Samboförhållande ur juridisk synvinkel

Lever ni i ett samboförhållande? Alla vill inte gifta sig fastän man har bott tillsammans under en lång tid eller fastän man har gemensamma barn. Ur en juridisk synvinkel är dock ett samboförhållande en otrygg form. Om man uppgör de rätta handlingarna i rätt tid kan man dock förbereda sig på uppbrott eller den ena partnerns död. Man kan också uppdatera handlingarna t.ex. då ens barn blir myndiga.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Känner du till skillnaderna mellan samboförhållande och äktenskap?

I vardagen skiljer sig kanske inte samboförhållande och äktenskap kanske alls. Båda bidrar ekonomiskt till att ta hand om barnen och hemmet och man tänker kanske att hemmet är gemensamt fastän det endast ägs av den ena parten. Ifall man ser på saken ur lagens synvinkel skiljer sig äktenskap och samboförhållande märkbart. Allt blev krångligare då sambolagen trädde i kraft år 2011 eftersom det är ganska många som inte förstår sig på lagens innehåller, eller som ens vet vad lagen innebär.  

Den bifogade artikeln förklarar allt som ett sambopar borde veta om de juridiska ärendena rörande samboende.  

Läs artikeln ”Lever du i ett samboförhållande?”

Samboavtal – ett avtal som säkerhet vid avslutande av förhållande

Visste du att du kan förbereda dig ekonomiskt på att samboförhållandet ska upphöra genom att uppgöra ett samboavtal? Ett samboavtal är ett avtal var ni två bestämmer hur ni ska sköta era gemensamma ekonomiska ärenden ifall ert förhållande upphör. Samboavtal är ett oerhört viktigt dokument och genom att uppgöra det kan man undvika många gräl. Vi rekommenderar er även att bekanta er med bostadsavtal och vilka möjligheter det ger.  

Du kan uppgöra ett samboavtal självständigt på nätet (på finska) eller tillsammans med en av våra jurister.

Boka tid för konsultation
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Testamente

Det är ännu viktigare för samboende än för gifta par att uppgöra testamente. Med stöd av lag ärver inte samboende någonting. Ifall man inte har uppgjort ett testamente, kan det hända att bostaden var samboparet har bott tillfaller den avlidnes barn, föräldrar eller syskon. Samboänklingen har inte heller något bostadsskydd. Det lönar sig för sambopar att gå igenom vad ett testamente skulle innebära i praktiken och ifall det skulle löna sig att uppgöra ett.  

Du kan uppgöra ett testamente alldeles självständigt i Lexlys nättjänst (på finska). Om du vill kan du också uppgöra ett tillsammans med en jurist.  

Boka tid för konsultation
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kartläggning av dina behov av juridiska tjänster

Med hjälp av Lexlys kartläggningstjänst kan du ta reda på vilka juridiska ärenden du borde sköta. Kartläggningen kan du göra på bara några minuter, t.ex. då du äter kvällsmat. 

Lexly.fi apunasi kaikissa perheen ja parisuhteen lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Trygghet med stöd av fullmakt

En intressebevakningsfullmakt försäkrar att en person som du själv har utsett sköter om dina ärenden, ifall din egen funktionsförmåga försvagas till följd av sjukdom eller olycka. En intressebevakningsfullmakt är alltså ett juridiskt dokument gjort på förhand som tryggar din framtid. I fullmakten befullmäktigar du alltså en person som du själv har valt att sköta om dina ärenden ifall du inte klarar av att göra det själv. Någon närstående har inte rätt att göra detta för din skull utan en fullmakt.  

Gör en intressebevakningsfullmakt på nätet
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Upphörande av samboförhållande och delning av egendom

Vid upphörande av samboförhållande är utgångspunkten att vardera parten äger sin egen egendom. Ifall samboförhållandet har räckt i över fem år eller om parterna har ett gemensamt barn bestämmer sambolagen om åtskiljande av egendom. Åtskiljande av egendomen är inte ett enkelt förfarande och genom att vända sig till en sakkunnig kan förfarandet förenklas betydligt.  

Boka tid för åtskiljande av egendom 

Asuntosopimus helposti verkossa - Lexly.fi

Bostadsavtal

Har ni en samägd bostad? Genom ett bostadsavtal kan ni på förhand bestämma om försäljning, villkoren för inlösen och upphävande av samägandet. Man kan undvika bråk om man på förhand har beslutat om dessa saker.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst 

Du kan ringa 010 3379 150, skicka e-post kundservice@lexly.fi eller lämna dina kontaktuppgifter i blanketten, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt