Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Omaisuuden erottelu avoerossa

Avoerossa osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelun yhteydessä avopuolisot haluavat yleensä purkaa yhteisomistussuhteensa joko siten, että toinen puolisoista lunastaa toisen osuuden tai yhteisesti omistettu omaisuus myydään kokonaan pois.

250 €/h

Avopuolisoiden välinen omaisuuden erottelu juristimme avulla. Varaa ilmainen 15 min alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.

Avopuolisoiden yhteistalouden purkaminen ja omaisuuden erottelu 

Omaisuuden erottelu tulee tehdä lain edellyttämässä määrämuodossa. Omaisuuden erottelusta laadittu erottelukirja on saantokirja, jonka perusteella esimerkiksi kiinteistö tai asuinhuoneisto rekisteröidään omistajansa nimiin. Lisäksi määrämuotoinen erottelukirja ja hyvitystä koskeva sopimus saattaa olla tarpeen rekisteröidä Digi- ja väestitietoviraston ylläpitämään avoliittoasioiden rekisteriin, jos puoliso tarvitsee suojaa omaisuutta luovuttaneen puolison velkojien takaisinsaantivaatimuksilta.

Avopuolisoiden omaisuuden jakamiseen sovelletaan avoliittolakia (laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta), jos avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta tai heillä on/on ollut  yhteinen taikka yhteisessä huollossa lapsi. 

Kun avopuolisot eroavat, jompikumpi saattaa olla oikeutettu hyvitykseen

Avopuoliso saattaa olla oikeutettu hyvitykseen, jos hän on auttanut toista kartuttamaan tai säilyttämään omaisuuttaan niin, että yhteistalouden purkaminen omistussuhteiden mukaisesti johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Yhteisen talouden hyväksi annettu panos voi olla työtä yhteisen talouden tai puolison omaisuuden hyväksi taikka omien varojen sijoittamista siihen. Hyvityksessä on nimenomaan kysymys toisen panoksen hyvittämisestä, ei avopuolisoiden varallisuuserojen tasoittamisesta. Hyvityksen saamisen edellytykset ovat hyvin tiukat, joten avopuolisoiden tulisikin aina pyrkiä sopimaan varallisuutensa järjestelyistä ja yhteistaloutensa asioista ennakolta esimerkiksi laatimalla avoehdon, jolla voidaan sopia avopuolisoiden taloudellisista asioista avoliiton ajalle ja avoeron varalta.  

Hyvitystä on vaadittava määräajassa. Lisäksi hyvityksen maksamiseen ja saamiseen liittyy veroseuraamuksia

Mitä jos sopua ei synny? 

Avopuolisot voivat itse päättää omaisuutensa jaosta ja hyvityksestä. Jos he eivät pääse sopimukseen omaisuutensa erottelusta ja yhteistomistussuhteiden purkamisesta, he voivat hakea pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudelta.

Avopuolisot, joiden eroon ei sovelleta avoliittolakia

Kaikki avoliitot eivät ole samanlaisia. Lain mukaan on olemassa myös avoliittoja, jotka eivät täyty avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain soveltamisedellytyksiä. Tällaisissa avoeroissa kumpikin puoliso on oikeutettu pitämään omissa nimissään olevan omaisuutensa, jos he eivät ole muuta sopineet. Tavallisesti yhteisesti omistettu omaisuus myydään tai avopuolisot tekevät keskinäisen kaupan, jolla toinen lunastaa toisen osuuden esimerkiksi yhteisenä kotina käytetystä asunnosta.  

Miksi tehdä omaisuuden erottelu Lexlyn juristin avulla?

Vaikka avoero sujuisikin hyvässä yhteisymmärryksessä, avoeroon liittyvät omaisuusjärjestelyt kannattaa aina hoitaa ammattilaisen avustuksella, jotta asiat esimerkiksi hyvityksen osalta eivät jää sopimatta.  

Juristimme palvelevat ympäri Suomen etävastaanotolla. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Varaa oma aikasi soittamalla 010 3379 150 tai lähetä meille sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

Lexly apunasi

 • Autamme omaisuuden erottelun toimittamisessa juuri teille sopivalla tavalla. Juristin voitte tavata joko etänä tai kasvotusten toimistollamme.
 • Juristimme kanssa saatte aina henkilökohtaista ja ammattitaitoista palvelua. Ohjeistamme omaisuuden erottelussa vaihe vaiheelta veroseuraamukset huomioon ottaen.
 • Omaisuuden erottelu toimitetaan toivomallanne tavalla joko videoyhteyden avulla tai toimistollamme.
 • Juristipalvelussamme lähetämme teille laskun sähköpostitse tai postitse, kun omaisuuden erottelu on valmis. Kaikki asiakirjasi löydät kirjautumalla OmaLexlyyn.

Tiesitkö tämän avoliittolaista?

 1. Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain mukaan kumpikin avopuoliso pitää itsellään oman omaisuutensa niin avoliiton aikana kuin sen jälkeen. 

 2. Jos ei voida selvittää, onko irtain omaisuus yksin toiselle avopuolisolle kuuluvaa vai heidän yhteistä omaisuuttaan, noudatetaan yhteisomistusolettamaa, jos avopuolisoiden välisestä sopimuksesta tai olosuhteista ei muuta johdu.
   

 3. Avopuoliso saattaa olla oikeutettu hyvitykseen, jos hän on auttanut toista kartuttamaan tai säilyttämään omaisuuttaan niin, että yhteistalouden purkaminen omistussuhteiden mukaisesti johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. 

  Huom. Avoliiton on pitänyt kestää vähintään viisi vuotta tai parilla täytyy olla yhteinen tai yhteishuollossa oleva lapsi, jotta avoliittolain säännökset tulevat sovellettavaksi.

Saatavuus

Voit keskustella juristimme kanssa toivomallasi tavalla verkkoyhteyden välityksellä tai toimistollamme.

Ymmärrettävyys

Juristimme pitää huolta, että ymmärrät asiakirjasi sisällön joka vaiheessa.

Helppous

Oman elämän lakiasioiden hoitaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Hinnoittelu

Tiedät etukäteen, mitä palvelumme maksaa.

Omaisuuden erottelu avoerossa

Lexlyn ammattitaitoiset juristit ovat apunanne kaikissa avoeroissa. Avoeroihin liittyvä lainsäädäntö on huonosti yleisessä tiedossa. Omaisuuden erotteluun liittyy myös verotuksellisia kysymyksiä, jotka asiantunteva perhejuristi osaa huomioida.

250 €/h

Avopuolisoiden välinen omaisuuden erottelu juristimme avulla. Varaa ilmainen 15 min alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.