Lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus

  • Lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta on erotilanteessa viisasta sopia kirjallisesti 
  • Lasta koskevat sopimukset kannattaa vahvistuttaa oman kunnan lastenvalvojan luona
  • Vain vahvistettu kirjallinen sopimus on täytäntöön pantavissa
  • Kysy lisää asiakaspalvelusta 010 3379 150 
  • Tutustu hinnoitteluumme >>

Juristin laatima sopimus
295 €/t

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Erotilanteessa vanhempien tulee sopia lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvistä asioista. Jotta sopimukset olisivat täytäntöönpanokelpoisia, lapsen asuinpaikan lastenvalvojan tai käräjäoikeuden tulee vahvistaa sopimukset kirjallisesti.

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa ja huolenpitoa lapsesta tämän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi turvaten. Yhteishuolto tarkoittaa, että eron jälkeenkin vanhemmat jatkavat yhdessä lapsen huoltajina. Yhteishuoltoa ei tule sekoittaa vuoroasumiseen. Yksinhuolto tarkoittaa, että lapsella on vain yksi huoltaja, joka tekee lasta koskevat päätökset yksin. Vanhemmat voivat sopia yksinhuollosta yhdessä tai käräjäoikeus voi päättää siitä.  

Vanhempien on ratkaistava myös lapsen asuminen eli kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsi voi asua toisen vanhempansa luona tai vuorotellen kummankin vanhempansa luona (vuoroasuminen). Vuoroasumisessa lapsi asuu vähintään 40 % kalenterivuodesta kummankin vanhempansa luona lomakaudet ja juhlapyhät mukaan lukien. Vuoroasumisesta huolimatta lapsella voi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Vuoroasumista koskevassa sopimuksessa (tai käräjäoikeuden määräyksessä) on oltava vuoroasumisen ehdot ja tieto lapsen virallisesta asuinpaikasta. Elatusapu voidaan vahvistaa maksettavaksi myös vuoroasumisessa. 

Lapsella on oikeus elatukseen. Monet erovanhemmat joutuvatkin miettimään, miten elatusapu määräytyy, mikä on elatusmaksun määrä ja suuruus, mikä on kohtuullinen elatusapu ja vaikuttaako vuoroasuminen tai vuoroviikkoasuminen elatusapuun. Lastenvalvojalla vahvistettu elatussopimus on erityisen tärkeä siitä syytä, että Kela ei voi maksaa elatustukea pelkästään vanhempien keskinäisen sopimuksen perusteella tilanteessa, jossa toinen vanhempi jättää elatusavun maksamatta tai elatusapu on pienempi kuin voimassa oleva elatustuki. 

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Myös tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa varten tarvitaan vahvistettu sopimus tai oikeuden päätös.

Sopikaa lasta koskevista asioista tarvittaessa asiantuntijan apua hyödyntäen ja varatkaa sen jälkeen yhteinen aika lastenvalvojalle.

 

Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

 

Helpot lakipalvelut

  • Alkukeskustelu juristin kanssa toimistollamme tai etänä.
  • Juristimme laatii luonnokset lasta koskevista sopimuksista.
  • Saatte valmiin sopimuksen lastenvalvojan vahvistettavaksi.
  • Lähetämme teille laskun sähköpostitse tai postitse
Sovi huoltajuusasioista riidattomasti. Lexlyn juristit vanhempien tukena lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Lapsen kannalta parasta on hoitaa asiat sovussa

Jokaisella lapsella on oikeus elatukseen ja turvalliseen kasvuympäristöön. Aina vanhemmat eivät saa keskenään sovittua lapsen asioista ilman ulkopuolista apua. Erimielisyyksistä huolimatta vanhempien tulee sopia siitä kumman vanhemman luona lapsi virallisesti asuu, ovatko molemmat yhteishuoltajia ja miten paljon lapsi tapaa vanhempaa, jonka luona hän ei virallisesti asu. Lisäksi vanhemmat sopivat lapsen elatusavun määrästä.

Asiantuntevat perhejuristimme ovat vanhempien tukena kaikissa lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Konsultoimme vanhempia asioista neuvoteltaessa ja muotoilemme sopimuksen lastenvalvojan hyväksyntää varten.

Lue lisää lapsiin liittyvistä lakiasioista

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus

Juristimme konsultoivat lasten asioihin liittyen.

Juristin laatima sopimus
295 €/t

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu