Testamente, inbördes testamente och intressebevakningsfullmakt uppgjort av jurist med -20% rabatt 1.5. - 30.6.2023. Boka en kostnadsfri inledande diskussion >>

Insjuknande

En oundviklig sanning är att vi alla åldras. När barnen lämnar hemmet vaknar många och inser att de inte längre är så unga. Även om olika hälsoproblem uppstår först när man blir äldre, lönar det sig att komma ihåg att den egna funktionsförmågan och hälsan också kan försämras redan när man är ung. Livet kan t.ex. vändas upp och ner till följd av en olycka. Senast i det fall att någon närstående avlider eller insjuknar i en allvarlig sjukdom, så som t.ex. hjärninfarkt, börjar man fundera på sitt eget liv. Var i kontakt med våra kunniga familjejurister vid Lexly och försäkra dig om att din ålderdomstrygghet är i skick.

Edunvalvontavaltuutus helposti joko verkkopalvelussa tai juristin kanssa - Lexly.fi

Vem bestämmer för min del?

Har du någonsin funderat på hur du kan försäkra dig om att ditt liv sköts på önskat sätt också i fall av att du förlorar din funktionsförmåga och om din kommunikationsförmåga försvagas så mycket att du inte längre kan uttrycka din vilja? Vi har förlitat oss på att vår partner eller våra barn känner till våra vanor och att de också vid ett senare skede kan sköta våra ärenden. Ifall man inte längre klarar av att sköta sina egna ärenden, kommer det som en överraskning för många att inte ens vår egen make har rätt att sköta våra officiella sammanhang. För dessa situationer är det bra att på förhand förbereda sig med hjälp av en intressebevakningsfullmakt.   

En intressebevakningsfullmakt ska uppgöras när allting är bra och den egna funktionsförmågan inte märkvärdigt har försämrats. Bekanta dig med vår nättjänst och se till att dina handlingar är i skick.  

Intressebevakningsfullmakt online
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Hur skiftas min egendom?

Genom testamente kan du bestämma om hur din egendom ska delas efter att du har avlidit. Det är allmänt känt att barn ärver sina föräldrar ifall inget testamente har uppgjorts. Många av oss har dock även andra viktiga människor i vårt liv som vi vill komma ihåg. Genom testamente kan du t.ex. förordna att egendom ska tillfalla en välgörenhetsorganisation. Om du är i ett parförhållande lönar det sig att även fundera på möjligheten att din partner kan avlida innan dig. I ett parförhållande kan den bästa lösningen vara att uppgöra ett inbördes testamente. Här kan du läsa artiklar gällande testamente >>

Du kan självständigt uppgöra ett testamente i vår nättjänst (på finska) som är uppgjord av våra sakkunniga, eller så kan du också uppgöra testamentet tillsammans med våra vänliga jurister.  

Boka tid för konsultation
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Hur kommer jag tas om hand?

Finland är internationellt välkänt för sin kvalitativa vård. Vi kan lita på att vi tas om hand med bästa möjliga vård. I framtiden kan vi ändå stöta på en situation var vi skulle önska att vi skulle bli omskötta på ett visst sätt. Genom att uppgöra ett vårdtestamente kan vi påverka hur vi ska tas om hand t.ex. om vi drabbas av en minnessjukdom. Vårdpersonalen är skyldiga att följa det du har stadgat i vårdtestamentet. 

Du kan uppgöra ett vårdtestamente direkt i vår nättjänst. I vår nättjänst ser du vad du allt kan påverka genom att uppgöra ett vårdtestamente (på finska).

Gör vårdtestamente online (på finska)
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Vad är viktigt för mig?

Medellivslängden har ökat avsevärt. När vår kondition försämras till följd av åldern, kan det hända att vi hamnar bo på ett vårdhem. För att försäkra oss om att även vårdpersonalen vet vad som är viktigt för oss, t.ex. vilken musik vi tycker om eller vilka kulturaktiviteter som är viktiga för oss, lönar det sig att uppgöra ett livstestamente. 

Gör livstestamente online (på finska)
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Kremering eller kistbegravning?

Har du funderat på vilken typ av begravning du vill ha? Är kyrkliga traditioner viktiga för dig? Genom att uppgöra ett begravningstestamente kan du bestämma om vad som är viktigt för dig när det kommer till allt från jordfästningen till dödsannonsen i tidningen.   

Du kan enkelt göra ett begravningstestamente på nätet i Lexlys nättjänst.  

Gör begravningstestamente online (på finska)
Avioehto ja kaikki muut avioliiton lakiasiat helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Äktenskapsförord

Visste du att äktenskapsförordet också kan ha betydelse för hur din makes ärenden sköts när du själv har avlidit? Om ni har ett giltigt äktenskapsförord är det möjligt att återkomma till det t.ex. vid det skedet att det framkommer att någon av er har en obotlig sjukdom. Man kan göra ändringar i ett äktenskapsförord ifall båda makarna ger sitt samtycke. Genom ändringen av äktenskapsförordet kan man ge maken ett tilläggsskydd.   

Bekanta dig med vår tjänst ”äktenskapsförord”
Huoltotestamentti helposti verkossa - Lexly.fi

Vårdnadstestamente

Ifall du är ensam vårdnadshavare och du har underåriga barn är det viktigt att du förbereder dig för hur saker ska tas om hand ifall det händer dig något. I ett vårdnadstestamente kan du framföra dina önskningar om hur dina barn ska tas om hand om du själv avlider till följd av en olycka eller sjukdom.  

Gör vårdnadstestamente online (på finska)
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kartläggning av dina behov

Med hjälp av Lexlys tjänst ”kartläggning av behov” uppgjorda av våra sakkunniga, klarnar det vilka handlingar som är viktiga just för din livssituation. Du kan göra kartläggningen kostnadsfritt i vår nättjänst. Det räcker endast några minuter.  

Gör ”kartläggning av behov” på nätet (på finska)
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst

Du kan ringa 010 3379 150, skicka e-post kundservice@lexly.fi eller lämna dina kontaktuppgifter i blanketten, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt 

Lämna kontaktbegäran