Tiesitkö, että meillä voit hoitaa lakiasioita myös itse verkossa? Kokeile maksutta!

Ositus avioeron jälkeen

Avioeron jälkeen tulee tehdä ositus. Ositus on oman varallisuuden hoitoon liittyvä tärkeä sopimus, joka selventää omistussuhteet. Myös pankki tarvitsee ositussopimuksen asuntolainaa tai muita lainajärjestelyjä varten. Jos teillä on avioehto, tehdään omaisuuden erottelu.

alkaen 500

Varaa ilmainen keskustelu juristin kanssa.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.

Onko ositus pakko tehdä?

Kyllä on. Osituksen jälkeen saadaan selville, kuka omistaa avioliiton päättymisen jälkeen minkäkin omaisuuden. Jos puolisoilla oli avioehto, tehdään omaisuuden erottelu. Jos puolisot lunastavat avioeron jälkeen toistensa omaisuutta, esimerkiksi yhteisenä kotina käytetyn asunnon tai kesämökin, ei tarvita erillistä kauppakirjaa vaan tämä lunastaminen tehdään osituksen tai omaisuuden erottelun yhteydessä. Osituksessa tehtäviin varallisuuden siirtoihin voi liittyä myös merkittäviä verohyötyjä. 

Mitä ositus tarkoittaa?

Ositus tarkoittaa aviopuolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamista lain
määräämällä tavalla avioliiton päättyessä. Vaikka avioliitto kestäisi aina siihen asti, kun toinen puolisoista kuolee, päättyy jokainen avioliitto joskus. Päättymisen perusteena on joko avioero tai toisen puolison kuolema. Kun avioliitto päättyy, tulee puolisoiden varallisuus jakaa. Jako voidaan tehdä joko avioliittolain tai puolisoiden laatiman avioehtosopimuksen mukaan. Avioliittolain mukaista omaisuuden jakamista kutsutaan ositukseksi. Jos puolisoilla on esimerkiksi laaditun avioehdon nojalla omaisuutta, johon toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta, kutsutaan omaisuuden jakamista omaisuuden erotteluksi. Puolisoilla voi olla myös sekä sellaista omaisuutta, johon toisella puolisolla on avio-oikeus, että sellaista omaisuutta, johon avio-oikeutta ei ole. 

Milloin osituksen voi tehdä?

Ositus kannattaa tehdä useinmiten heti, kun ositusperuste on syntynyt. Tämä tarkoittaa sitä hetkeä, kun avioero on tullut käräjäoikeudessa vireille tai kun toinen aviopuolisoista on kuollut. Avioeron ei tarvitse olla lopullinen eikä harkinta-ajan kulunut loppuun ennen osituksen toimittamista. Joskus avioeron yhteydessä voi olla järkevää sopia ositussopimuksen tosiasiallisesta sisällöstä jo ennen avioeron hakemista. Tällöin voidaan tehdä osituksen esisopimus tai laatia varsinainen osituskirja allekirjoittamista ja päiväämistä vaille valmiiksi. Ennen avioeron vireille saattamista voi olla myös tarkoituksenmukaista keskustella lakimiehen kanssa ositussopimuksen, avioehtosopimuksen ja muiden sopimusten kokonaisuudesta, jotta voidaan pyrkiä mahdollisimman hyvään ja verotuksellisesti edulliseen lopputulokseen. Tämä toki vaatii sitä, että osapuolet ovat kykeneviä keskustelemaan asioista vielä keskenään tällä laajuudella.

Milloin ositus on pakko tehdä?

Kummallakin puolisolla on oikeus vaatia ositusta eikä toinen voi siitä kieltäytyä. Viime kädessä ositus tapahtuu käräjäoikeuden määräämään pesänjakajan avustuksella. Jos toinen puolisoista kieltäytyy keskustelemasta ja pysyy asiassa passiivisena, toinen voi aina viime kädessä turvautua pesänjakajan apuun. Tämä on luonnollisesti kaikista kallein vaihtoehto tehdä ositus. Pesänjakajan kulut jakautuvat molempien puolisoiden maksettavaksi. 

Apua avioerossa ja osituksessa juristin etävastaanotolla tai Lexlyn toimistolla Helsingissä, Tampereella ja Turussa?

Juristimme palvelevat ympäri Suomen etävastaanotolla. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Varaa oma aikasi soittamalla 010 3379 150 tai lähetä meille sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

Lexly apunasi

  • Voit hoitaa lakiasiasiasi juuri sinulle sopivalla tavalla. Juristin voit tavata joko etänä tai kasvotusten toimistollamme.
  • Saat aina henkilökohtaista palvelua ja asiakirja räätälöidään sinun tarpeidesi mukaan.
  • Varmistamme, että asiakirja vastaa toiveitasi ja sinun on mahdollista kommentoida sitä jo luonnosvaiheessa.
  • Lähetämme sinulle laskun toivomallasi tavalla joko sähköpostitse tai postitse. Laskun lähetämme vasta, kun asiakirja täyttää vaatimuksesi.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää osituksesta

Haluatko tietää lisää? Katso oheinen video osituksesta ja tutustu osituksen muistilistaan.

Tietoa osituksesta ja avioerosta

Paljon hyödyllistä tietoa löydät myös Lexlyn FAQ-osiosta. Katso usein kysytyt kysymykset ja vastaukset.

Saatavuus

Valitse juuri sinulle sopiva aika keskustelun käymiseen juristin kanssa. Vaikka kotisohvalta.

Ymmärrettävyys

Juristimme pitää huolta, että teille kerrotaan vaihtoehtoiset valinnat ja että ymmärrätte valintojen merkityksen.

Helppous

Oman elämän lakipapereiden tekeminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Hinnoittelu

Tiedätte etukäteen, mitä palvelumme maksaa.

Ositussopimus

Ositukseen liittyvä lainsäädäntö on huonosti yleisessä tiedossa. Mitä kuuluu kenellekin ja mistä asioista voi osituksessa sopia. Ositukseen voi liittyä verotuksellisia kysymyksiä, jotka asiantunteva perhejuristi osaa huomioida.

alkaen 500

Varaa ilmainen keskustelu juristin kanssa.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.