Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Testamentti

 • Testamentilla varmistat, että omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen haluamallasi tavalla
 • Laadukas testamentti vähentää perintöriitoja ja ottaa huomioon verotuksen
 • Varaa aika maksuttomaan alkukeskusteluun 010 3379 150 

Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Tee testamentti helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 400 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu

Tee testamentti helposti netissä tai yhdessä juristimme kanssa


Nettipalvelumme käyttö ei vaadi lain tuntemista. Testamentin tekeminen sujuu netissä näin:

 • Vastaa esitettyihin kysymyksiin klikkaamalla sinulle sopiva vastausvaihtoehto

 • Chatissa voit kysyä apua juristiltamme reaaliaikaisesti toimistomme aukioloaikoina tai halutessasi voit jättää meille soittopyynnön.
   
 • 14 vuorokauden muutosoikeus mahdollistaa verkkopalvelussa tehdyn testamentin muuttamisen veloituksetta.

 • 100 % tyytäväisyystakuu: Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.


Jos haluat keskustella testamentista juristimme kanssa ja tehdä testamentin juristimme kanssa, autamme sinua mielellämme. 


Miksi testamentti kannattaa tehdä?


Testamenttia ei ole pakko tehdä, mutta testamentista on lähes aina hyötyä. Testamentilla voit turvata sinulle tärkeiden ihmisten elämän, asumisen ja talouden sekä vaikuttaa verotukseen. Testamentti kannattaa tehdä myös omien lasten tai muiden lakimääräisten perillisten hyväksi, vaikka he perisivät lainkin nojalla. 

Testamentilla voit viime kädessä varmistaa, ettei valtio peri omaisuuttasi

Tutustu myös testamenttikampanjaamme >>

Milloin testamentti kannattaa tehdä?


Jokainen 18 vuotta täyttänyt voi tehdä itselleen testamentin. Testamentti on suositeltavaa tehdä heti, kun varallisuutta on kertynyt hieman.

Vakiintunut parisuhde sekä vanhemmaksi tuleminen ovat myös elämäntilanteita, joissa kiinnostus testamentin tekemiseen ja oman puolison sekä perheen turvaamiseen kasvaa. Erityisesti avopuolisoiden kannattaa tehdä testamentti, koska laki ei turvaa avolesken asemaa juuri ollenkaan. Elämäntilanteiden muuttuessa kannattaa myös muistaa, että testamentti pitää ajantasaistaa ja päivittää. Uusperheessä testamentti yhdessä avioehdon tai avoehdon kanssa on tärkeä. Uusperheellisten kannattaa miettiä testamentin määräykset erityisen tarkkaan, sillä vanhat lakimme eivät ota huomioon perinteisestä ydinperhemallista poikkeavia tilanteita.  

Puolisot voivat tehdä paitsi omat testamentit myös keskinäisen testamentin. Keskinäinen testamentti on tällöin kahden testamentin yhdistelmä. Jos puolisoiden testamenttimääräykset eivät ole yhtenevät, saattaa kuitenkin olla selkeämpää laatia omat testamentit. 

Voit tutustua keskinäiseen testamenttiin täällä >>

 

Heräsikö sinulla kysyttävää?

Chattaa meille tai soita 010 3379 150 taikka lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi 

Helpot lakipalvelut

 • Voit tehdä testamenttisi juuri sinulle sopivalla tavalla. Juristin voit tavata joko etänä tai kasvotusten toimistollamme. Verkkopalvelussamme vastaat kysymyksiin itsenäisesti.
 • Juristin kanssa saat aina henkilökohtaista palvelua ja testamentti räätälöidään juuri sinulle sopivaksi. Verkkopalvelussa testamentti luodaan antamiesi vastausten perusteella.
 • Juristimme varmistaa, että testamentti vastaa toiveitasi. Verkkopalvelussa testamenttia voi muokata 14 vrk:n ajan ostohetkestä.
 • Juristipalvelussamme lähetämme sinulle laskun sähköpostitse tai postitse, kun asiakirja täyttää vaatimuksesi. Verkkopalvelussamme saat valmiin asiakirjan maksun jälkeen välittömästi pdf-muodossa. Kaikki asiakirjasi löydät kirjautumalla OmaLexlyyn.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä muotovaatimuksia testamentilla on?

