Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Avioehto

10 tärkeää asiaa, jotka kannattaa huomioida avioehtoa tehdessä

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

1. Avioehdon muoto

Avioehtosopimus tulee laatia kirjallisena, päivätä ja allekirjoittaa. Kahden esteettömän todistajan tulee myös allekirjoituksellaan todistaa avioehtosopimuksen osapuolten allekirjoitusten aitous.

2. Avioehdon rekisteröinti

Avioehtosopimus tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa, jotta se katsotaan päteväksi. Rekisteröimätön avioehtosopimus ei ole pätevä, eikä siihen pystytä vetoamaan. Alkuperäinen, päivätty, molempien puolisoiden ja kahden todistajan allekirjoittama avioehtosopimus tulee toimittaa DVV:lle. Kun rekisteröinti on tehty, virasto lähettää alkuperäisen avioehtosopimuksen takaisin ilmoitettuun postiosoitteeseen.   

Jos tarvitset apua avioehdon rekisteröimisessä, asiantuntijamme ovat kirjoittaneet koko prosessin auki artikkelissa Miten avioehto rekisteröidään >>

3. Avio-oikeuden alainen omaisuus ja yksityisomaisuus

Kaikki avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä osituksessa puoliksi. Avioehtosopimuksella avio-oikeuden ulkopuoliseksi rajattua omaisuutta ei oteta osituslaskelmassa laisinkaan huomioon. Omaisuus, joka on rajattu avioehtosopimuksella avio-oikeuden ulkopuoliseksi, kutsutaan myös vapaaksi omaisuudeksi.  

4. Yhteisiä lapsia/Ottolapsia

Mikäli sinulla on kuollessasi lapsia, tulee lapsesi perimään sinut. Aviopuoliso ei peri puolisoaan paitsi niissä tilanteissa, kun henkilö kuolee lapsettomana. Ennen kuin lapset perivät kuolleen vanhempansa, pitää osituksella purkaa aviopuolisoiden yhteinen aviovarallisuussuhde. Vasta osituksen jälkeen nähdään, mikäli on todellinen lapsille tuleva perintöosuus. Avioehdon tekemättä jättäminen, saattaa tietyissä tilanteissa turvata lesken asemaa, sillä jos vainaja on ollut varakkaampi kuin leski, saa leski tasinkona rahaa tai muuta omaisuutta kuolinpesältä. Tasingolla tarkoitetaan sitä osuutta, jolla tasataan molempien puolisoiden omaisuudet saman arvoisiksi. Kaikista paras ja varmin tapa lesken aseman turvaamiseksi on kuitenkin tehdä testamentti.  

5. Asunto/kiinteistö

Jos ette haluaa jakaa kotianne puoliksi avioliiton päättyessä eroon, on tärkeää tehdä avioehto. Jos omistatte kodista yhtä suuren osuuden, mutta olette esimerkiksi maksaneet erisuuruisia ​​lainanlyhennyksiä, on tärkeää pitää avioehto ajan tasalla ja  muuttaa sitä tarvittaessa, jotta asunnosta enemmän maksanut saa myös erossa oman osuutensa oikeudenmukaisesti takaisin. Jos haluatte, että omaisuus jakautuu maksuosuuksista huolimatta tasan, ette tarvitse avioehtoa.

6. Yrittäjän avioehto

Yrittäjän on erittäin tärkeää tehdä avioehto. Jos avioliitto päättyy eroon eikä avioehtoa ole tehty, voi puolet yrityksestä päätyä osituksessa ex-puolisolle. Jos yrityksessä on muita osakkaita, on osakassopimuksessa mahdollista vaatia, että jokainen osakas tekee avioehdon, joka sulkee yritysomaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle.

7. Vuokratuotto

Omistatko asunnon, joka on vuokralla? Vaikka asunto olisikin yksityisomaisuuttasi, lasketaan siitä saatavat vuokratuotot avio-oikeuden alaiseksi omaisuudeksi. Vuokratuotot tulee siis nekin avioehdolla sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle.

8. Avioehtosopimuksen muuttaminen ja peruuttaminen

Rekisteröityä avioehtoa on mahdollista muuttaa ihan koska tahansa. Muutos pitää kuitenkin tehdä molempien puolisoiden yhdessä. Eli kummankin tulee hyväksyä muutos ja allekirjoittaa uusi avioehtosopimus, joka rekisteröidään edellä kuvatulla tavalla (kohta. 2).

9. Avioehdon kohtuullistaminen

Osituksen yhteydessä on mahdollista vaatia avioehdon kohtuullistamista. Kohtuullistamista voi vaatia, jos on todettavissa, että avioehdon sisältö on kohtuuton. Kohtuuton tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista hyötyä osituksesta. Avioehdon kohtuullistaminen on aina yksilöllinen toimenpide ja sitä harkittaessa otetaan huomioon muun muassa avioliiton kesto ja yhteisen talouden ylläpidon eteen tehty työ.

10. Muuta tärkeää avioehdosta

Onko teillä kotieläimiä? Avioehtosopimuksessa on mahdollista sopia myös siitä, mitä eläinten huollolle tapahtuu avioerossa eli kumman luo esimerkiksi perheen lemmikkieläin jää asumaan.

Avioehdon tekeminen

Lexlyn avulla avioehdon voi tehdä helposti ja turvallisesti netissä tai juristin kanssa etänä puhelimitse tai videoyhteyden avulla. Avioehto tehdään aina täysin yksilöllisesti vastaamaan juuri teidän toiveisiinne.

Lexlyn verkkopalvelussa itsenäisesti tehtävä avioehtosopimus vastaa juristin kanssa tehtävää sopimusta. Verkkopalvelussa vastaatte samoihin kysymyksiin, joita juristikin teiltä kysyisi. Vastaustenne perusteella syntyy räätälöity avioehtosopimus, jonka voitte ladata pdf-muodossa koneelle. Sopimus tallentuu myös OmaLexly -tilille. Verkkopalvelun etuna on kiinteä hinta sekä se, että voitte laatia sopimuksen juuri silloin, kun se teille parhaiten sopii. Jos kuitenkin tuntuu, että haluatte mieluummin laatia avioehdon yhdessä juristin kanssa, osaavat perheoikeuden asiantuntijamme auttavat teitä mielellään.

Lexlyn kanssa laaditulla avioehdolla on aina kiinteä hinta, teitte sitten avioehdon netissä tai yhdessä juristin kanssa.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avioehdosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tästä linkistä pääset lukemaan kaikki avioehtoon liittyvät artikkelimme >>

Avioehto ja kaikki muut avioliiton lakipaperit helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Lataa hyödyllinen miniopas

Tiedätkö riittävästi avioehdosta? Lataa asiantuntijoidemme laatima miniopas avioehdosta, niin tiedät kaiken tarpeellisen.

Miniopas avioehdosta
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas avioliiton lakiasioista

Lexlyn asiantuntijoiden laatimasta minioppaasta saat kaiken tarvittavan tiedon avioliiton lakiasioista.

Opas avioliiton lakiasioista

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten avioehto vaikuttaa testamenttiin?

Avioehto ja testamentti ovat kaksi erillistä asiakirjaa, joilla kummallakin on omat tehtävänsä. Avioehtosopimuksella sovitaan siitä, kuinka omaisuus jaetaan aviopuolisoiden kesken, kun avioliitto päättyy. Testamentilla puolestaan määrätään siitä, kuinka perittävän omaisuus jaetaan

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä avioehto tarkoittaa lain näkökulmasta?

Avioliitto on ennen kaikkea juridinen sopimus, jolla on myös taloudellisia vaikutuksia. Asiantuntijamme kirjoittamasta artikkelista voit lukea, miten laki suhtautuu avioliittoon.

Lue kokonaan
Tehkää avioehto helposti ja turvallisesti Lexlyn juristien laatimassa verkkopalvelussa - Lexly.fi

Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin?

Tästä artikkelista löydät selkeät esimerkit siitä, miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin ja miten avioparin omaisuus erilaisissa tilanteissa jaettaisiin, jos ero osuisi kohdalle.

Lue kokonaan