Juridiska ärenden i en barnfamilj

Även barn berörs av juridiska ärenden och dessa ärenden hör på sätt eller annat ihop med barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Många praktiska åtgärder och behovet av juridisk hjälp framkommer först då föräldrarna skiljer sig eller ifall något händer föräldrarna. Läs här vilka saker det lönar sig för dig att ta i beaktande för att trygga ditt barns framtid.

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Unga barn som arvtagare till sina föräldrar

Vi stöter ofta på tanken att det är onödigt att uppgöra ett testamente då de egna barnen enligt lag är arvtagare. Det lönar sig dock att fundera på några praktiska saker när det kommer till att unga barn ska ärva. Är den bästa lösningen för familjen t.ex. att ett litet barn ärver hela förälderns egendom på en gång, samtidigt som den kvarvarande föräldern ensam ska underhålla barnet? 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

En omyndigs intressebevakares uppgifter

Ibland kan det uppstå situationer var en underårig behöver en intressebevakare. Övervakandet av en minderårigs rättigheter kräver precision och skyldigheter som inte kan undvikas. I den bifogade artikeln kan du läsa om en minderårigs intressebevakares uppgifter. 

Läs artikeln om intressebevakning för en minderårig (på finska)
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Ett testamente för en underårig

Barn ärver sina föräldrar antingen helt eller delvist med stöd av laglotten. Ett barn kan erhålla egendom också genom testamente eller genom någon annan önskan. En underårig behöver alltid en vuxen som sköter om arvet och det lönar sig också att informera om detta till den far-/morförälder som uppgör ett testamente. Genom att bekanta dig med vår nättjänst gällande testamente får du en bra uppfattning om vad man ska tänka på vid uppgörande av testamente. 

Läs mer om testamente
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Skilsmässa och barn

Ifall föräldrarnas äktenskap avslutas genom skilsmässa måste man tillsammans besluta om vårdnaden, underhåll och boende. Förmånligast för barnet skulle vara att föräldrarna tillsammans skulle komma överens om detta. En överenskommelse nås inte alltid genom diskussion och vid dessa situationer måste parterna ansöka om beslut från tingsrätten. Våra sakkunniga jurister hjälper dig i alla situationer finkänsligt och professionellt.  

Läs mera om juridiska ärenden som rör barn (på finska)
Sovi huoltajuusasioista riidattomasti. Lexlyn juristit vanhempien tukena lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Juridiska ärenden som rör barn 

Läs våra artiklar gällande vilka juridiska ärenden som hör ihop med vårdnad av barn uppgjorda av våra sakkunniga. 

Läs mera om juridiska ärenden som rör barn 

Läs mera om juridiska ärenden som rör barn (på finska)
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst!

Du kan antingen ringa 010 3379 150, skicka e-post till kundservice@lexly.fi eller lämna dina kontaktuppgifter via blanketten, så är vi i kontakt med dig så snart som möjligt.