Testamentin laatimista koskevat ankarat muotovaatimukset. Vaikka testamentin ankarat muotovaatimukset ovat yksinkertaiset, niissä tehdään virheitä aivan liian usein. Tämä aiheuttaa turhia perintöriitoja, jotka ovat vältettävissä huolellisuudella.

1) Testamentti tulee laatia kirjallisesti

2) Testamentin tekijän tulee allekirjoittaa testamentti (digitaalinen tai sähköinen allekirjoitus ei ole voimassa olevan lain mukaan pätevä)

3) Testamentti tulee allekirjoittaa kahden (2) esteettömän todistajan ollessa yhtaikaa läsnä. Todistajien tulee tietää, että allekirjoitettava asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän voi päättää, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön.

Testamentin todistajat ovat tärkeässä roolissa, kun testamentti allekirjoitetaan. Testamentin todistajaksi ei kelpaa alle 15-vuotias henkilö eikä henkilö, joka on sieluntoiminnan häiriön vuoksi kykenemätön todistamaan tai testamentin tekijän puoliso taikka henkilö, joka on testamentin tekijään suoraan takenevassa tai etenevässä sukulaisuudessa taikka lankoudessa, eikä myöskään hänen veljensä tai sisarensa tai näiden puoliso taikka hänen ottovanhempansa tai ottolapsensa.

Todistaja ei voi myöskään todistaa testamenttimääräystä, joka tehdään todistajan tai hänen puolisonsa tai jonkun sellaisen hyväksi, joka on todistajaan yllä kuvastussa henkilörelaatiossa. 

Testamentin toimeenpanijaksi määrätty voi kuitenkin toimia myös testamentin todistajana.

***

Erittäin suositeltavaa on myös, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot, kuten koko nimi, henkilötunnus/syntymäaika ja yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat hyvin tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Voiko testamenttia moittia?

Laissa on määritelty moiteperusteet eli ne perusteet, joiden nojalla testamentti voidaan julistaa moitekanteen johdosta pätemättömäksi. Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi:

1) Jos testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään. Testamentin tekijän tulee olla täyttänyt 18 vuotta. 15 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita (esim. omalla työllä ansaittu palkka). Lisäksi testamentin voi tehdä 18 vuotta nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa.

2) Jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa.

3) Jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö.

4) Jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka jos hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti tai jos hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa.

Jos kannetta testamentin saajaa vastaan ajetaan jollakin muulla kuin laissa yksilöidyllä moiteperusteella, kysymys ei ole testamentin moitteesta. 

Missä testamentti säilytetään?

Alkuperäinen testamentti tulee säilyttää turvallisessa paikassa, josta se kuolemasi jälkeen löydetään. Paras säilytyspaikka testamentille on usein oman pankin asiakirjasäilytys tai tallelokero. Jos sinulla ei ole tallelokeroa eikä asiakirjasäilytystä, säilytä testamentti muutoin turvallisessa ja miellään murrolta ja tulipalolta suojatussa paikassa, josta testamentti myöhemmin löydetään.

Jos muutat testamenttiasi, usein järkevintä on tehdä testamentti kokonaan uusiksi, koska kaikki testamenttimääräykset tulee antaa noudattaen laissa säädettyjä ankaria muotovaatimuksia. Uusi testamentti tulee tehdä aikaisemmat testamenttimääräykset peruuttaen, ja lisäksi vanha testamenttiasiakirja tulee hävittää esimerkiksi repimällä tai polttamalla. 

Jos peruutat testamenttisi tahtomatta tehdä uutta testamenttia, paras tapa peruuttaa testamentti on hävittää kaikki alkuperäiset testamenttiasiakirjat joko repimällä tai polttamalla ne.  

Pitääkö testamentin saajan hyväksyä testamentti?

Kun testamentti on toimitettu perillisille, perillisten pitää päättää suostuvatko he hyväksymään testamentin vai eivät. Testamentin hyväksyminen tapahtuu usein perunkirjoituksessa. Perillisten tulee antaa suostumuksensa kirjallisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta. Testamentissa nimetyt perilliset voivat myös kieltäytyä testamentilla heille määrätystä perinnöstä. Tällöin perintö siirtyy lakimääräisille perillisille, joille se olisi mennyt myös silloin, kun testamenttia ei olisi tehty ollenkaan.

Miten perintö jaetaan, jos on testamentti?

Kuolinpesän omaisuus jaetaan testamenttimääräyksien mukaan. Testamentin avulla voit poiketa lainmukaisesta perimysjärjestyksestä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että et voi poissulkea omia rintaperillisiäsi testamentin avulla. Rintaperilliset ovat aina oikeutettjau lakiosaansa testamentista riippumatta. 

Miten tietää onko testamentti olemassa?

Testamentin laatija voi säilyttää testamentin ihan missä tahansa. Kannattaa kuitenkin säilyttää testamentti turvallisessa paikassa, josta se kuoleman jälkeen löydetään helposti. Esimerkki turvallisesta paikasta voi esim. olla pankin tallelokero tai asiakaskirjasäilytys. Voit myös säilyttää testamentin kotona. Kannattaa kuitenkin kertoa perillisille, mistä testamentin löytää.  

Milloin testamentti on mitätön?

Muotovirhe testamentissa voi johtaa testamentin pätemättömyyteen. Toisin sanoen, testamentti on mitätön, jos testamentissa ei ole noudatettu laissa säädätettyjä muotoja.  

Kuka voi tehdä testamentin?

Kaikki ihmiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta voivat laatia testamentin. Testamentin laatijan tulee ymmärtää testamentin merkitys. Myös 15 vuotta täyttänyt henkilö voi laatia testamentin, joka koskee sellaista omaisuutta, jonka hän on itse ansainnut omalla työllään.  

Mitä määräyksiä testamenttiin voi laatia?

Testamentin avulla voit määrätä kuka perii omaisuutesi kuolemasi jälkeen. Testamentissa voit määrätä sekä irtaimesta- että kiinteästä omaisuudestasi ja samalla voit myös määrätä hallinta- tai omistusoikeudesta.  

Miksi pitää tehdä testamentti?

Testamenttia ei ole pakko tehdä, mutta usein sellainen kuitenkin kannattaa. Testamentilla voit määrätä kuka perii omaisuutesi kuolemasi jälkeen. Verottaja ottaa testamentin huomioon verotuksessa. Kannattaa myös huomioida, että jos perillisiä ei ole, omaisuus menee ilman testamenttia valtiolle.  

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää testamentista

Alla muutama perusfakta testamentista ja perimyksestä: 

 • Aviopuoliso ei peri ilman testamenttia, jos perittävällä on lapsia.
 • Avopuoliso ei peri koskaan ilman testamenttia eikä avoleski saa lesken asumisoikeutta kotiin.  
 • Uusperheelliset tarvitsevat lähes poikkeuksetta testamentin ja avioehdon / avoehdon. 
 • Lasten kannattaa periä oma vanhempansa testamentilla.
 • Jos perillisiä ei ole, omaisuus menee valtiolle ilman testamenttia. Serkut eivät enää peri.

Lue lisää testamentista

Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme!

Testamentti

Eikö itse laadittu testamentti netissä ole sinulle paras palvelukanava? Ei hätää, voit laatia oman testamenttisi yhdessä juristin kanssa etävastaanotolla tai toimistolla. Etävastaanotolla juristi käy kanssasi puhelimessa tai videotapaamisessa läpi toiveesi ja ajatuksesi testamentin sisällöstä. Samalla voit kysyä mieltäsi askarruttavia asioita, esimerkiksi perintöverotuksesta. Juristimme laatii luonnoksen testamentistasi keskustelunne pohjalta. Jos testamenttiluonnoksessa on korjattavaa tai lisättävää, asiakirjaa muokataan, kunnes se vastaa tahtoasi.

Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Tee testamentti helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 400 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu