Intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt tar du ställning till vem som får sköta dina ärenden ifall du i framtiden pga en olycka eller sjukdom inte själv kan sköta dina egna ärenden. Den viktigaste orsaken till att uppgöra en intressebevakningsfullmakt är att du själv får bestämma vem som sköter dina ärenden. Genom att uppgöra en intressebevakningsfullmakt ser du till att det inte är förmyndarmyndigheten som får rätten att fatta viktiga beslut som gäller dig och din ekonomi.

från 185

Berätta om din situation och dina önskemål, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Edunvalvontavaltakirja

Med hjälp av vår jurist kan du uppgöra en intressebevakningsfullmakt för dina behov.

Boka tid med en svenskspråkig familjejurist hos Lexly. Svenskspråkiga tjänster erbjuds på distans och på vårt kontor i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. 

Lämna en kontakbegäran.

Testa gärna våra onlinetjänster

Du kan också uppgöra en intressebevakningsfullmakt självständigt online, men våra onlinetjänster är tillsvidare endast tillgängliga på finska. Våra svenskspråkiga onlinetjänster är under uppbyggnad och lanseras senare i år.

 

En intressebevakningsfullmakt är som en försäkring

En intressebevakningfullmakt är en försäkring för skötseln av dina ärenden ifall något händer dig. En intressebevakningsfullmakt träder i kraft om livet överraskar och du förlorar din förmåga att ta hand om dina egna ärenden t.ex. pga sjukdom, olycka eller ålderdom. Med en intressebevakningsfullmakt ser du till att en närstående, som du själv har valt och har förtroende för, får sköta dina ekonomiska och personliga ärenden om du inte längre förmår göra det själv.
Genom att uppgöra en intressebevakningsfullmakt ser du också till att dina ärenden kan skötas så enkelt och smidigt som möjligt, eftersom den person som du valt som befullmäktigad till stor del kommer undan den byråkrati som skötseln av en annan persons ärenden utan en intressebevakningsfullmakt innebär.

 

 

Så här fungerar det

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.

En intressebevakningsfullmakt måste alltid uppgöras på förhand.

Det är för sent att uppgöra en intressebevakningsfullmakt om något händer och intressebevakningsfullmakten behövs. Därför borde var och en som har fyllt 18 år ha en intressebevakningsfullmakt i byrålådan!

Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Lätthet

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Intressebevakningsfullmakt

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

från 185

Berätta om din situation och dina önskemål, så ger vi dig en uppskattning av helhetspriset.

Edunvalvontavaltakirja