En singels juridiska ärenden

Hushåll med endast en person har vuxit i jämn takt. År 2019 bestod 45% av alla egnahemshushåll av en person. Kvantitativt innebär det här ca 1,2 miljoner människor (Statistikcentralen 2020). Ifall en person bor ensam beror det oftast på att hens partner har avlidit eller att hen av egen fri vilja har valt att vara oberoende och bo ensam. Ibland bor människor ensamma eftersom de inte har hittat någon passande partner. Vid en olycka eller någon annan överraskande situation kan en ensamstående person känna sig mera otrygg, ifall hen inte på förhand har funderat på dessa arrangemang.

Singellivet- Lex and the City

Det är A och O att bli medveten om sina egna juridiska behov, även om många tänker att man inte själv har några. I Finland har vi vant oss med att man endast har nytta av juridiska tjänster när man befinner sig i ett bråk eller om man har en uppkommande rättegång. Jag rekommenderar serien ”singellivet” för inspiration för att öppet prata om alla juridiska ärenden som berör oss. I vår nättjänst uppgjord av våra jurister klarnar dina egna juridiska behov inom några minuter (om du har sådana) och dessutom ges anpassade förslag just för dig. Du kan också göra behov av kartläggning via telefon. Det dröjer endast några minuter och det bästa är att kartläggningen av ditt behov är helt kostnadsfritt.  

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Intressebevakningsfullmakt för 18-år fyllda

För många är det värsta som kan hända att man förlorar sin egen funktionsförmåga. Man kan dock förbereda sig för detta. Genom en intressebevakningsfullmakt bestämmer du på förhand om vem som ska sköta din ekonomi och om vem som ska bestämma om dina ärenden (så som t.ex. boende, hälsovård osv.) när det kommer till olika situationer (sjukdom, olycka, ålderdom). Den person som du befullmäktigar kan vara din egen förälder, ett syskon, ett vuxet barn eller en vän.  

Intressebevakningsfullmakten är ett enklare och förmånligare alternativ för dina närstående! 

Gör intressebevakningsfullmakt online
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Stöd viktiga saker för dig genom testamente eller gåva

Har du i ditt liv varit en passionerad medlem i frivilligbrandkåren? Vill du stöda barnens naturhobby? Eller har du återhämtat dig från cancer och vill komma ihåg den finländska cancerforskningen? Detta lyckas t.ex. med stöd av testamente. Om du inte har några bröstarvingar eller barn kan du bestämma att hela din egendom ska tillfalla en viktig förening eller ditt fadderbarn. Du kan också ge vidare egendom i form av gåvor. Nog visste du väl att det också lönar sig att uppgöra ett testamente till godo för dina barn, fastän de ärver dig med stöd av lag?  

Här hittar du också mycket nyttigt gällande testamente >>

Boka tid för konsultation
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Livstrygghet ur det egna perspektivet

Nuförtiden spenderar många sina sista år vid ett vårdhem. Ifall släktingarna som skulle ha kunnat berätta om din vilja inte finns där, är det ännu viktigare att vårdpersonalen vet hur du vill spendera din fritid och vilka saker som är viktiga för dig. Med ett tillräckligt noggrant livstestamente kan man försäkra sig om att våra nöjen, t.ex. rockmusik och resande beaktas och att man i misstag inte heller får mjölk i sitt kaffe om man inte vill ha det.  

I vår nättjänst kan du enkelt göra ett livstestamente (på finska). Förflytta dig till nättjänsten så får du en klarare bild av vad allt du kan påverka med ett livstestamente.  

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Hur tas du om hand?

Finland är internationellt välkänt för sin kvalitativa vård. Vi kan lita på att vi tas om hand med bästa möjliga vård. I framtiden kan vi ändå stöta på en situation var vi skulle önska att vi skulle bli omskötta på ett visst sätt. Genom att uppgöra ett vårdtestamente kan vi påverka hur vi ska tas om hand t.ex. om vi drabbas av en minnessjukdom. Vårdpersonalen är skyldiga att följa det du har stadgat i vårdtestamentet. 

Du kan uppgöra ett vårdtestamente direkt i vår nättjänst. I vår nättjänst ser du vad du allt kan påverka genom att uppgöra ett vårdtestamente.   

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst!

Du kan antingen ringa 010 3379 150, skicka e-post till kundservice@lexly.fi eller lämna dina kontaktuppgifter via blanketten, så är vi i kontakt med dig så snart som möjligt.