Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Helpoin tapa hoitaa perunkirjoitus 

Kuolleen läheisen asioiden hoitaminen koetaan usein todella raskaaksi. Monet kokevat, ettei apua tai ohjeita ole helposti saatavilla. Erilaisia selvityksiä, asiakirjoja ja valtakirjoja kertyy tavallisenkin kuolinpesän selvittelyssä ja perunkirjoituksessa helposti vino pino. Surun keskellä tämän kaiken setviminen uuvuttaa. Meiltä saat kaiken tarvittavan juridisen tuen ja neuvonnan.

Perunkirjoitus on jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen kuoleman jälkeen tehtävä selvitys kuolinpesänosakkaista, varoista ja veloista sekä veroilmoitus.

Lexlyssä perunkirjoitus voidaan hoitaa myös kokonaan etätapaamisten avulla.

Perunkirjoitus­palveluumme sisältyvät: 

 • Aloitustapaaminen juristin kanssa
 • Asiakirjojen, sukuselvityksen ja virkatodistusten tilaaminen
 • Perukirjan valmistelu ja koolle kutsuminen
 • Perunkirjoitustilaisuuden pitäminen (etäyhteyksin tai toimistollamme)
 • Uskotut miehet
 • Keskustelu perintöverotuksesta
 • Perukirjan toimittaminen verottajalle ja tarvittaessa Digi- ja väestötietovirastolle
 • Perintöverotuspäätöksen tarkistaminen
 • Jatko-ohjeet perinnönjakoon taikka ositukseen ja perinnönjakoon sekä kuolinpesän asioiden hoitamiseen.


Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

Helpot lakipalvelut

 • Autamme perukirjan laatimisessa ja perunkirjoituksen järjestämisessä juuri teille sopivalla tavalla. Juristin voitte tavata joko etänä tai kasvotusten toimistollamme.
 • Saatte aina kokonaisvaltaista palvelua kuolinpesän käytännön asioiden hoitamiseksi ja perunkirjoituksen toimittamiseksi avaimet käteen -periaatteella.
 • Perunkirjoitus pidetään toivomallanne tavalla joko videoyhteyden avulla tai toimistollamme. Perukirja voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.
 • Perunkirjoituspalkkio on kuolinpesän varoista maksettava kulu.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa käydään läpi etukäteen valmisteltu perukirja vainajan jälkeen. Perunkirjoituksen lopussa perukirja allekirjoitetaan. Perunkirjoitus on selvitys perillisistä, vainajan omaisuudesta ja veloista.  

Mitä eroa on perunkirjoituksella ja perukirjalla?

Perunkirjoituksessa syntyy asiakirja, jonka nimi on perukirja. Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa käydään perukirjaa läpi. 

Mikä on perunkirjoituksen tarkoitus?

Perunkirjoituksen tarkoitus on selvittää kuolinpesän osakkaat, vainajan omaisuus sekä velat. Perukirjasta ilmenee myös vainajan avioliitot sekä mahdolliset testamentit ja avioehdot. Perunkirjoituksen avulla kuolinpesän tilanne selviää.  

Onko pakollista laatia perukirja?

Kuoleman jälkeen on pakko laatia perukirja. Perunkirjoitus on pidettävä kolme (3) kuukautta kuoleman jälkeen. Jos kolmessa kuukaudessa ei ehdi toimittaa perukirjaa, on mahdollista hakea lisäaikaa. Lisäaika haetaan Verohallinnolta.  

Mitä pankki tarkistaa perukirjasta?

Kun perukirja on lähetetty pankkiin, pankki tarkistaa ketkä ovat kuolinpesän osakkaat. Pankki tarkistaa myös, onko vainajalla ollut asiakkuutta kyseisessä pankissa. Perukirja tulee lähettää kaikille pankeille, joissa vainajalla on ollut asiakkuus.

Mitä tapahtuu, jos ei mene perunkirjoitukseen?

Jos laiminlyö velvollisuuden laatia perukirja, Verohallinto voi arvion perusteella määrätä perintöveroa perillisille. Voi myös olla, että Verohallinto määrää veronkorotusta, myöhästymismaksua tai velkavastuuta.  

Keiden pitää osallistua perunkirjoitukseen?

Kuolinpesän osakkaiden ei ole pakko osallistua perunkirjoitukseen. Tärkeintä on, että pesänilmoittaja sekä uskotut miehet ovat paikalla.

Kuka maksaa perunkirjoituksen?

Kuolinpesä vastaa kaikista kuolinpesään liittyvistä maksuista. Jos kuolinpesän osakas/ulkopuolinen henkilö on maksanut kuolinpesän laskuja, tulee rahat palauttaa.

Voiko perukirja tehdä itse?

Laki ei vaadi, että juristi laatii perukirjan. On kuitenkin tärkeää huomioida, että valmista mallipohjaa ei löydy. Laki määrää perukirjan sisällöstä ja myös Verohallinto antaa perukirjaan liittyviä ohjeita. Halutessasi voit laatia perukirjan itse, mutta perukirjan tekeminen on ehkä vaikeampaa kuin osaat kuvitella.

Onko pakko laatia perukirja, vaikka kuolinpesä on varaton?

Perunkirjoitus on aina pakko tehdä Suomessa vakituisesti asuneen ihmisen kuoleman jälkeen. Perunkirjoitus pidetään, vaikka vainajalla ei ole perillisiä, varoja eikä velkoja.  

 

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää perukirjasta ja perunkirjoituksesta

Perukirja on lakisääteinen selvitys vainajan ja lesken varoista ja veloista sekä kuolinpesän osakkaista. Hyvin valmisteltu perukirja käydään yhdessä kuolinpesän osakkaiden ja uskottujen miesten kanssa läpi perunkirjoituksessa. Perunkirjoitus on pidettävä kolmessa (3) kuukaudessa Suomessa vakituisesti asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitukseen liittyy paljon selvitettäviä ja järjesteltäviä asioita. Asiantuntevan ja auttavan juristin apu voi olla korvaamatonta.

Lue lisää perunkirjoituksesta

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Perunkirjoitus

Hoida perunkirjoitus helposti Lexlyssä. Perunkirjoitustilaisuuden voi pitää etäyhteyksin, jolloin kauempanakin asuvat kuolinpesän osakkaat voivat osallistua siihen. Varaa aika tai ota yhteyttä yhteyttä asiakaspalveluun.

Perunkirjoitus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu