Vårdtestamente och livstestamente

Frågor & svar - Vårdtestamente och livstestamente

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Frågor och svar

Vad är ett vårdtestamente?

Ett vårdtestamente är en handling var du uttrycker din önskan gällande din kommande vård. I testamentet kan du förordna om viktiga riktlinjer gällande din medicinering. I vårdtestamentet kan du bestämma om vilken typ av vård som får ges till dig, om man får återuppliva dig och i vilka situationer man får donera dina organ, om man får göra det. Vårdtestamentet blir aktuellt ifall du inte längre kan förklara din vilja gällande din vård.    

Ett vårdtestamente binder vårdpersonalen.  

Vad är ett livstestamente?

Ett livstestamente är en handling var du till dina närmaste och till möjlig vårdpersonal berättar om saker som är viktiga för dig. I livstestamentet kan du berätta om vad som är viktigt för dig i det vardagliga livet, så som till exempel motion, musik, mat och fritidsintressen. Ett livstestamente försäkrar att ditt eget liv fortsätter som vanligt även om du inte längre kan uttrycka din vilja.  

Var förvaras vårdtestamentet?

Vårdtestamentet sparas bland dina andra viktiga handlingar. Det lönar sig att uppgöra flera undertecknade exemplar av vårdtestament och att ge ett exemplar till flera släktingar.  

Det lönar sig för dig att spara vårdtestamentet i tjänsten MinKanta. Vårdpersonalen hittar ditt vårdtestamente i tjänsten, ifall det behövs.  

Måste vårdtestamentet bevittnas?

Ja. Vårdtestamentet måste undertecknas av den som uppgör testamentet, samt av två ojäviga vittnen. Efter undertecknandet är dokumentet juridiskt giltigt. I vårdtestamentet kan du bestämma om din kommande medicinska vård. Bestämmelserna i vårdtestamentet binder både läkare och dina närstående när de planerar din vård.  

Måste livstestamentet bevittnas?

Ja, förutom din egen underskrift ska livstestamentet undertecknas av två ojäviga vittnen. Livstestamentet är ett bindande juridiskt dokument. För att livstestamentet ska beaktas är det viktigt att dess giltighet inte ifrågasätts. Genom ett livstestamente kan du berätta för dina närstående och vårdpersonalen vad som är viktigt för dig.  

Vilka saker kan man bestämma om i livstestamentet?

Ett livstestamente beskriver hurudant liv du vill leva när du inte längre kan berätta om dina önskningar. Vill du ha mjölk i ditt kaffe? Vad är din favoritmat? Vilken musik tycker du om? Vill du dagligen gå på promenad? Man försöker uppfylla önskningarna som framgår av livstestamentet så länge det är kostnadseffektivt och praktiskt möjligt.  

Vad är skillnaden mellan vårdtestamente och livstestamente?

Ett vårdtestamente rör den medicinska vården, dvs. du bestämmer om vilken medicinsk vård du vill få. I ett vårdtestamente kan du på förhand bestämma om svåra frågor, så som t.ex. vårdformer, palliativvård och återupplivning. Ett vårdtestamente uppgörs för läkarna och dina nära.  

Ett livstestamente rör annan vård än medicinsk vård. Ett livstestamente rör din livskvalitet och dina dagliga önskningar. Ett livstestamente uppgörs t.ex. för vårdpersonalen på ett serviceboende.

I vilka situationer behövs ett livstestamente?

Ett livstestamente beaktas när du inte längre kan uttrycka din vilja. Livstestamentet fungerar som grund för din vilja på livskvalitet ifall du bor på ett serviceboende eller om du anlitat hemvård.  

I vilka situationer behövs ett vårdtestamente?

Ett vårdtestamente är en viktig handling när du inte själv kan ta ställning till din medicinska vård. Denna situation kan uppstå till följd av en olycka eller ifall du får en akut sjukdom. Hög ålder, minnessjukdom eller liknande kan också leda till att vårdtestamentet beaktas. 

Vad är nyttan med ett vårdtestamente?

Genom ett vårdtestamente kan du på förhand bestämma om din kommande medicinska vård ifall du i ett senare skede inte kan uttrycka din önskan. Det kan hända att du är medvetslös eller i så svagt skick att du har svårt att förstå saker och att du har svårigheter att kommunicera. Ett vårdtestamente binder de läkare som sköter om dig samtidigt som dina närstående inte behöver gissa vad din önskan är.  

Genom att uppgöra ett vårdtestamente kan du försäkra dig om att din vilja uppnås fastän du själv inte kan uttrycka din önskan. 

Vad är nyttan med ett livstestamente?

Ett livstestamente är en beskrivning av hurudan vardag du vill spendera. I livstestamentet kan du beskriva vilka saker som är viktiga för dig samt vad du inte tycker om. Det lönar sig att komma ihåg att vårdpersonalen inte känner dig från tidigare och att de inte heller kan veta vilka saker du tycker om och inte tycker om. Ett livstestamente bekräftar alltså din självbestämmanderätt.  

Genom att uppgöra ett livstestamente kan du försäkra dig om att din vilja förverkligas även när du inte kan uttrycka den.