Mietityttävätkö lakiasiat? Tee juridinen tarvekartoitus verkkopalvelussamme ja tiedät, mitä lakipapereita tarvitset.

Intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Intressebevakningsfullmakten fungerar som alternativ till god man och låter någon annan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

280

Intressebevakningsfullmakt till fast pris med jurist. Boka en 15 minuters gratis inledande diskussion. Den inledande diskussionen binder dig inte till något.

Lämna en kontaktbegäran

Varför uppgöra en intressebevakningsfullmakt?

Med en intressebevakningsfullmakt tar du ställning till vem som får sköta dina ärenden ifall du i framtiden på grund av en olycka eller sjukdom inte själv kan sköta dina egna ärenden. Den viktigaste orsaken till att uppgöra en intressebevakningsfullmakt är att du själv får bestämma vem som sköter dina ärenden. Genom att uppgöra en intressebevakningsfullmakt ser du till att det inte är förmyndarmyndigheten som får rätten att fatta viktiga beslut som gäller dig och din ekonomi.


Visste du att intressebevakningsfullmakten är som en försäkring?

En intressebevakningfullmakt är en försäkring för skötseln av dina ärenden ifall något händer dig. En intressebevakningsfullmakt träder i kraft om livet överraskar och du förlorar din förmåga att ta hand om dina egna ärenden till exempel  på grund av sjukdom, olycka eller ålderdom. Med en intressebevakningsfullmakt ser du till att en närstående, som du själv har valt och har förtroende för, får sköta dina ekonomiska och personliga ärenden om du inte längre förmår göra det själv.
Genom att uppgöra en intressebevakningsfullmakt ser du också till att dina ärenden kan skötas så enkelt och smidigt som möjligt, eftersom den person som du valt som befullmäktigad till stor del kommer undan den byråkrati som skötseln av en annan persons ärenden utan en intressebevakningsfullmakt innebär.


Varför uppgöra en intressebevakningsfullmakt med Lexlys jurist?

Vid en diskussion med vår jurist kartläggs din helhetssituation och du får råd i de frågor som känns viktiga för just dig.

Visa omtanke, gör en intressebevakningsfullmakt. Boka tid med en svenskspråkig familjejurist hos Lexly. Svenskspråkiga juridiska tjänster på distans till alla delar av landet och på vårt kontor i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Ring 010 3379 150 eller skicka e-post kundservice@lexly.fi 

 

Så här fungerar det

  • Du kan sköta dina juridiska ärenden på det sätt som passar dig bäst. Du kan träffa en jurist på distans eller på vårt kontor.
  • Du får alltid personlig service och dokumenten skräddarsys enligt dina behov.
  • Vi ser till att dokumentet uppfyller Dina önskemål och innan dokumentet undertecknas får du ett utkast som du har möjlighet att kommentera och diskutera.
  • Vi skickar en faktura till dig antingen via e-post eller post. Vi skickar inte en faktura förrän dokumentet motsvarar dina förväntningar.

Visste du att Lexly har juridiska onlinetjänster?

Det är för sent att uppgöra en intressebevakningsfullmakt om något händer och intressebevakningsfullmakten behövs. Därför borde var och en som har fyllt 18 år ha en intressebevakningsfullmakt i byrålådan!

Du kan också uppgöra en intressebevakningsfullmakt självständigt i vår finskspråkiga onlinetjänst. Våra svenskspråkiga onlinetjänster är under uppbyggnad.

Edunvalvontavaltakirja verkossa suomeksi
Tillgängligt

Boka en tid som passar dig bäst. Du kan möta en jurist medan du sitter i soffan hemma eller tar en lunchpaus från jobbet.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Lätthet

Att göra juridiska avtal har aldrig varit så lätt.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Intressebevakningsfullmakt

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

280

Intressebevakningsfullmakt till fast pris med jurist. Boka en 15 minuters gratis inledande diskussion. Den inledande diskussionen binder dig inte till något.

Lämna en kontaktbegäran