Ositus ja perinnönjako

  • Ositus ja perinnönjako tehdään silloin, kun kuolinpesään kuuluvat leski ja perilliset
  • Hoida ositus ja perinnönjako kerralla kuntoon yhdessä asiantuntevan perhejuristin kanssa
  • Varaa maksuton alkukeskustelu 010 3379 150 

Ositus ja perinnönjako
295 €/t

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Lexlyn perhejuristien avulla ositus ja perinnönjako sujuvat hienotunteisesti ja ammattitaidolla. Saat meiltä apua myös edunvalvojan sijaisena toimimiseen. 

 

Ositus ja perinnönjako ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa

Kuolinpesää ei voida jakaa ennen kuin on selvitetty, mitä kaikkea kuolinpesään kuuluu. Kuolinpesään kuuluva ja perintönä jaettava omaisuus selviää, kun  lesken osuus on eritelty jaettavasta varallisuudesta. Jos puolisoilla oli avio-oikeuden pois sulkeva avioehto, tulee ennen perinnönjakoa tehdä omaisuuden erottelusta. Vaikka vainaja olisi ehtinyt erota puolisostaan ennen kuolemaansa, täytyy ositus purkautuneen avioliiton osalta tehdä viimeistään tässä vaiheessa ellei sitä ole hoidettu eron yhteydessä.

Kuuluuko kuolinpesään osakas, joka on alaikäinen tai edunvalvonnassa?

Alaikäistä tai edunvalvonnassa olevaa kuolinpesän osakasta edustaa kuolinpesässä hänen edunvalvojansa. Jos edunvalvoja on itse saman kuolinpesän osakas, tulee edunvalvojalle hakea kyseistä oikeustoimea varten edunvalvojan sijainen. Alaikäiselle tulee hakea edunvalvojan sijainen myös muissa eturistiriitatilanteissa. Ositukseen ja perinnönjakoon vaaditaan tällöin lisäksi Digi- ja väestötietoviraston lupa.  

Jos kuolinpesään kuuluu henkilö, jonka edunvalvontavaltuutus on vahvistettu, häntä edustaa kuolinpesässä hänen valtuutettunsa tai esteetön varavaltuutettunsa. Ositukseen ja perinnönjakoon ei vaadita hänen osaltaan Digi- ja väestötietoviraston lupaa, jollei edunvalvontavaltakirja muuta johdu.   

Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

 

Helpot lakipalvelut

  • Autamme osituksen ja perinnönjaon toimittamisessa juuri teille sopivalla tavalla.
  • Juristimme kanssa saatte aina henkilökohtaista ja ammattitaitoista palvelua. Ohjeistamme osituksessa ja perinnönjaossa vaihe vaiheelta veroseuraamukset huomioon ottaen.
  • Ositus- ja perinnönjakotilaisuus järjestetään toivomallanne tavalla joko videoyhteyden avulla tai toimistollamme. Huolehdimme myös siitä, että kuolinpesän osakkaiden valtakirjat ovat kunnossa.
  • Juristipalvelussamme lähetämme teille laskun sähköpostitse tai postitse, kun ositus ja perinnönjako on valmis. Kaikki asiakirjasi löydät kirjautumalla OmaLexlyyn.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on perinnönjako?

Perinnönjako on toimitus, jonka seurauksena kuolinpesän omaisuus siirtyy perillisille. Toisin sanoen, perintö jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken.  

Mitä on ositus?

Ositus on avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakaminen puolisoiden kesken avioliiton päätyttyä. Avioliitto voi päättyä avioeroon tai puolison kuolemaan. Ositus pitää laatia kirjallisesti. Suullinen ositus ei ole pätevä. Avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan lain määräämällä tavalla.  

Onko ositus pakko tehdä?

Perinnönjaossa pitää aina laatia jakokirja. Perintöjakokirja tulee tehdä, vaikka olisi kyse osittaisesta perinnönjaosta. Jakokirja on aina tehtävä perinnönjaon yhteydessä. Perintöjakokirja tehdään, kun perintö on jaettu kuolinpesän osakkaille. 

Missä vaiheessa perintö jaetaan?

Kun perunkirjoitus on laadittu, perintö voidaan jakaa. Perinnönjaon toimittamiselle ei ole määräaikaa, minkä vuoksi kuolinpesä saattaa pysyä jakamattomana vuosikymmeniä.  

Miten menee perinnönjako?

Jos vainaja on laatinut testamentin, perintö jaetaan testamentin määräysten mukaan. Jos vainaja ei ole laatinut testamenttia, perintö jaetaan lain mukaan.  

Milloin perinnönjako on lainvoimainen?

Perinnönjako tulee lainvoimaiseksi kuuden kuukauden kuluttua perinnönjakokirjan laatimisesta, jos kukaan kuolinpesänosakkaista ei moiti jakoa tänä aikana. Kun perinnönjako on allekirjoitettu, perinnönjaosta tulee lainvoimainen.

Kuka maksaa perinnön tilille?

Perintö maksetaan kuolinpesän tililtä. Pankki maksaa perinnön kuolinpesänosakkaiden tilille. 

Mitä on osittainen perinnönjako?

Osittaisessa perinnönjaossa jaetaan yhdelle osakkaalle hänen osuutensa. Jos perillinen saa vain osan perintöosuudestaan, puhutaan myös osittaisesta perinnönjaosta. Perilliset pitää päättää osittaisesta perinnönjaosta yhdessä.

Pitääkö perinnönjakokirja lähettää Verohallinnolle?

Perinnönjako on aina toimitettava Verohallinnolle. Jakokirjan allekirjoituksen jälkeen, perilliset saavat rahavarat omalle pankkitililleen.

Ositus, perunkirjoitus ja perinnönjako helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Tiedätkö mitä kaikkea ositukseen ja perinnönjakoon kuuluu?

Ositus ja perinnönjako ovat kumpikin omia erillisiä juridisia toimituksia, mutta käytännössä ositus ja perinnönjako kannattaa laittaa kerralla kuntoon. Osituksesta ja perinnönjaosta tulee lain mukaan tehdä ositus- ja perinnönjakokirja.

Osituksessa tehdyillä ratkaisuilla on usein huomattava vaikutus lesken ja perillisten tulevaan verotukseen. Verotuksessa voidaan saavuttaa mittaviakin säästöjä, kun ositus osataan laatia ammattitaitoisesti. Tee ositus ja perinnönjako asiantuntijan kanssa, joka osaa ottaa huomioon myös verotuksen.

Ota yhteyttä

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Ositus ja perinnönjako

Ositus ja perinnönjako kuntoon helposti ja luotettavasti. 

Ositus ja perinnönjako
295 €/t

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu