Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Kuolinpesän ositus

  • Kuolinpesän ositus ja perinnönjako helposti Lexlystä
  • Varaa maksuton alkukeskustelu 010 3379 150 

Kuolinpesän ositus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Mikä on kuolinpesän ositus?

Kun toinen puoliso kuolee, puolisoiden avio-oikeuden alaiset varat jaetaan ositukseksi kutsutussa toimenpiteessä. Osituksen osapuolina ovat tällöin kuolinpesän osakkaat ja leski. Jos puolisoilla oli täysin poissulkeva avioehtosopimus, tehdään osituksen sijaan omaisuuden erottelu.

Ositus tulee tehdä ennen perinnönjakoa. Vasta perunkirjoituksen ja osituksen jälkeen selviää perinnönjaon kohteena oleva kuolinpesän omaisuus.


Miksi kuolinpesän ositus kannattaa tehdä Lexlyssä?

Ositus ja perinnönjako hoidetaan yleensä samalla asiakirjalla. Ositus on kuitenkin tärkeä erottaa omaksi vaiheekseen suunniteltaessa tulevaa perinnönjakoa.

Osituksessa määräytyy se omaisuus, joka jaetaan perinnönjättäjän perillisille joko lain mukaan tai perinnönjättäjän mahdollisesti tekemän testamentin mukaan. Jos perinnönjättäjällä ja leskellä on osaksikin eri perilliset, ositus nousee vielä tärkeämmäksi vaiheeksi. Osituksen lopputuloksena selviää nimittäin se omaisuus, joka aikanaan periytyy lesken sukulaisille ja josta leski voi määrätä omalla testamentillaan.

Osituksessa tehdyillä ratkaisuilla on usein huomattava vaikutus myös perillisten ja lesken tulevaan verotukseen. Verotuksessa voidaan saavuttaa mittaviakin säästöjä, kun ositus osataan laatia ammattitaitoisesti.


Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

Helpot lakipalvelut

  • Alkuneuvottelu juristimme kanssa.
  • Juristimme laatii luonnoksen.
  • Saat laskun sähköpostiin.
  • Valmis asiakirja löytyy asiakastililtäsi pdf-muodossa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä tarkoittaa kuolinpesän ositus?

Jos kuollut henkilö oli kuollessaan avioliitossa, perukirjan laatimisen jälkeen kuolinpesän osakkaiden tulee toimittaa ositus perinnönjaon yhteydessä. Osituksessa on kyse aviovarallisuussuhteen purkamisesta ja siinä jaetaan puolisoiden avio-oikeuden alaiset varat. 

Onko kuolinpesän ositus pakko tehdä?

Kuolinpesän ositus on pakko tehdä, sillä vasta sen jälkeen perinnönjako voidaan tehdä läheisen kuoleman jälkeen. Osituksessa jaetaan puolisoiden avio-oikeuden alaiset varat ja selvitetään onko leskellä oikeus tasinkoon kuolinpesän varoista. 

Voiko kuolinpesä vaatia ositusta?

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia kuolinpesän ositusta. Jos muut osakkaat eivät suostu vaatimukseen, ositusta vaatinut osakas voi vaatia pesänjakajaa toimittamaan kuolinpesän osituksen. 

Kuka maksaa kuolinpesän osituksen?

Kuolinpesän osituksesta johtuvat kulut maksetaan aina kuolinpesän varoista. Kuolinpesän osakkailla on kuitenkin myös mahdollisuus halutessaan sopia keskenään kulujen maksamisesta. 

 

Voiko kuolinpesän osituksen tehdä itse?

Kuolinpesän osituksessa selvitetään puolisoiden avio-oikeuden alaiset varat ja mahdollinen lesken oikeus tasinkoon kuolinpesän varoista. Kuolinpesän osituksen toki voi laatia myös itse, mutta on ehdottomasti suositeltavaa jättää ositus ja perinnönjako asiantuntevan juristin hoidettavaksi. 

Mitä jos kuolinpesän ositusta ei ole tehty?

Jos kuolinpesän ositusta ei ole tehty, on mahdotonta tietää, mikä osuus kuolinpesästä voidaan jakaa perinnönjaossa. Tämän takia kuolinpesän ositus on aina tehtävä ennen perinnönjakoa. 

Pitääkö ositus tehdä ennen perinnönjakoa?

Jos henkilö oli kuollessaan naimissa, kuolinpesän ositus on aina tehtävä. Perinnönjaon tekeminen ei ole mahdollista ennen kuin kuolinpesän ositus on tehty, joten ositus täytyy tehdä aina ennen kuin perintö voidaan jakaa. 

Kuka tekee kuolinpesän osituksen?

Kuolinpesän osituksen voi tehdä yksi kuolinpesän osakkaista. Osituksen laatiminen voi olla kuitenkin haastavaa, joten sen takia asiantuntevan juristin apu on erittäin suositeltavaa osituskirjaa tehdessä. Jos osakkaat eivät pääse sopuun kuolinpesän osituksesta, osakas voi vaatia tuomioistuimen määräämää pesänjakajaa toimittamaan osituksen.

Milloin kuolinpesän ositusta ei tarvitse tehdä?

Jos henkilö ei kuollessaan ollut naimisissa, kuolinpesää ei tarvitse osittaa, sillä leskeä ei ole avio-oikeuden alaisten varojen jakamiseksi. Jos kuollut henkilö oli naimissa, kuolinpesän ositus on aina pakko tehdä ennen kuin perinnönjako voidaan suorittaa. 

Miten kuolinpesän ositus tehdään?

Kuolinpesän osituksesta on aina laadittava osituskirja. Kuolinpesän osituksessa selvitetään puolisoiden avio-oikeuden alainen varallisuus ja selvitetään lesken mahdollinen oikeus tasinkoon kuolinpesän varoista. Kaikkien kuolinpesän osakkaiden tulee allekirjoittaa osituskirja ja myös kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava osituskirja. 

Perunkirjoitus, kuolinpesän ositus ja perinnönjako helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Kuolinpesän ositus ja perinnönjako sekä verotus

Lexlyn osaavat perhejuristit huolehtivat sekä osituksesta että perinnönjaosta vaihe vaiheelta. Hoidamme myös kaikki tarpeelliset paperityöt ja käytännön järjestelyt.

Kuolinpesän osittamiseen ja perinnönjakoon liittyvät ratkaisut voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla lesken ja perillisten verotukseen tulevaisuudessa, joten suosittelemme selvittämään merkitykselliset asiat oman kuolinpesän kohdalla. 

Ota yhteyttä

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Kuolinpesän ositus

Lexlyn osaavat perhejuristit huolehtivat kuolinpesän osittamisesta ja perinnönjakamisesta luotettavasti ja ammattitaidolla. Ositus ja perinnönjako ovat kumpikin omia erillisiä toimenpiteitään, mutta käytännössä ne kuuluvat kuitenkin kiinteästi yhteen. 

Kuolinpesän ositus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu