Gör en intressebevakningsfullmakt på nätet när som helst. Prova den nya onlinetjänsten nu!

Uppgöra en intressebevakningsfullmakt enkelt på nätet 95 €! Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) uppmanar alla.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avvittring och arvskifte

Då en gift person dör och makarna inte har ett äktenskapsförord som utesluter giftorätten ur all egendom, måste en avvittring göras mellan dödsboet och den efterlevande maken före ett arvskifte. Vid en avvittring delas den egendom som makarna har giftorätt i mellan dödsboet och den efterlevande maken. Enligt lag måste alltid avvittringen göras före ett arvskifte, vilket betyder att dödsboets egendom inte kan delas mellan arvingarna förrän avvittringen mellan dödsboet och den efterlevande maken är gjord.

265 €/h

Boka tid för ett inledande samtal och berätta om dödsboets situation så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset. Den inledande diskussionen binder dig inte till något.

Boka
Vill du ha mera information? Kontakta kundservice så hjälper vi dig vidare.

Dödsboets egendom fördelas vid avvittringen och arvskiftet

 

Vid ett arvskifte fördelas dödsboets egendom mellan arvingarna. Ett dödsbo kan inte skiftas innan det är utrett vilken egendom som hör till dödsboet. Vilken egendom som hör till dödsboet klarnar först då änkan eller änklingen har fått sin eventuella andel av dödsboets egendom vid en avvittring. Änkans eller änklingens rätt att få en andel av dödsboets egendom beror på giftorätten.

Efter att den efterlevande maken fått sin eventuella andel av egendomen vid avvittringen, kan dödsboets egendom genom ett arvskifte delas upp mellan arvingarna. I praktiken görs avvittringen och arvskiftet ofta samtidigt.

Även om den avlidne har skilt sig från sin make före sin död, måste avvittringen mellan den före detta maken och dödsboet göras före arvskiftet, ifall inte avvittringen gjorts efter skilsmässan då båda makarna ännu var vid liv.

Lexlys familjejurister sköter avvittringar och arvskiften professionellt och smidigt och eftersträvar alltid en helhetslösning som är ändamålsenlig och i linje med parternas vilja och önskemål.

Lätta juridiska tjänster

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.
Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Användbart

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Avvittring och arvskifte

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

265 €/h

Boka tid för ett inledande samtal och berätta om dödsboets situation så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset. Den inledande diskussionen binder dig inte till något.

Boka
Vill du ha mera information? Kontakta kundservice så hjälper vi dig vidare.