Perinnönjako

Kun perunkirjoitus on pidetty, on perinnönjaon vuoro. Ennen perinnönjakoa tai sen sen kanssa yhtä aikaa pitää kuitenkin tehdä ositus, mikäli vainaja oli kuollessaan naimisissa tai ositus oli tekemättä aiemmin päättyneen avioliiton jälkeen. Perinnönjaon jälkeen peritty omaisuus siirtyy perillisten omaksi omaisuudeksi.

250 €/h

Yhteydenotto ei sido mihinkään.

Varaa aika

Ajanvarauksiin sisältyy maksuton 15 minuutin alkukeskustelu, jonka aikana kartoitamme yhdessä sinulle sopivat palvelut.

 

Suomessa on paljon jakamattomia kuolinpesiä. Usein ajatellaan, että kuolinpesän jakamatta jättämisestä voi olla tulevaisuudessa hyötyä. Yleensä on kuitenkin järkevää osittaa ja jakaa kuolinpesä pian perunkirjoituksen jälkeen. Jokainen perillinen voi vaatia perinnönjakoa. 

Jakamatonta kuolinpesää hallitaan yhdessä. Kuolinpesän yhteishallinnosta puhutaan usein perikuntana. Yhteishallinto tarkoittaa, että kuolinpesää koskevat päätökset tehdään yhdessä. Jos kuolinpesä haluaa esimerkiksi myydä omaisuutta, on siitä sovittava yhdessä. Kuolinpesän osakkaat voivat myös valtuuttaa keskuudestaan jonkun hoitamaan kuolinpesän asioita.  

Jos haluat tavata juristin kasvotusten, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Verkkotapaamiseen voit varata ajan tämän sivun varaa aika -painikkeen kautta.

Lexly apunasi

  • Alkukeskustelu juristimme kanssa etänä tai toimistolla.
  • Juristimme laatii luonnoksen perinnönjaostanne.
  • Perinnönjako toimitetaan toimistollamme tai etänä.
  • Lähetämme laskun sähköpostitse tai postitse.

Ennen perinnönjakoa

Perunkirjoituksen jälkeen on pesänselvitysvaihe. Kuolinpesän velat on esimerkiksi maksettava ja tarvittaessa omaisuutta myytävä.

Pesänselvitys voidaan toteuttaa joko osakkaiden tai heidän valtuuttamansa henkilön toimesta. Jos osakkaat eivät pääse sopimukseen pesänselvityksestä, he voivat hakea pesänselvittäjää käräjäoikeudelta.

Jos vainaja oli avioliitossa eikä avio-oikeutta ole poissuljettu avioehtosopimuksella, tehdään ennen varsinaista perinnönjakoa ositus. Osituksessa määrittyy omaisuus, joka jaetaan perillisille. Tärkeintä on päästä selvyyteen siitä, mikä on perittävän omaisuutta ja mikä lesken.

Saatavuus

Valitse juuri sinulle sopiva aika keskustelun käymiseen juristin kanssa. Vaikka kotisohvalta.

Ymmärrettävyys

Juristimme pitää huolta, että ymmärrät perinnönjaon sisällön joka vaiheessa.

Helppous

Perinnönjaon tekeminen juristin avulla ei ole koskaan ollut näin vaivatonta.

Hinnoittelu

Tiedät etukäteen, mitä palvelumme maksaa.

250 €/h

Yhteydenotto ei sido mihinkään.

Varaa aika

Perinnönjako

Tee perinnönjako Lexlyn asiantuntevan juristin avulla.