Gör en intressebevakningsfullmakt på nätet när som helst. Prova den nya onlinetjänsten nu!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) uppmanar alla att göra en intressebevakningsfullmakt. Läs om kampanjen I Egna händer!

Mietityttävätkö lakiasiat? Tee juridinen tarvekartoitus verkkopalvelussamme ja tiedät, mitä lakipapereita tarvitset.

Arvskifte

Efter bouppteckningen är det dags för arvskifte. Ifall arvlåtaren har varit gift, ska en avvittring mellan dödsboet och den efterlevande maken göras före eller senast i samband med ett arvskifte. Vid arvskiftet överförs dödsboets egendom till arvingarna och den egendom som arvingen tilldelas vid arvskiftet blir arvingens personliga egendom.

265 €/h

Arvskifte med familjejurist. Boka en gratis inledande diskussion och berätta om dödsboets situation. Den inledande diskussionen binder dig inte till något.

Boka
Vill du ha mera information? Kontakta kundservice så hjälper vi dig vidare.

Vad är ett arvskifte?


Arvskiftet är ett skriftligt avtal som visar på vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Arvet fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet. När arvskiftet är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det arvskiftet ni använder för att exempelvis ändra ägandet på en fastighet. 


Varför göra ett arvskifte?

I Finland finns många oskiftade dödsbon. Det finns en utbredd och ofta ogrundad uppfattning om att det är lönsamt att behålla dödsboet oskiftat. Egendomen som ägs av ett oskiftat dödsbo sköts av dödsbodelägarna tillsammans. Beslut om hur egendomen ska skötas fattas av alla dödsbodelägare tillsammans. I ett dödsbo kan man inte fatta majoritetsbeslut, utan alla besluten måste vara enhälliga.

I de flesta fall är det lönsamt att åtminstone delvis skifta dödsboet genast efter bouppteckningen. Varje delägare i dödsboet har rätt att ensam kräva att dödsboet ska skiftas.


Varför göra ett arvskifte med Lexlys jurist?

Lexlys familjejurister sköter avvittringar och arvskiften professionellt och smidigt. Utnyttja vårt erbjudande om en kostnadsfri inledande diskussion. På basis av en kostnadsfri inledande diskussion (ca 15 min), kan vi kartlägga er situation och ge er en tillförlitlig uppskattning av tidsåtgången på förhand.

Boka tid med en svenskspråkig familjejurist hos Lexly. Svenskspråkiga juridiska tjänster på distans till alla delar av landet. Ring 010 3379 150 eller skicka e-post kundservice@lexly.fi 

Lätta juridiska tjänster

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.

Dödsboets egendom fördelas vid avvittringen och arvskiftet

Mer information om dödboets avvittringen och arvskiftet på våra finskspråkiga websida.

Läs mera om avvittringen och arvskiftet på finska
Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Användbart

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Arvskifte

Våra erfarna och vänliga jurister erbjuder hjälp och goda råd. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

265 €/h

Arvskifte med familjejurist. Boka en gratis inledande diskussion och berätta om dödsboets situation. Den inledande diskussionen binder dig inte till något.

Boka
Vill du ha mera information? Kontakta kundservice så hjälper vi dig vidare.