekeminen tarpeen. Keskinäisellä testamentilla voi turvata lesken taloudellisen aseman toisen kuoltua sekä määrätä omaisuuden saajista leskenkin jälkeen. 

Mitä maksaa keskinäinen testamentti?

Keskinäisen testamentin tekeminen yhdessä Lexlyn juristin kanssa kustantaa 600 euroa. Tekemällä keskinäisen testamentin juristin kanssa varmistut siitä, että omaisuutesi siirtyy menehdyttyäsi juuri sillä tavalla kuin itse haluat. 

Miten keskinäinen testamentti tehdään?

Keskinäisen testamentin muotomääräykset vastaavat normaalia testamenttia. Sen täytyy tehdä siis kirjallisesti ja keskinäisen testamentin osapuolten täytyy allekirjoittaa se kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. 

Kuka tekee keskinäisen testamentin?

Keskinäisen testamentin voivat laatia ketkä tahansa henkilöt, kuten vaikka sisarukset. Useimmiten keskinäinen testamentti kuitenkin laaditaan puolisoiden välillä, ja siinä turvataan lesken taloudellinen asema toisen puolison kuoltua. 

Mitä eroa on testamentilla ja keskinäisellä testamentilla?

Keskinäinen testamentti on aina kahden tai useamman henkilön tekemä testamentti toistensa hyväksi. Keskinäisessä testamentissa osapuolet testamenttaavat omaisuudesta toistensa hyväksi, kun taas normaalissa testamentissa perinnönjättäjä määrää omaisuuden jaostaan ulkopuoliselle henkilölle. 

Milloin keskinäinen testamentti ei ole pätevä?

Keskinäinen testamentti on silloin pätevä, kun se on tehty kirjallisesti ja osapuolet allekirjoittavat sen kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Esimerkiksi tietokoneella tehty ja allekirjoitettu keskinäinen testamentti ei ole pätevä. Jos keskinäisen testamentin tekijällä ei myöskään ole riittävää ymmärrystä siitä, mitä on tekemässä, keskinäinen testamentti ei ole pätevä.  

Voiko keskinäisellä testamentilla ohittaa lakiosuuden?

Keskinäisellä testamentilla voi määrätä kaikesta perillisen omaisuudesta, lakiosuuksista riippumatta. Lakiosaan oikeutettu rintaperillinen voi kuitenkin halutessaan aina vaatia oman lakiosansa suorittamista. 

Voiko keskinäisen testamentin tehdä itse?

Keskinäisen testamentin voi tehdä halutessaan itse. Keskinäisen testamentin teossa on kuitenkin hyvä kääntyä asiantuntevan perhejuristin puoleen, varsinkin jos keskinäisen testamentin määräykset ovat mutkikkaampia. 

Mitä keskinäisellä testamentilla voidaan sopia?

Keskinäinen testamentti voi olla omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti taikka näiden yhdistelmä. Keskinäisellä testamentilla voidaan määrätä siis omaisuuden omistusoikeudesta tai hallintaoikeudesta sen jälkeen, kun testamentin jättäjä on menehtynyt. 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää testamentista

Testamentin tekeminen on osa tulevaisuuteen varautumista. Lue lisää juristiemme kirjoittamista artikkeleista.

 

Lue lisää testamentista

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Keskinäinen testamentti

Varaa aika keskinäisen testamentin laatimiseen perhejuristimme kanssa. Juristi käy kanssasi puhelimessa tai videotapaamisessa läpi toiveesi ja ajatuksesi testamentin sisällöstä ja kertoo sinulle eri vaihtoehdoista. Juristimme laatii luonnoksen testamentistasi keskustelunne pohjalta. Asiakirjaa muokataan ja täydennetään vielä tarvittaessa, kunnes se on tahtonne mukainen.

Keskinäinen testamentti

600 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu