Avvittring

Då ett par ingår äktenskap får de enligt lag giftorätt i varandras egendom. Denna giftorätt finns kvar också efter att äktenskapet upphört ända tills giftorättsegendomen är officiellt uppdelad mellan makarna vid en s.k. avvittring. Efter en skilsmässa eller efter den ena makens död ska makarnas egendom utredas och delas upp mellan makarna eller mellan den efterlevande maken och dödsboet.

från 500

Boka en kostnadsfri inledande diskussion, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Lämna en kontaktbegäran
Vid en avvittring specificeras vem som äger vad

 

Giftorätten binder ihop makarnas egendom ända tills det ekonomiska bandet mellan makarna bryts i samband med en avvittring. För att en avvittring ska vara slutlig måste det uppgöras ett skriftligt avtal om avvittring. Ett muntligt avtal räcker inte för att bryta giftorättsbandet. Vid avvittringen specificeras vem av makarna som äger vad efter äktenskapet. Också om vardera maken behåller sin egen egendom, måste  avtalet om avvittring göras skriftligt.

Om makarna har ett äktenskapsförord som utesluter all giftorätt, görs ingen avvittring, utan i stället ett avtal om avskiljande av egendomen.

Lämna inte avvittringen ogjord

Vid en skilsmässa lönar det sig inte att lämna avvittringen eller avskiljande av egendomen ogjord, eftersom avvittringen eller avskiljandet i så fall måste göras senast då den ena av de före detta makarna dör. Då en frånskild person dör, kontrolleras alltid att avvittringen gjorts mellan de tidigare makarna. Dödsboets egendom kan inte delas mellan arvingarna förrän avvittringen är gjord.

Så här fungerar det

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Lätthet

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Avvittring

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

från 500

Boka en kostnadsfri inledande diskussion, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Lämna en kontaktbegäran