Testamente till fast pris med vår svenskspråkiga familjejurist. Klicka här och läs mer! >>

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. >>

Testamentin teon ABC. Lue vinkit Lexlyn asiantuntijan artikkelista - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Testamentets ABC

👉 Vi kan gå igenom de främsta förmånerna med ett testamente: 

 1. En person som har barn kan med hjälp av testamente se till att arvet bevaras hos barnen oberoende av deras livssituation och att arvet fördelas skatteeffektivt till olika släktled. ❤️ 
 1. En barnlös singel kan försäkra sig om att hens arv tillfaller viktiga personer enligt hens testamente och inte till släktingar enligt lag eller i värsta fall till staten. ❤️  
 1. Genom testamente kan makar trygga änkan/änklingens ekonomiska ställning och bostadsskydd. Andra förmåner, se punkt 1. ❤️
 1. Enda sättet för en samboende att trygga samboänkans/änklingens ställning är att upprätta testamente eller att ingå äktenskap. Andra förmåner, se punkt 1. ❤️

👉  Egendomens värde är relativt!  

Det som en person kan anse att är lite egendom kan för en annan person kännas som mycket egendom. Om egendomen är liten kan testamentering av egendom vara ännu viktigare för de efterlevande. Vid dessa situationer är det ofta frågan om testamentstagarens behov av ekonomisk hjälp. Om man har mycket egendom innebär överlåtelse av tillgångar även skatteföljder.  

👉Hur är det med priset?  

Vem som helst kan uppgöra ett testamente. Det är en annan sak huruvida ett testamente uppgjort efter en grundmall uppfyller lagens formkrav, testatorns önskan och huruvida testamentet över huvudtaget är dugligt. Det lönar sig inte alltså att uppgöra ett testamente självständigt om man inte är säker på vad man gör. Ett dåligt uppgjort testamente gör mera skada än nytta.  

Du har kanske observerat att vi på Lexly har en nättjänst (på finska) för upprättande av testamente som har fått extremt bra kundfeedback. Priset är det heller inget fel på. 💶

👉Så här uppgör du ett testamente i Lexlys nättjänst 💻📱

 1. Svara på de ställda frågorna i tjänsten genom att välja det mest lämpliga alternativet. ✔️
 2. I tjänsten ger vi instruktioner och råd från början till slut. 👍
 3. I chatten kan du fråga hjälp av våra jurister eller lämna en kontaktbegäran om vi inte är på plats. 👍👍👍
 4. Skapa en MinLexly profil om du vill spara din handling som halvfärdig. Om du loggar in med dina bankuppgifter kan du fortsätta redigera din handling i ett senare skede. 🔒
 5. Du kan betala handlingen efter att testamentet är klart. 💳
 6. Genom att köpa tilläggstjänsten LexlyCheck kan juristen kontrollera testamentets innehåll. Priset för denna tjänst är 50€. 🔎 
 7. Under 14 dygn från köpet kan du göra kostnadsfria ändringar i handlingen.   
 8. Slutligen ska du underteckna testamentet tillsammans med två ojäviga närvarande vittnen. Tyvärr godkänner lagen inte ännu elektroniskt undertecknande. 🖊️  

 

Om du vill ha en traditionell juridisk tjänst trots vår nättjänst: På Lexly kan du uppgöra ett testamente tillsammans med en jurist för ett fast pris. Med hjälp av distanskontakt går diskussionen gällande testamentet smidigt. Efter diskussionen får du ett utkast till testamente varefter det färdigställs och slutligen undertecknas och bevittnas.   

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om testamente. Ta kontakt med vår kundtjänst för att noggrannare få reda på hur det skulle löna sig för dig att gå till väga. 

Har du frågor? 

Lämna en kontaktbegäran till vår kundtjänst >>