Testamente till fast pris med vår svenskspråkiga familjejurist. Klicka här och läs mer! >>

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. >>

Lexlystä saat avun kaikkiin perheen lakiasioihin luottamuksella ja ammattitaidolla - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Givande av gåva kräver noggrannhet

Kvaliteten på gåvan påverkar inte beskattningen 

Beloppet på gåvoskatten baseras på gåvans värde och gåvogivarens och gåvotagarens släktförhållande. Samma regler gäller både för fysiska gåvor och penninggåvor.  

Genom ett gåvobrev kan du bestämma om gottgörelse till de andra arvingarna. Genom gåvobrev kan du också utesluta gåvotagarens make/makas giftorätt till egendomen.  

Givandet av gåva som en del av arvsplaneringen  

Det kan löna sig att ge en fastighet i gåva till sina närstående. Genom givande av gåva kan man stöda sina närståendes ekonomi och genom en kvalitativ arvs- och gåvoskattsplanering kan man spara pengar när det kommer till beskattningen. Man kan ha stor hjälp av ett gåvobrev när ett företag ska övergå inom familjen. 

Du kan beräkna beloppet på gåvoskatten med hjälp av Skatteförvaltningens skatteprocenträknare >>

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om givande av gåva. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få mera information gällande hur det skulle löna sig för dig att gå till väga.  

 

Relaterade artiklar