Intressebevakningsfullmakt

 • Försäkra dig om att dina ekonomiska ärenden, din egendom och dina personliga ärenden blir väl omskötta i framtiden genom att på förhand uppgöra en intressebevakningsfullmakt.

Intressebevakningsfullmakt

280 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion
Vad är en intressebevakningsfullmakt?

En intressebevakningsfullmakt är en fullmakt som uppgörs på förhand och som träder i kraft först om och när den i framtiden behövs. Med en intressebevakningsfullmakt besluter du själv vem som vid behov sköter dina ekonomiska och personliga ärenden. Intressebevakningsfullmakten fastställs och tas i bruk endast om och när du på grund av sjukdom, ålderdom, olycka eller någon annan orsak förlorar din förmåga att sköta dina egna ärenden. 

Varje myndig person borde ha en intressebevakningsfullmakt, eftersom handlingsoförmåga kan uppstå utan förvarning. Intressebevakningsfullmakten är alltså inte endast en handling för äldre personer, även om ålder och ålderssvaghet är en allmän orsak till att personer kan vara i behov av hjälp i slutskedet av livet.

Då intressebevakningsfullmakten uppgörs måste den som ger fullmakten, den sk. fullmaktsgivaren, förstå intressebevakningsfullmaktens betydelse. Därför lönar det sig inte att skjuta upp uppgörandet av intressebevakningsfullmakten, eftersom det är för sent att uppgöra en fullmakt då den redan behövs.

Varför borde just du uppgöra en intressebevakningsfullmakt?

Om du i framtiden inte själv kan sköta dina ekonomiska ärenden och ärenden som gäller din person, kan dina ärenden skötas på två sätt. Antingen kan den du befullmäktigat sköta dina ärenden på basis av intressebevakningsfullmakten eller så sköts dina ärenden genom traditionell intressebevakning. Något ytterligare alternativ finns inte. Genom att uppgöra en intressebevakningsfullmakt på förhand förbereder du dig för framtiden och ser till att dina ärenden sköts på det sätt du önskar även om något oväntat inträffar. 

Det är en gest av omtanke och kärlek till dina närmaste att uppgöra en intressebevakningsfullmakt på förhand. För dina närmaste är det nämligen på många sätt mer praktiskt att sköta dina ärenden på basis av en intressebevakningsfullmakt än genom traditionell intressebevakning:

Med en intressebevakningsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina ärenden som fullmäktig ifall du behöver hjälp. Du kan även utse en andrahandsfullmäktig och en ersättare. Vid traditionell intressebevakning förordnar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) eller tingsrätten en person som är lämplig för uppdraget och ger sitt samtycke till intressebevakare. I sista hand sköts intressebevakningen av en allmän intressebevakare.

 1. Med en intressebevakningsfullmakt är det lättare, snabbare och mer flexibelt att sköta ärenden. Vid traditionell intressebevakning är skötseln av ärenden mer arbetsdrygt och betydligt långsammare.

 2. I intressebevakningsfullmakten kan du själv ange vilka ärenden fullmakten gäller. Du kan begränsa fullmakten till att gälla endast vissa åtgärder. Fullmaktsgivaren vill ändå ofta i fullmakten ge fullmäktigen mer omfattande behörighet än vad en traditionell intressebevakare skulle ha. 

 3. Den du utnämnt till fullmäktig behöver inte något myndighetstillstånd för att sköta dina ärenden. Med stöd av en fastställd intressebevakningsfullmakt kan hen t.ex. sälja din bostad och köpa en ny istället, hyra ut din egendom och sköta dina investeringar. Vid traditionell intressebevakning finns det många åtgärder som kräver tillstånd från MDB.

 4. Den du utnämnt till fullmäktig är inte skyldig att lämna årsredovisning till MDB. Vid traditionell intressebevakning är intressebevakaren skyldig att årligen lämna in en utredning till MDB över din ekonomiska situation och bruket av penningmedel under det föregående året.

 5. Det är billigare att sköta ärenden med en intressebevakningsfullmakt jämfört med traditionell intressebevakning. När dina ärenden sköts med stöd av en intressebevakningsfullmakt behöver du inte betala några tillståndsavgifter eller årsredovisningsavgifter till MDB, vilket är fallet vid traditionell intressebevakning.

 

Även myndigheten rekommenderar uppgörande av intressebevakningsfullmakt

Även Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) uppmuntrar till att uppgöra en intressebevakningsfullmakt i god tid utifall att den egna handlingsförmågan nedsätts. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder inte någon blankett eller mall för uppgörandet av en intressebevakningsfullmakt och vi uppmuntrar inte heller till att använda en färdig blankett.

Det lönar sig att vara noggrann då man uppgör en intressebevakningsfullmakt. Upp till 20 % av intressebevakningsfullmakterna som uppgjorts utan sakkunskap måste avvisas vid fastställandet på grund av formfel. Intressebevakningsfullmakten måste uppgöras och undertecknas på rätt sätt för att den vid behov ska kunna fastställas vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer om intressebevakningsfullmakt >>

Varför uppgöra en intressebevakningsfullmakt i Lexlys onlinetjänst eller tillsammans med vår jurist? 

Du kan göra en för dig skräddarsydd intressebevakningsfullmakt på nätet när som helst. Du får en heltäckande och juridiskt giltig intressebevakningsfullmakt lätt och förmånligt. Bruket av tjänsten förutsätter inte att man känner till lagen, så du kan använda vår onlinetjänst utan att tveka.

Om du hellre vill diskutera intressebevakningsfullmakten med vår jurist och låta hen uppgöra fullmakten, hjälper vid dig gärna.

Har du något att fråga?

Chatta med oss eller ring 010 3379 150  eller sänd epost till kundservice@lexly.fi

 

Lätta juridiska tjänster

 • Du gör lätt upp en skräddarsydd intressebevakningsfullmakt på nätet. Du kan vid behov be om hjälp utan tilläggskostnader
 • Prova avgiftsfritt och betala först när du vill köpa dokumentet.
 • Du kan ladda ned ditt dokument genast efter betalningen. Dina dokument hittar du även på ditt OmaLexly-konto
 • LexlyCheck - Kontroll av dokument tillgänglig som tilläggstjänst. En jurist går igenom ditt dokument tillsammans med dig.
 • Du kan redigera en intressebevakningsfullmakt som uppgjorts på nätet avgiftsfritt inom 14 dygn från köpet.
 • För oss är det viktigt att du är nöjd. Du får dina pengar tillbaka om du är missnöjd med vår tjänst.
I egna händer -kampanjen - Lexly.fi

Kampanjen I egna händer

Förbered dig för framtiden med en intressebevakningsfullmakt. Bestäm själv hur dina ärenden sköts i framtiden om din egen handlingsförmåga nedsätts. Den rätta tiden för uppgörande av intressebevakningsfullmakt är just nu när allt ännu är i ordning.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) uppmanar alla att göra en intressebevakningsfullmakt genom kampanjen I egna händer.

Lexly är kampanjens officiella partner.

Läs mer

Så här tycker våra kunder!

Intressebevakningsfullmakt

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. 

Intressebevakningsfullmakt

280 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion