Tarjoamme sinulle ilmaiseksi 15 min alkukeskustelun. Alkukeskustelu ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Testamentti

Testamentilla varmistat, että omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen haluamallasi tavalla. Monille tulee yllätyksenä, että kaikkien kannattaa tehdä testamentti - myös henkilöiden, joilla on lapsia. Hyvin laadittu testamentti vähentää perintöriitoja ja auttaa säästämään veroissa.

Tee verkossa

90 €

Juristin kanssa

400€

90

Tee testamentti itse verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat todistajat veloituksetta toimistoillamme Helsingissä ja Tampereella.

Aloita
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.

400

Tee testamentti kiinteään hintaan perintöoikeuteen erikoistuneen juristin kanssa. Varaa ilmainen 15 minuutin alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.

Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamentti täytyy tehdä aina, kun haluat määrätä perintösi jakautumisesta laista poikkeavalla tavalla.  Monelle tulee kuitenkin  yllätyksenä, että myös henkilöiden, joilla on lapsia ja lapsenlapsia kannattaa tehdä testamentti. Testamentilla voit turvata sinulle tärkeiden ihmisten elämän, asumisen ja talouden sekä vaikuttaa perintöverotukseen. Testamentista maksettava hinta on pieni verrattuna testamentin hyötyihin perintöveroeduista puhumattakaan. 

Testamenttilla varmistat, että määräämäsi testamentinsaajat jakavat omaisuutesi kuolemasi jälkeen haluamallasi tavalla. Omien läheisten, esimerkiksi aviopuolison, avopuolison tai parisuhdekumppanin, lasten ja lastenlasten taikka muiden tärkeiden henkilöiden ja perillisten elämäntilanne vaikuttaa siihen, millaiset omaisuujärjestelyt ovat järkeviä ja tarkoituksenmukaisia. Testamentilla voit myös jättää omaisuutta itsellesi tärkeälle järjestölle ja määrätä sen vielä käytettäväksi johonkin nimettyyn kohteeseen. Oli elämäntilanne mikä tahansa, jokaisella on syy tehdä testamentti. 

Kenelle voi tehdä testamentin?

Testamentata voit kenen hyväksi tahansa. On kuitenkin hyvä muistaa, että käytännössä rintaperillisten eli omien lasten ja heidän jälkeläistensä oikeus lakiosaan rajoittaa täysin vapaasti testamentattavan omaisuuden määrää. Lakiosa on puolet siitä perintöosasta, jonka rintaperillinen saisi ilman testamenttia. Myös omien lasten ja rintaperillisten hyväksi kannattaa tehdä testamentti.

Tiesitkö tämän testamentista?

Perintöasioihin ja testamenttiin liittyy paljon virheellisiä käsityksiä ja googlettamalla löytyy myös valtavan paljon väärää tietoa. Lisäksi netin keskustelupalstat vilisevät asiayhteyksistä irrotettuja ja voimakkaita kannanottoja. Alla muutamia hyviä perusfaktoja testamentista ja perimyksestä: 

  • Aviopuolisosi ei peri sinulta mitään ilman testamenttia, jos sinulla on lapsia.
  • Aviopuolisosi perii sinut kokonaan lain nojalla, jos sinulla ei ole lapsia ja vaikka teillä olisi avio-oikeuden täysin poissulkeva avioehto. 
  • Avopuolisosi on taloudellisesti omillaan ilman testamenttia eikä hänellä ole edes oikeutta jäädä asumaan  yhteiseen kotiinne.
  • Jos perillisiä ei ole, omaisuutesi menee valtiolle ilman testamenttia. Serkut eivät enää peri.
  • Yleishyödylliset toimijat eivät maksa perintöveroa.
  • Lasten kannattaa periä sinut mieluummin testamentin kautta kuin ilman monista eri syistä.

Testamentti ja verotus

Myös perintöverotus kiinnostaa valtaosaa meistä, joten tässä muutama nosto perintöverotuksesta. Aviopuoliso tai avopuoliso, jolla on yhteisiä lapsia perittävän kanssa voi periä alle 110 000 euroa verovapaasti. Yleinen perintöveroasteikko alkaa 20 000 eurosta, joten alle 20 000 euron perinnöt ovat verovapaita. Veroissa (perintö- ja lahjaveroissa) voi kaiken kaikkiaan säästää huomattavia summia suunnittelmalla omaisuuden siirtoja (lahjat, ennakkoperinnöt, yrityksen sukupolvenvaihdokset) jo elinaikana, hajauttamalla ne ajallisesti sekä laatimalla testamentin. Puolisot voivat tehdä toistensa hyväksi myös keskinäisen testamentin

Miksi testamentti kannattaa tehdä Lexlyn verkkopalvelussa tai juristimme avulla?

Olitpa sitten ensikertalainen testamentin laatija tai testamentin päivittäjä, lapsellinen tai lapseton, parisuhteessa tai sinkku, testamentin teko onnistuu itsenäisesti Lexlyn verkkopalvelussa tai yhdessä pätevien juristiemme avulla.

Verkkopalvelumme tarjoaa käyttöösi markkinoiden kattavimman sinulle räätälöidyn testamentin. Testamentin laatiminen on helppoa ja turvallista. Tutustu testamentin tekoon verkossa ja ota talteen kätevä testamenttisanasto>>

Perintöoikeuteen erikoistuneet juristimme palvelevat ympäri Suomen etävastaanotolla. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Varaa oma aikasi soittamalla 010 3379 150 tai lähetä meille sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

Lexly apunasi

  • Voit tehdä testamenttisi juuri sinulle sopivalla tavalla. Juristin voit tavata joko etänä tai kasvotusten toimistollamme. Verkkopalvelussamme vastaat kysymyksiin itsenäisesti.
  • Juristin kanssa saat aina henkilökohtaista palvelua ja testamentti räätälöidään juuri sinulle sopivaksi. Verkkopalvelussa testamentti luodaan antamiesi vastausten perusteella.
  • Juristimme varmistaa, että testamentti vastaa toiveitasi, ja sinun on mahdollista kommentoida sitä jo luonnosvaiheessa. Verkkopalvelussa testamenttia voi muokata 14 vrk:n ajan ostohetkestä.
  • Juristipalvelussamme lähetämme sinulle laskun sähköpostitse tai postitse, kun asiakirja täyttää vaatimuksesi. Verkkopalvelussamme saat valmiin asiakirjan maksun jälkeen välittömästi pdf-muodossa. Kaikki asiakirjasi löydät kirjautumalla OmaLexlyyn.

Varaudu tulevaisuuteen

Testamentin tekeminen on osa tulevaisuuteen varautumista. Selvitä, mitkä kaikki lakiasiakirjat sinun tulisi hoitaa kuntoon, jotta tulevaisuutesi olisi mahdollisimman turvattu.

Testamentin hyödyt tutuiksi

Testamentin hyödyt ovat elämäntilanteesta riippuen hieman erilaisia. Lue lisää asiantuntijoidemme laatimista artikkeleista. Hyödyllisiä muistilistoja aiheesta löydät myös ladattavista materiaaleista.

Tarvitsetko vielä lisätietoa?

Varaa maksuton 15 minuutin konsultaatio juristin kanssa. Ajanvaraaminen ei sido sinua palvelun ostamiseen.

Varaa ilmainen keskustelu juristin kanssa

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä ovat testamentin muotovaatimukset?

Testamentin laatimista koskevat ankarat muotovaatimukset. Vaikka testamentin ankarat muotovaatimukset ovat yksinkertaiset, niissä tehdään virheitä aivan liian usein. Tämä aiheuttaa turhia perintöriitoja, jotka ovat vältettävissä huolellisuudella.

1) Testamentti tulee laatia kirjallisesti

2) Testamentin tekijän tulee allekirjoittaa testamentti (digitaalinen tai sähköinen allekirjoitus ei ole voimassa olevan lain mukaan pätevä)

3) Testamentti tulee allekirjoittaa kahden (2) esteettömän todistajan ollessa yhtaikaa läsnä. Todistajien tulee tietää, että allekirjoitettava asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän voi päättää, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön.

Testamentin todistajat ovat tärkeässä roolissa, kun testamentti allekirjoitetaan. Testamentin todistajaksi ei kelpaa alle 15-vuotias henkilö eikä henkilö, joka on sieluntoiminnan häiriön vuoksi kykenemätön todistamaan tai testamentin tekijän puoliso taikka henkilö, joka on testamentin tekijään suoraan takenevassa tai etenevässä sukulaisuudessa taikka lankoudessa, eikä myöskään hänen veljensä tai sisarensa tai näiden puoliso taikka hänen ottovanhempansa tai ottolapsensa.

Todistaja ei voi myöskään todistaa testamenttimääräystä, joka tehdään todistajan tai hänen puolisonsa tai jonkun sellaisen hyväksi, joka on todistajaan yllä kuvastussa henkilörelaatiossa. 

Testamentin toimeenpanijaksi määrätty voi kuitenkin toimia myös testamentin todistajana.

***

Erittäin suositeltavaa on myös, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot, kuten koko nimi, henkilötunnus/syntymäaika ja yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat hyvin tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Voiko testamenttia moittia?

Laissa on määritelty moiteperusteet eli ne perusteet, joiden nojalla testamentti voidaan julistaa moitekanteen johdosta pätemättömäksi. Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi:

1) Jos testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään. Testamentin tekijän tulee olla täyttänyt 18 vuotta. 15 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita (esim. omalla työllä ansaittu palkka). Lisäksi testamentin voi tehdä 18 vuotta nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa.

2) Jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa.

3) Jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö.

4) Jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka jos hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti tai jos hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa.

Jos kannetta testamentin saajaa vastaan ajetaan jollakin muulla kuin laissa yksilöidyllä moiteperusteella, kysymys ei ole testamentin moitteesta. 

Missä testamentti säilytetään?

Alkuperäinen testamentti tulee säilyttää turvallisessa paikassa, josta se kuolemasi jälkeen löydetään. Paras säilytyspaikka testamentille on usein oman pankin asiakirjasäilytys tai tallelokero. Jos sinulla ei ole tallelokeroa eikä asiakirjasäilytystä, säilytä testamentti muutoin turvallisessa ja miellään murrolta ja tulipalolta suojatussa paikassa, josta testamentti myöhemmin löydetään.

Jos muutat testamenttiasi, usein järkevintä on tehdä testamentti kokonaan uusiksi, koska kaikki testamenttimääräykset tulee antaa noudattaen laissa säädettyjä ankaria muotovaatimuksia. Uusi testamentti tulee tehdä aikaisemmat testamenttimääräykset peruuttaen, ja lisäksi vanha testamenttiasiakirja tulee hävittää esimerkiksi repimällä tai polttamalla. 

Jos peruutat testamenttisi tahtomatta tehdä uutta testamenttia, paras tapa peruuttaa testamentti on hävittää kaikki alkuperäiset testamenttiasiakirjat joko repimällä tai polttamalla ne.  

Saatavuus

Varaa juuri sinulle sopiva aika keskustelun käymiseen juristin kanssa. Vaikka kotisohvalta tai ruokatunnilta.

Ymmärrettävyys

Juristimme pitää huolta, että ymmärrät testamenttisi sisällön joka vaiheessa.

Helppous

Oman elämän lakipapereiden tekeminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Hinnoittelu

Tiedät etukäteen, mitä palvelumme maksaa.

Testamentti

Eikö itse laadittu testamentti netissä ole sinulle paras palvelukanava? Ei hätää, voit laatia oman testamenttisi yhdessä juristin kanssa etävastaanotolla tai toimistolla. Etävastaanotolla juristi käy kanssasi puhelimessa tai videotapaamisessa läpi toiveesi ja ajatuksesi testamentin sisällöstä. Samalla voit kysyä mieltäsi askarruttavia asioita, esimerkiksi perintöverotuksesta. Juristimme laatii luonnoksen testamentistasi keskustelunne pohjalta. Jos testamenttiluonnoksessa on korjattavaa tai lisättävää, asiakirjaa muokataan, kunnes se vastaa tahtoasi.

Tee verkossa

90 €

Juristin kanssa

400€

90

Tee testamentti itse verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat todistajat veloituksetta toimistoillamme Helsingissä ja Tampereella.

Aloita
Asiakaspalvelu auttaa chatissa ja puhelimitse.

400

Tee testamentti kiinteään hintaan perintöoikeuteen erikoistuneen juristin kanssa. Varaa ilmainen 15 minuutin alkukeskustelu.

Varaa aika
Alkukeskustelu ei velvoita sinua toimeksiannon antamiseen.