Gör en intressebevakningsfullmakt på nätet när som helst. Prova den nya onlinetjänsten nu!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) uppmanar alla att göra en intressebevakningsfullmakt. Läs om kampanjen I Egna händer!

Vad är ett bouppteckningsinstrument?

En formell handling som innehåller uppgifter om den avlidnes dödsbodelägare det vill säga arvingarna, make/maka och testamentstagare samt uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder. I bouppteckningsinstrumentet räknar man upp den avlidnes egendom och bouppteckningsinstrumentet fungerar i praktiken som den avlidnes sista skattedeklaration.

Gå tillbaka