Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Avioehto

Avioehto - Missä tilanteessa kannattaa tehdä, missä ei? 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avio-oikeuden merkitys on tärkeä selvittää 

Terminä avio-oikeus ei maallikolle vielä kerro paljoa. Jotta pystyy tekemään järkiperäisen päätöksen siitä, kannattaako avioehtosopimus tehdä vai ei, pitää ensin tietää mitä avio-oikeus ja sen olemassaolo tarkoittaa puolisoiden välisessä suhteessa.  

Keskustelemalla asiaan perehtyneen lakimiehen kanssa kunnolla omasta ja puolison tilanteesta ja toiveista, saa selkeyttä siihen, kannattaako juuri omassa avioliitossa avioehtosopimusta tehdä. 

Avioehtosopimuksella voi tehdä eron avio-oikeuden laajuudesta tilanteessa, jossa avioliitto päättyy kuolemaan tai avioeroon 

Usein puolisoille saattaa olla hyväksyttävää, että omaisuus jaetaan eri tavalla sellaisessa tilanteessa, jossa avioliitto päättyy kuolemaan, kuin sellaisessa tilanteessa kuin avioliitto päättyy avioeroon. Myös esimerkiksi perityn omaisuuden osalta voi joskus olla syytä tehdä erityismääräyksiä.  

Missä tilanteessa avioehto kannattaa tehdä 

Jos osapuolten varallisuusero on jo avioliittoon mentäessä suuri, voi olla syytä laatia avioehtosopimus ainakin osasta omaisuudesta. Avioerotilanteessa omaisuus lähtökohtaisesti puolitetaan. Varattomammalle puolisolle saattaa siis tulla avioeron yhteydessä merkittävä varallisuudensiirto. Myös silloin, kun puoliso omistaa yhteistä sukuomaisuutta, esimerkiksi osuuden kesämökkiin tai sukutilaan, voi olla tarkoituksenmukaista määrätä tällainen omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle. Näin varmistetaan, ettei sukuun kuulumaton henkilö pääse avioeron yhteydessä mahdollisesti sekoittamaan tilannetta vaatimuksillaan. 

Missä tilanteessa kannattaa avioehto jättää tekemättä 

Avioehdon tekeminen ei kaikissa tilanteissa ole tarkoituksenmukaista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun puolisot omistavat jo avioliittoon mennessään yhtä suuren omaisuuden. Jos avioliiton aikana ei ole odotettavissa esimerkiksi merkittäviä perintöjä tai lahjoituksia, voi olla, ettei avioehtosopimus sovellukaan puolisoiden tilanteeseen juuri heidän tapauksessaan.  

Puolisoiden toimet ja päätökset avioliiton aikana vaikuttavat myös siihen, kannattaako avioehtosopimusta laatia vai ei. Esimerkiksi jos toinen puoliso hoitaa lapsia kotona ja työskentelee toisen puolison varallisuuden kartuttamiseksi siten, että tämä voi keskittyä työelämään, voisi puolisoiden kesken syntyä epäoikeudenmukainen tilanne, jos avio-oikeus olisi poissuljettu. Tällaisessa tilanteessa kotona olevan puolison mahdollisuudet oman varallisuutensa kasvattamiseen ovat rajoitetut. 

Jokaisen avioliittoon aikovan kannattaa selvittää itselleen, mitä avio-oikeus tarkoittaa 

Avioehtosopimuksesta käytävät keskustelut ovat usein helpoimpia silloin, kun avioliittoa ollaan vasta solmimassa. Tällöin jokaisen tulisi selvittää itselleen, mitä oikeudellisia vaikutuksia avioliitolla instituutiona on ja kuinka erilaisten sopimusten laatiminen siihen vaikuttaa.  

Miten avioehto tehdään?

Lexlyn avulla on mahdollista tehdä avioehto netissä tai yhdessä juristimme kanssa joko puhelin- tai videoyhteyden välityksellä. Oli kyseessä sitten Lexlyn verkkopalvelussa tai juristin kanssa tehtävä avioehto, hinta on aina kiinteä.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avioehdosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

 

Tästä linkistä pääset lukemaan kaikki avioehtoon liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten avioehto vaikuttaa perintöön?

Avioehdolla voi vaikuttaa siihen, mikä osuus omaisuudesta kuuluu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen ja mikä kuolinpesälle.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miksi yrittäjä tarvitsee avioehdon?

Avioehto on erityisen tärkeä yrittäjälle, sillä jos ero osuu eteen myös oma elämäntyö saattaa päätyä jaettavan omaisuuden piiriin.

Lue kokonaan
Kannattaako avioehto? Lexlyn avulla selvität asian - Lexly.fi

Kannattaako avioehto?

Olemme rakentaneet sinulle selkeän listan tilanteista, joissa avioehto kannattaa tehdä.

Lue kokonaan

Avioehto

Tehkää avioehtosopimus verkkopalvelussamme tai varatkaa aika avioehtosopimuksen laatimiseen perhejuristimme kanssa. Verkkopalvelussa tehtyä asiakirjaa voi muokata maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä. Jos varaatte ajan juristille, hän käy kanssanne puhelimessa tai videotapaamisessa läpi avioehtosopimuksen sisällön ja laatii luonnoksen keskustelunne pohjalta. 

Lue lisää aiheesta Avioehto
Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Avioehto helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte rahanne takaisin, jos olette tyytymättömiä palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 300 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu