Våra tjänster

Med oss kan du enkelt sköta dina privata juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa vår jurist på distans eller på vårt kontor i Helsingfors, Tammerfors eller Åbo. Utgående från en diskussion om din livssituation och dina önskemål uppgör vår jurist de dokument som du behöver. Du kan också enkelt uppgöra ditt dokument självständigt online genom att svara på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett juridiskt korrekt dokument som är unikt för just din situation. Våra online-tjänster är tillsvidare tillgängliga endast på finska. Våra svenskspråkiga online-tjänster är under uppbyggnad och lanseras senare i år.