Juridiska ärenden som ska tas om hand vid äktenskapsskillnad

Hur ska man gå till väga ifall du genomgår en skilsmässa? Det är alldeles naturligt att känna villrådighet inför det nya livet och den egna ekonomin. Ifall ni tillsammans kan bestämma om ordnandet av det ekonomiska förhållandet, har ni redan kommit långt. Man måste ändå uppgöra ett instrument som bekräftar åtskiljandet av egendom och detta görs genom avvittring.

Lexlyn ilmainen avioeroavustaja neuvoo - Lexly.fi

Vilka skeden hör till skilsmässa?

Det känns bra att få anständig och professionell hjälp när man befinner sig i en svår situation. Det är alldeles förståeligt att det känns tungt att genomgå en skilsmässa. En sakkunnig får situationen att kännas lite lättare.  

Är du osäker på vad allt du borde veta när du ska skilja dig? Du får hjälp av vår digitala skilsmässomedhjälpare (på finska). Till din hjälp finns också självklart våra kunniga och vänliga jurister. 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avvittring av egendom är ett av de viktigaste ärendena att sköta vid skilsmässa

Vad är avvittring? Måste avvittring förrättas? Vi har ingen gemensam egendom, måste vi ändå göra en avvittring? Varför behöver banken en avvittring? Vi bråkar, hur ska vi förrätta en avvittring? Läs vad Katariina och våra andra kunniga skriver om avvittring och skilsmässa. Av artiklarna framgår allt vad du behöver veta om avvittring och skilsmässa.   

Artiklar gällande avvittring och skilsmässa
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Vad är utjämning? Ta hjälp av skilsmässokalkylen

Med hjälp av kalkylen uppgjord av våra sakkunniga kan du räkna ut hur mycket utjämning som ska betalas vid skilsmässan. Du får utjämningsbeloppet genom att skriva in makarnas tillgångar och skulder i kalkylen. Skilsmässokalkylen ersätter inte den egentliga avvittringsberäkningen eller avvittringshandlingen. Parterna som ska skiljas kan om de vill bestämma om delning av egendomen och betalning av utjämningen på ett sätt som inte lagen föreskriver.

Gå till skilsmässokalkylen (på finska)
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Skilsmässa och barn: Vad är förmånligt för barnen efter en skilsmässa?

Efter skilsmässan ska föräldrarna bestämma gällande vårdnad av barn, boende, umgängesrätt och underhåll. Läs våra artiklar där våra sakkunniga ger nyttiga råd gällande dessa juridiska frågor (på finska).

Föräldraskapet avslutas inte vid skilsmässan (på finska)
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst

Du kan ringa 010 3379 150, skicka e-post kundservice@lexly.fi eller lämna dina kontaktuppgifter i blanketten, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt