Avvittring

  • Vid en skilsmässa sätter avvittringen juridiskt punkt för er ekonomiska gemenskap och redogör för vem som ska få vad.
  • Ofta kräver banken ett sådant avtal bland annat för att ni, vardera för sig, ska ha möjlighet att beviljas nya bolån
  • Kontakta vår kundtjänst 010 3379 150
  • Bekanta dig med vår prissättning >>

     

Avvittring
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

Vad är en avvittring?

Då ett par ingår äktenskap får de enligt lag giftorätt i varandras egendom. Denna giftorätt finns kvar också efter att äktenskapet upphört ända tills giftorättsegendomen är officiellt uppdelad mellan makarna vid en så kallade avvittring. Efter en skilsmässa eller efter den ena makens död ska makarnas egendom utredas och delas upp mellan makarna eller mellan den efterlevande maken och dödsboet.

Giftorätten binder ihop makarnas egendom ända tills det ekonomiska bandet mellan makarna bryts i samband med en avvittring. För att en avvittring ska vara slutlig måste det uppgöras ett skriftligt avtal om avvittring. Ett muntligt avtal räcker inte för att bryta giftorättsbandet. Vid avvittringen specificeras vem av makarna som äger vad efter äktenskapet. Också om vardera maken behåller sin egen egendom, måste  avtalet om avvittring göras skriftligt.

Om makarna har ett äktenskapsförord som utesluter all giftorätt, görs ingen avvittring, utan i stället ett avtal om avskiljande av egendomen.


Varför är en avvittring så viktig?

Det är viktigt att göra avvittringen vid en skilsmässa och för att avvittringen ska vara giltig krävs en formell skriftlig avvittring. Se till att få avvittringen gjord i samband med skilsmässan, eftersom möjligheten att kräva avvittring annars finns kvar och utredningen av egendomen blir svårare ju längre tid som gått.

Lämna inte avvittringen ogjord. Vid en skilsmässa lönar det sig inte att lämna avvittringen eller avskiljande av egendomen ogjord, eftersom avvittringen eller avskiljandet i så fall måste göras senast då den ena av de före detta makarna dör. Då en frånskild person dör, kontrolleras alltid att avvittringen gjorts mellan de tidigare makarna. Dödsboets egendom kan inte delas mellan arvingarna förrän avvittringen är gjord.

 

Varför uppgöra en avvittring med Lexlys jurist?

Vid en diskussion med vår jurist kartläggs er helhetssituation och ni får råd i de frågor som känns viktiga för just er.

Boka tid med en svenskspråkig familjejurist hos Lexly. Svenskspråkiga juridiska tjänster på distans till alla delar av landet. Ring 010 3379 150 eller skicka e-post kundservice@lexly.fi 

 

Lätta juridiska tjänster

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Lämna inte avvittringen ogjord

Vad är giftorätt? Vad är utjämning?

Mer information om giftorätt, äktenskapsförord och skilsmässa på våra finskspråkiga websida.

Läs mera om skilsmässa

Så här tycker våra kunder!

Avvittring

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Avvittring
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion