Testamente till fast pris med vår svenskspråkiga familjejurist. Klicka här och läs mer! >>

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. >>

Kan jag testa tjänsten innan jag betalar?

När du skriver ditt dokument online går du igenom alla stegen och får se en sammanställning av dina val innan du betalar. Det kan kännas bra att få se vilka typer av frågor som kommer och om det finns frågor du behöver komplettera med lite mer information. Du kan alltid spara ditt avtal på "Oma Lexly" och fortsätta vid ett senare tillfälle. Dokumentet sparas automatiskt om du loggat in på ditt kundkonto.

Gå tillbaka