Vårdtestamente och livstestamente

Livs- och vårdtestamente

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Förbered dig för sjukdom med ett vårdtestamente 

Tänk dig en situation där du har insjuknat och vårdpersonalen och dina närstående har börjat diskutera din situation. Är du säker på att de har samma uppfattning om din vård som du? Vet du om de rättigheter som dina närstående och vårdpersonalen har att bestämma om din vård, ifall inget vårdtestamente finns? 

Ett vårdtestamente rör bestämmanderätten gällande din sjukvård och ditt hälsotillstånd. I ett vårdtestamente kan man bl.a. bestämma om återupplivning. Vårdtestamentet binder sjukvårdspersonalen och vårdtestamentet stärker din självbestämmanderätt. Önskningarna i vårdtestamentet ska följas om önskningarna är tydliga och man kan anta att du inte har ändrat dig. För att vårdtestamentet ska vara giltigt måste den som skrivit testamentet förstå vad testamentet betyder. Du kan alltså uppgöra ett vårdtestamente trots att du har fått en diagnos gällande försvagande funktionsförmåga. Det viktiga är att du förstår vårdtestamentets innehåll.  

Med ett livstestamente kan du påverka din livskvalitet 

Med ett livstestamente kan du påverka hur din vardag ser ut, ifall du är i behov av hjälp av andra människor. Ett livstestamente hjälper dig att förbättra din livskvalitet, t.ex. med hjälp av små saker som man tycker om. Typiska önskemål som framförs i ett livstestamente är ofta musik, motion, utomhusvistelse, skönhetsbehandlingar, favoritmat eller andra önskningar.  

Även om du inte medvetet tänker på det så kommer din egen vilja automatiskt fram när alternativ diskuteras som du inte tycker om.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel och vård- och livstestamente. Ta kontakt med vår kundtjänst för att få noggrannare information om hur det lönar sig för dig att gå tillväga. 

Gör ett vårdtestamente online (på finska) eller boka tid för att uppgöra ett vårdtestamente tillsammans med en familjejurist. I 14 dygn kan du kostnadsfritt redigera dokument uppgjorda online. Om du bokar tid till en jurist går hen per telefon eller via Teams igenom vårdtestamentets innehåll och uppgör ett vårdtestamente enligt dina önskningar.