Testamente till fast pris med vår svenskspråkiga familjejurist. Klicka här och läs mer! >>

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. >>

Vad betyder distansservice?

Distansservice innebär att vår jurist kommer i kontakt med dig via telefon, videokonferens eller mejl. Möten sker ofta över telefon och i video och du får utkast till avtal och färdiga avtal på Oma Lexly.

 

Gå tillbaka