Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Avioehto

Mitä avioliitto tarkoittaa lain näkökulmasta?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Laki sää­te­lee sitä, kuka voi sol­mia avio­lii­ton 

Avioliiton voi solmia jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka ei ole entuudestaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi tekemällä siitä yhteisen ilmoituksen asianomaiselle virastolle. Avioliitto ei kuitenkaan ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. 

Avio-oikeus syntyy, kun avioliitto solmitaan

Kun avioliitto solmitaan, kummallekin aviopuolisolle syntyy lain nojalla avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeudella on käytännön merkitystä vasta kun avioliitto päättyy. Avioliiton aikana se ei näy eikä tunnu. Keskusteleminen raha-asioista avoimesti, reilusti ja rakkaudella voi johtaa avioehdon tekemiseen tai sitten ei. Tärkeää on, että olette keskustelleet asiasta kunnolla ja oikeaan tietoon perustuen ja tehneet yhdessä tietoisen päätöksen. 

Avio­lii­ton vai­ku­tuk­set omaan ase­maan kan­nat­taa sel­vit­tää etu­kä­teen 

Avioliiton oikeusvaikutukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun avioliitto on solmittu. Se, ettei avioliiton solmivalla henkilöllä ole tietoa lain tarkasta sisällöstä, ei vaikuta oikeusvaikutusten syntymiseen. Koska avioliitto on oikeustoimi, joka vaikuttaa henkilön omaan oikeusasemaan, on ennen avioliiton solmimista hyvä selvittää asiat, joihin avioliitto suoraan vaikuttaa. 

Avio­lii­ton päät­tyes­sä puo­li­soi­den omai­suus jae­taan 

Vaikka sitä ei ole kivaa ajatella, kaikki avioliitot päättyvät joskus. Avioliitto päättyy joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioliiton päätyttyä puolisoiden omaisuus jaetaan. Jos avioehto on olemassa, noudatetaan lähtökohtaisesti avioehdossa sovittua. Jos avioehtoa ei ole, lain määrittelemä avio-oikeus määrää, kuinka omaisuus jaetaan. Laissa määritelty tapa jakaa puolisoiden omaisuus ei useinkaan vastaa puolisoiden omia toiveita eikä ajatusta reiluudesta.  

Avioliiton taloudelliset vaikutukset voi muokata juuri teille sopiviksi avioehtosopimuksella. Asiantuntijamme ovat koonneet oheiseen artikkeliin tärkeimmät syyt laatia avioehto >>

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avioehdosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Linkin takaa löydät kaikki avioehtoon liittyvät artikkelimme >>

Avioehto ja kaikki muut avioliiton lakipaperit helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Lataa hyödyllinen miniopas

Tiedätkö riittävästi avioehdosta? Lataa asiantuntijoidemme laatima miniopas avioehdosta, niin tiedät kaiken tarpeellisen.

Miniopas avioehdosta
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas avioliiton lakiasioista

Lexlyn asiantuntijoiden laatimasta minioppaasta saat kaiken tarvittavan tiedon avioliiton lakiasioista.

Opas avioliiton lakiasioista

Lue lisää aiheesta

Avio­eh­to - Mis­sä ti­lan­tees­sa kan­nat­taa teh­dä, mis­sä ei? 

Avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa siihen, minkälaiseksi avioliitossa jo olevan tai avioliittoon vasta menossa olevan parin avio-oikeus muodostuu. Avioehtosopimuksella voidaan jättää koko tai osa puolisoiden omaisuudesta avio-oikeuden ulkopuolelle. 

Lue kokonaan
Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Pi­tää­kö avio­eh­dos­sa olla to­dis­ta­jat?

Kyllä. Mikäli avioehtosopimusta ei ole laadittu muotomääräysten mukaisesti, on sopimus mitätön. Kirjallisesti laaditusta, päivätystä ja osapuolten allekirjoittamasta sopimuksesta tulee siis löytyä myös kahden esteettömän todistajan allekirjoitus.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Voiko avioehdon laatia jälkikäteen?

Avioehdon voi pätevästi tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai vasta avioliiton solmimisen jälkeen. Lue Lexlyn asiantuntijan kirjoittamasta artikkelista lisää.

Lue kokonaan