Äktenskap ur juristens ögon

När man ingår äktenskap kännetecknas det ofta av att två personer älskar varandra. I verkligheten är dock äktenskapet först och främst ett ekonomiskt avtal. När två personer ingår äktenskap får de giftorätt till varandras egendom. Man kan påverka giftorätten genom äktenskapsförord och genom testamente kan man påverka arvsfrågor. Även om det inte är roligt att fundera på en möjlig skilsmässa, lönar det sig ändå att fundera på det på förhand.

Kaikki avioliiton lakiasiat helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Vad borde alla veta om äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan makar var man bestämmer om hur egendomen ska delas vid skilsmässa eller till följd av att den ena maken avlider. Äktenskapsförord är inte en tvingande handling, men utan det delas egendomen till hälften med stöd av lag. Det viktigaste är att man tillsammans med sin make kan diskutera gällande hur man vill att egendomen ska delas vid en möjlig skilsmässa eller vid den ena makens död. Genom äktenskapsförord kan man bestämma att äktenskapsförordet endast ska gälla viss typ av egendom, så som t.ex. arv och företagsegendom. Påbörjande av diskussionen kan vara lättare ifall du först läser artiklarna skrivna av Lexlys sakkunniga >>

Boka tid för konsultation
Lexlystä saat avun kaikkiin perheen lakiasioihin luottamuksella ja ammattitaidolla - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Är du i ett nytt äktenskap? Kom ihåg att göra avvittring efter det förra äktenskapet

Ifall du har varit gift en gång tidigare så lönar det sig att försäkra dig om att alla juridiska ärenden och juridiska band är upphävda på så sätt om lagen föreskriver, dvs. att en avvittring har förrättats.  

Det räcker inte fastän ni tillsammans med er exmake sinsemellan har delat egendomen. Ett skriftligt avvittringsinstrument krävs senast i det skede när en bouppteckning ska göras efter en av de avlidna makarna. 

I fall er egendom i praktiken är delad och ingen av exmakarna har några krav på den andra maken kan du enkelt uppgöra en avvittring i nättjänsten skapad av Lexlys sakkunniga (på finska).

Keski Ikäinen Vihkipari (1)

Genom testamente kan du trygga din partners liv

Visste du att änklingen inte ärver någonting ifall den avlidne har barn? Människor blandar ofta på avvittring och arvskifte. Änklingen kan på basis av giftorätten få hälften av makarnas gemensamma egendom, men inte hälften av makens egendom. Om makarna har äktenskapsförord, får änklingen inte nödvändigtvis någonting alls. Med hjälp av ett testamente kan du trygga änklingens liv. Genom testamente kan du erbjuda ett ekonomiskt skydd som kan vara extra viktigt t.ex. ifall ni har små barn. Bekanta dig med nättjänsten gällande testamente uppgjord av våra sakkunniga. 

Boka tid för konsultation
Asuntosopimus helposti verkossa - Lexly.fi

Bostadsavtal är ett avtal för samägande 

Genom ett bostadsavtal kan makar bestämma om en samägd aktielägenhets inlösenrätt eller om dess försäljning till följd av skilsmässa eller andra oklarheter. Ett bostadsavtal är ett avtal om hävande av en gemensamt ägd aktielägenhet, som kan tillämpas makarna emellan utan att samägandet hävs till följd av skilsmässa. Man kan undvika många besvikelser genom att besluta om detta på förhand.  

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Vad behöver just du?

Varje livssituation är olika. Till varje situation hör även särskilda juridiska frågor. Fyll i kartläggningstjänsten uppgjord att Lexlys sakkunniga, så kan du inom några minuter ta reda på vilka juridiska handlingar det lönar sig för dig att upprätta. Du kan på några minuter enkelt och kostnadsfritt göra kartläggningen t.ex. på din mobil.  

Avioehto ja kaikki muut avioliiton lakipaperit helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Artiklar om äktenskapet 

Vill du ha mera information? Läs mera om äktenskapet och dess juridiska betydelse i artiklarna skrivna av våra sakkunniga.  

Läs mer om äktenskapsförord
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst

Du kan ringa 010 3379 150, skicka e-post kundservice@lexly.fi eller lämna dina kontaktuppgifter i blanketten, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt