Samboavtal

 • Genom samboavtal kan ni bestämma om hur er egendom ska delas, ifall ert förhållande upphör.
 • Uppgörande av samboavtal skapar säkerhet och förutsägbarhet i samboförhållandet.
 • Du kan enkelt uppgöra ett samboavtal i Lexlys nättjänst (på finska) eller tillsammans med en jurist
 • Kontakta vår kundtjänst 010 3379 150
 • Bekanta dig med vår prissättning >>

Samboavtal

450 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

Gör ett samboavtal enkelt på nätet (på finska) eller tillsammans med en av våra jurister 

Användandet av vår nättjänst kräver ingen kännedom om lagen. Så här gör du ett samboavtal på nätet: 

 • Svara på de ställda frågorna genom att välja det lämpligaste alternativet 
 •  I chatten kan du fråga hjälp av våra jurister under byråns öppettider eller så kan du lämna ett ringbud  
 • 14 dygns ändringsrätt möjliggör att du kan ändra samboavtalet kostnadsfritt 
 • 100% nöjdhetsgaranti: Du får dina pengar tillbaka ifall du är missnöjd med våra tjänster  
 •  LexlyCheck LexlyCheck kontroll av dokument: som tilläggstjänst kan du välja att låta en av Lexlys jurister kontrollera dokument som du uppgjort i Lexlys nättjänst. Tilläggstjänsten kostar 50 euro per dokument och inkluderar en max. 15 minuters diskussion. 

Bekanta dig med LexlyCheck – Kontrolltjänst av dokument (på finska) >>

Vi hjälper er gärna ifall ni tillsammans med vår jurist vill diskutera och uppgöra ett samboavtal. 

 

Varför lönar det sig att göra samboavtal? 

Samboförhållanden har länge uppfattats som en förhållandeform som inte medför juridiska rättigheter eller skyldigheter. Ibland tänker man också på ett samboförhållande som ett temporärt skede innan äktenskap ingås och därför anser ofta par att det inte finns behov att uppgöra avtal gällande samboförhållandet.  

Allt flera par gör ett medvetet beslut att leva i ett stadigvarande samboförhållande och det kan vara bra att veta att det finns lagstiftning som reglerar parternas rättigheter då samboförhållande upphör. Ifall den ena av parterna vid uppbrottet framställer krav på gottgörelse kan det komma som en total överraskning för den andra parten och ifall samboförhållandet har upphört till följd av att den ena partnern har avlidit kan fördelningen av egendomen leda till onödiga konflikter. 

I ett samboavtal kan ni själva bestämma om hur er gemensamma egendom ska delas då samboförhållandet upphör. Många vill också göra samboavtal för att komma överens om att ingendera parten kan kräva gottgörelse då samboförhållandet upphör.  

I samboavtalet kan ni dessutom avtala om vem som ska anses vara ägare till egendom som har skaffats under ert samboförhållande. Genom samboavtal kan man undvika många konflikter som kan uppstå om förhållandet upphör till följd av den ena partnerns död.   

I vår nättjänst kan du enkelt bekanta dig med samboavtalets innehåll. Du observerar väl att du i samboavtalet inte kan bestämma om vem som ska erhålla din egendom ifall du avlider, detta måste du förordna om i ett testamente.  

Har du frågor? 

Chatta med oss eller ring 010 3379 150  eller sänd e-post kundservice@lexly.fi

 

 

 

 

Lätta juridiska tjänster

 • Ni kan göra ett samboavtal som passar just er. Ni kan träffa en jurist antingen på distans via videokontakt eller på vårt kontor. I vår nättjänst kan ni självständigt uppgöra dokument.
 • Tillsammans med en jurist får ni alltid personlig betjäning och samboavtalet utarbetas specifikt för att passa er situation. I vår nättjänst uppgörs samboavtalet baserat på de svar ni gett.
 • Våra jurister säkrar att samboavtalet motsvarar era önskningar. I vår nättjänst kan du i 14 dygn kostnadsfritt ändra samboavtalet.
 • När samboavtalet motsvarar era önskningar skickar vi en faktura antingen per e-post eller per post. Efter att ni har betalat dokumentet erhåller ni i nättjänsten ett färdigställt samboavtal i pdf-form. Alla dokument hittas genom att logga in på MinLexly.
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Samboförhållandets juridiska ärenden i skick

Till skillnad från äktenskapet förordnar lagen inte direkt om några juridiska rättigheter eller skyldigheter mellan sambopar. Det uppstår ingen giftorätt eller inbördes underhållsskyldighet.  

Man behöver nödvändigtvis inte ingå äktenskap för att trygga sin ekonomiska ställning, men man har också nytta av juridiska dokument i samboförhållandet. Om ett sambopar vill trygga den efterlevandes ekonomiska ställning om den ena avlider, lönar det sig utöver ett samboavtal att uppgöra ett testamente. Om samborna har en gemensam ägarbostad rekommenderar vi också ett bostadsavtal. Du kan fråga mera gällande samboförhållandets dokument av våra jurister.  

Måste man ingå äktenskap för att trygga sin ekonomiska ställning? Inte nödvändigtvis. Genom olika dokument kan du påverka din och dina närmastes ekonomiska trygghet.  

Så här tycker våra kunder!

Samboavtal

Samboavtal

450 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion