Avio-oikeus

Aviopuolisoille muodostuu avioliittoon vihkimisen jälkeen avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioliiton aikana avio-oikeudella ei ole puolisoille erityistä merkitystä. Vasta avioliiton päättymisen jälkeen toimitettavassa omaisuuden osituksessa puolisot jakavat avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästön.