Vad är en bouppteckning?

Alla dödsbodelägare kallas till bouppteckningstillfället och under tillfället går man noggrant igenom bouppteckningsinstrumentet som har förberetts på förhand.  Vid slutet av bouppteckningen undertecknas bouppteckningsinstrumentet.  Utöver dödsbodelägarna behöver man två utomstående personer, två gode män som undertecknar bouppteckningsinstrumentet.

Gå tillbaka