Inbördes testamente

Inbördes testamente

650 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

Varför lönar det sig att upprätta ett inbördes testamente?

Vem som helst kan upprätta ett inbördes testamente, t.ex. syskon. Oftast är det ett testamente som upprättas av makar som vill trygga änklingens/änkans ekonomiska ställning efter den ena makens död och som även vill bestämma arvtagarna efter änklingen/änkan.

Om makarna är gifta med varandra och den avlidne maken har egna barn, ärver inte änkan/änklingen egendom utan ett testamente. Vid dessa situationer är det mycket viktigt att säkra änkans/änklingens ekonomiska trygghet genom ett testamente. Om ett gift par är barnlöst är det den efterlevande maken som ärver, men efter att hen också har avlidit fördelas egendomen mellan de båda makarnas familjer. I dessa situationer vill många i sitt testamente själva bestämma vem arvet ska tillfalla.

Ifall parterna varit samboende ärver inte sambon någonsin den avlidna, ifall samborna inte har upprättat ett testamente. Den efterlevande sambon har inte heller någon lagstadgad rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet.

Genom testamente kan man förordna att den efterlevande får äganderätt eller besittningsrätt till egendom. Detta val har en betydande inverkan på vilken typ av möjlighet änkan/änklingen har att använda egendom på och skattekonsekvenserna. Det lönar sig att diskutera de olika möjligheterna för ett testamente med vår sakkunniga jurist.

Visste du det här om inbördes testamente?

Ett inbördes testamente upprättas som ett enda dokument, men i praktiken innehåller det två personers testamentsvilja. Ifall en part för sin egen del ändrar på bestämmelserna i inbördes testamentet, finns det ofta risk för att hela innebörden av inbördes testamentet ändras.

Ett välgjort inbördes testamente innehåller alltid bestämmelser gällande vem som ärver egendomen när bägge makarna avlider. Bestämmelserna i testamentet kan också vara olika, beroende på vilken av makarna som avlider först.

Ifall båda makarna har relativt olika testamentsbestämmelser och sekundära testamentstagare kan det ibland vara enklare att upprätta separata testamenten för båda makarna. Våra jurister kan alltid hjälpa er att välja det bästa testamentet.

Finns det frågor?

Chatta med oss, ring 010 3379 150  eller skicka epost kundservice@lexly.fi

Lätta juridiska tjänster

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.

Så här tycker våra kunder!

Inbördes testamente

Boka tid för att upprätta ett inbördes testamente tillsammans med vår familjejurist. I telefon eller vid videomötet går juristen genom dina önskningar och tankar gällande testamentets innehåll och samtidigt berättar juristen om de olika valmöjligheterna. Vår jurist uppgör ett utkast till testamente baserat på er diskussion. Vid behov redigeras och kompletteras dokumentet tills det är i enlighet med era önskningar.

Inbördes testamente

650 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion