Arvskifte

Efter bouppteckningen är det dags för arvskifte. Ifall arvlåtaren har varit gift, ska en avvittring mellan dödsboet och den efterlevande maken göras före eller senast i samband med ett arvskifte. Vid arvskiftet överförs dödsboets egendom till arvingarna och den egendom som arvingen tilldelas vid arvskiftet blir arvingens personliga egendom.

250 €/h

Berätta om din situation och dina önskemål, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Lämna en kontaktbegäran

Att skifta dödsboet är ofta lönsamt

 

I Finland finns många oskiftade dödsbon. Det finns en utbredd och ofta ogrundad uppfattning om att det är lönsamt att behålla dödsboet oskiftat. Egendomen som ägs av ett oskiftat dödsbo sköts av dödsbodelägarna tillsammans. Beslut om hur egendomen ska skötas fattas av alla dödsbodelägare tillsammans. I ett dödsbo kan man inte fatta majoritetsbeslut, utan alla besluten måste vara enhälliga. I de flesta fall är det lönsamt att åtminstone delvis skifta dödsboet genast efter bouppteckningen. Varje delägare i dödsboet har rätt att ensam kräva att dödsboet ska skiftas.

 

På basis av en kostnadsfri inledande diskussion (ca 15 min), kan vi kartlägga er situation och ge er en tillförlitlig uppskattning av tidsåtgången på förhand.

Så här fungerar det

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Lätthet

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Arvskifte

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

250 €/h

Berätta om din situation och dina önskemål, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Lämna en kontaktbegäran