Vad är ett bouppteckningsinstrument?

En formell handling som innehåller uppgifter om den avlidnes dödsbodelägare det vill säga arvingarna, make/maka och testamentstagare samt uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder. I bouppteckningsinstrumentet räknar man upp den avlidnes egendom och bouppteckningsinstrumentet fungerar i praktiken som den avlidnes sista skattedeklaration.

Gå tillbaka