Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lexly förnyar de juridiska tjänsterna

Eftersom detta gäller dig och ärenden som är unika för dig är det du som väljer på vilket sätt du vill sköta dina juridiska ärenden. Om du vill kan du även använda våra onlinetjänster. En juridiskt tryggad framtid för dig är viktigare för oss än något annat.

Team Lexly

Lex­ly är en väx­an­de ska­ra ju­ris­ter och sak­kun­ni­ga med stort hjär­ta

Tröskeln för att sköta sina egna eller företagets juridiska ärenden är ofta alltför hög. Hos oss på Lexly kan du sköta dina personliga  juridiska ärenden på det sätt du själv vill. Vi erbjuder alla juridiska tjänster även på webben. Det är viktigt för oss att alla har tillgång till juridisk information angående den egna situationen på ett förståeligt sätt. Lagstiftningen är tillgänglig för alla på webben, men hur många förstår vad de läser? Vi vill uppmuntra människor att sätta sig in i sina juridiska ärenden, uppgöra avtal i tid samt att uttrycka sin vilja och sina önskemål skriftligen.  

Bekanta dig närmare med Lexlys filosofi @lexlyfinland samt Lexlys Facebook -sidor

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Ju­ri­dis­ka tjäns­ter di­gi­talt, på di­stans el­ler på kon­to­ret

Nuförtiden kan även juridiska ärenden skötas på distans över nätet eller per telefon. Våra flexibla tjänstealternativ underlättar skötandet av juridska ärenden, eftersom man inte nödvändigtvis behöver ens uppsöka vårt kontor.

I egenskap av föregångare inom vår bransch har vi gett alla tillgång till moderna digitala juridiska tjänster. I vår onlinetjänst kan man redan nu uppgöra testamenten, äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakter och många andra handlingar självständigt.  

Bekanta dig med vår tjänsteutbud
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Så­här fun­ge­rar Lex­lys tjäns­ter

Har du frågor om Lexlys tjänster? Du kan kontakta vår kundtjänst per telefon, via chatten eller med epost.

Svar på ofta ställda frågor om våra tjänster och vår verksamhet kan du läsa här.

Så här fungerar Lexlys tjänster

Lexly gör juridiska ärenden mer mänskliga och främjar skötseln av dem överallt i Finland

Varför Lexly: Lexly är en förnyare av juridiska tjänster som har ändrat på allt det som är skrämmande med juridiska byråer och jurister. Många juridiska byråer och advokatbyråer erbjuder yrkeskunnig juridisk service, men Lexly vill föra saker och ting på en helt ny nivå. En jurist från Lexly är din bästa vän mitt i förändringarna i privatlivet och företagsverksamheten.

Vad erbjuder Lexly: Vi erbjuder sakkunniga och mänskliga juridiska tjänster för oss alla vanliga människor, familjer och småföretag överallt i Finland. Du vet alltid på förhand vad du får och hur mycket du betalar för de juridiska tjänsterna. Vi erbjuder alltid ett avgiftsfritt inledande samtal för att kunna uppskatta ditt hjälpbehov. 

Hur fungerar vi: Vår flerkanaliga betjäningsfilosofi garanterar att alla kan sköta sina juridiska ärenden oberoende av plats och tid. Betjäning på distans har blivit oerhört populärt även vid skötseln av juridiska ärenden. Vi på Lexly erbjuder alla juridiska tjänster även på webben. Dessutom har du tillgång till våra onlinetjänster som våra sakkunniga jurister har utarbetat. Naturligtvis kan du även välja att träffa våra jurister fysiskt på våra kontor i Helsingfors.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Lex­ly er­bju­der alla fin­län­da­re till­gång till sak­kun­ni­ga inom fa­mil­je- och arvs­rät­ten

Vi vill att våra kunder skall förstå vad man kan och bör göra i olika livssituationer. Vi vill prata om komplicerade juridiska frågor på ett så klart och tydligt sätt att de inte förblir mysterier, utan omförvandlas till hanterbara och skötbara ärenden.

Lämna oss en kontaktbegäran eller ring vår kundtjänst och fråga mer! Kontakten med oss förbinder dig inte att ingå ett uppdragsavtal.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Ju­ri­dis­ka tjäns­ter på ett sätt som pas­sar dig

Emellanåt kan det vara skäl att fundera på egenhand vilka saker som är betydelsefulla för en själv och hur man kunde vara bättre förberedd på olika risker i livet. Våra samlade informationsbanker för olika livssituationer ger stöd för grubblandet (på finska).

Med hjälp av en behovsanalys av juridiska ärenden som våra sakkunniga utarbetat kan man försöka skapa sig en bild av sin egen situation. Behovsanalysen kan göras på egen hand i vår onlinetjänst och det bästa är att den inte kostar någonting.

Lexlys värden

1. Kunden först

Kundernas behov och synvinkel står i centrum för vår verksamhet. Vi älskar att hjälpa våra kunder och vi vill erbjuda dem juridiska tjänster på ett behagligt och lätt sätt till ett rimligt pris. 

2. Ett innovativt grepp

Vi är alltid ett steg före. Vi tar till oss och utvecklar själv ny teknologi, kommunicerar utan krumelurer och håller våra förfaringssätt smidiga. På detta sätt garanterar vi oss en plats i den första raden av tillgängliga juridiska tjänster. Lexlys juridiska tjänster är lätta att ta till sig och förstå samt lämpliga för var och en.

3. Med sikte på framtiden

Det vi gör bra idag, gör vi bättre imorgon. Vårt sikte är inställt på det kommande. Vi vill kontinuerligt arbeta bättre för våra kunder och för utvecklingen av hela den juridiska sektorn. Vi är djärva för vi vill utmana såväl oss själva som de ålderdomliga tillvägagångssätten inom juridiken. Vi söker fortgående nya lösningar för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt. Vi gör vårt allt med tanken inställd på morgondagens kundbehov. 

Empatisk

Vi på Lexly bryr oss om dig och försöker att förstå dina behov helhetsmässigt.

Sakkunnig

Vi är en trygg partner i alla livssituationer.

Begriplig

Vi är kända för vårt sätt att förklara juridiska ärenden på ett tydligt sätt.

Tillgänglig

Vi erbjuder juridisk rådgivning och juridiska tjänster på nätet, genom distansmottagning och på våra kontor.

Lex­ly i me­dia

Vill du veta mer om Lexly eller söker du efter sakkunniga för artiklar eller tv-program angående familje- och arvsrätt? Kontakta oss: asiakaspalvelu@lexly.fi