Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Avioero

Voiko osituksen tehdä itse?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä hyötyä lakimiehestä on?

Ositus mahdollistaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden omistussuhteiden uudelleenjärjestelyn puolisoiden välillä veroseuraamuksetta. Tämä tarkoittaa sitä, että puolisot voivat vapaasti sopia keskenään, kuinka he jakavat keskenään kummankin nimissä olevan avio-oikeuden alaisen omaisuuden, kunhan puolisoiden saamat arvomääräiset osuudet menevät oikein. Harmittavan usein vastaan tulee tilanteita, joissa puolisot ovat ensin tehneet keskenään ositussopimuksen, jossa he ovat sopineet, että kumpikin osapuoli pitää oman omaisuutensa.  Sen jälkeen puolisoiden välillä tehdään asuntokauppa, jolla toinen puolisoista ostaa toisen puolison osuuden yhteisestä kodista. Kaupan kohteesta maksetaan varainsiirtovero.

Osituksella saattaa olla vaikutusta varainsiirtoveroon

Jos puolisoilla on muutakin avio-oikeuden alaista varallisuutta kuin yhteinen koti, edellä mainitun kaupan sijaan olisi ollut ehkä mahdollista siirtää yhteinen koti ainakin osittain osituksen piirissä puolison nimiin, jolloin siirrosta ei tältä osin olisi tullut varainsiirtoveroseuraamusta. Ennen osituksen tekoa kannattaakin kokonaistilanne aina pyrkiä hahmottamaan huolella, jotta vältytään yllättäviltä seurauksilta.

Lakimies auttaa kokonaistilanteen hahmottamisessa ja osaa suunnitella omaisuuden siirrot ja tarvittavat asiakirjat siten, että vältytään turhilta veroseuraamuksilta.

Puolisoiden intressissä on saada sopimus aikaan mahdollisimman pian. Joskus käy kuitenkin niin, että puolisot sopivat esimerkiksi lainan maksusta ja asunnon lunastamisesta keskenään selvittämättä ensin rahoituslaitokselta, onnistuvatko järjestelyt heidän puolestaan. Lakimies ohjaa puolisoita hoitamaan asioita oikeassa järjestyksessä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Lakimies sopimisen tukena

Puolisoilla on keskinäisessä suhteessaan sopimusvapaus ja usein parhaimpaan lopputulokseen päästäänkin, kun sopimus syntyy puolisoiden yhteisenä tahtona. Esimerkiksi tasingon maksamisesta, siitä luopumisesta tai omaisuuden arvostamisesta voidaan sopia melko vapaastikin puolisoiden kesken, mutta samalla on pidettävä silmällä sitä, syntyykö samalla esimerkiksi verotettava lahja puolisoiden välillä tai loukataanko puolison velkojien oikeuksia. Lakimies pitää silmät auki ja pohtii parhaita ratkaisuja puolisoiden kanssa.

Muuta huomioitavaa

Asiat eivät ole aina valmiita heti osituskirjan allekirjoittamisen jälkeen. Usein on vielä huolehdittava esimerkiksi omistuksen rekisteröinnistä omiin nimiin, mahdollisen veroilmoitusten tekemisestä ja verojen maksamisesta sekä muista käytännön asioista. Lakimies auttaa asioiden hoitamisessa mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli osituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Lexlystä saat avun kaikkiin perheen lakiasioihin luottamuksella ja ammattitaidolla - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Ositussopimuksen muotovaatimukset

Avioliiton päättymisen jälkeen kummallakin puolisolla on yhtäläinen oikeus vaatia omaisuuden ositusta. Lain mukaan osituksesta täytyy laatia kirjallinen sopimus.

Lue kokonaan
Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Paljonko avioero maksaa?

Avioeron hintalappu ei ole kaikille sama. Edullisimmillaan avioerosta voi selvitä pelkällä käräjäoikeuden pakollisen käsittelymaksun hinnalla. Kalleimmillaan taas avioeroon voi tuhlaantua jopa puolet omaisuudesta.

Lue kokonaan
Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Liittyykö ositukseen veroetuja?

Oletko tiennyt, että omaisuuden ositus ei ole vain omaisuuden jakamista vaan samalla mitä suurimmassa määrin varallisuuden suunnittelua?

Lue kokonaan

Ositus

Ositukseen liittyvä lainsäädäntö on huonosti yleisessä tiedossa. Mitä kuuluu kenellekin ja mistä asioista voi osituksessa sopia. Ositukseen liittyy usein myös verotuksellisia kysymyksiä, jotka asiantunteva perhejuristi osaa huomioida.

Lue lisää aiheesta Ositus
Ositus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu