Förberedelse inför framtiden

Oberoende av om du är en ung vuxen, en förälder som lever i den mest bråda tiden, ensamstående eller pensionär har vi alla en framtid framför oss som vi inte har någon vetskap om. Genom att uppgöra juridiska handlingar kan du trygga din egen och dina närståendes framtid. Med testamente kan du t.ex. försäkra dig om att din make klarar sig ekonomiskt, du kan bestämma om vem som ska fungera som din intressebevakare och du kan på förhand berätta vilka beslut som ska tas gällande din vård ifall du inte själv kan förmedla din åsikt. När du har uppgjort nödvändiga handlingar har du förberett dig på bästa möjliga sätt inför livets alla vändningar.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kartläggning av dina juridiska behov

Det är lättare att förbereda sig inför framtiden då du vet vilka juridiska handlingar som rekommenderas just för din livssituation. Om du besöker vår tjänst ”kartläggningsbehov av juridiska tjänster” klarnar detta för dig på några minuter. Här kan du närmare bekanta dig med kartläggningen. 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Vem ärver dig?

Genom att uppgöra ett testamente kan du försäkra dig om att just de människor du vill ärver dig. Genom testamente kan du också trygga din partners framtid. Samtidigt kan du förebygga överraskningar och oklarheter. Genom testamente kan du också skydda ditt arv så att det hålls i händerna på de människor som du vill.  

Kom också ihåg att samboende inte ärver varandra med stöd av lag. Det spelar ingen roll hur länge ni har varit tillsammans eller om ni har barn. Om du vill att din sambopartner ska ärva dig, måste du uppgöra ett testamente.  

Visste du att du med hjälp av Lexly självständigt kan uppgöra ett testamente i nättjänsten (på finska).

Gör ett testamente
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Vem bestämmer för din del?

En intressebevakningsfullmakt är ett lov du ger åt en annan människa att hen får sköta dina ärenden, bestämma för dig och använda dina tillgångar i förmån för dig då din egen funktionsförmåga har försämrats märkvärt. Genom intressebevakningsfullmakten kan du förordna vem som ska sköta dina ärenden om du inte själv kan sköta dem. Man skulle kunna kalla intressebevakningsfullmakten för en framtidsfullmakt eller för en speciell försäkran, eftersom dess verkningar först märks i framtiden och endast ifall din funktionsförmåga försämras.  

Gör intressebevakningsfullmakt online
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Läs artiklar gällande testamente

Läs vad du behöver veta om testamente i artiklarna skrivna av våra sakkunniga.  

Läs mera om testamente
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst!

Du kan antingen ringa 010 3379 150, skicka e-post till kundservice@lexly.fi eller lämna dina kontaktuppgifter via blanketten, så är vi i kontakt med dig så snart som möjligt.