Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Avoliitto

Avoliitto vs. avioliitto

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoliiton ja avioliiton erot käytännön arjessa

Avioliitossa elävillä puolisoilla on elatusvelvollisuus perhettään sekä toisiaan kohtaan. Puolisoiden elatusvelvollisuuteen kuuluu perheen ja toistensa taloudellisiin asioihin osallistuminen omien kykyjensä mukaisesti. Avoliitossa elävillä pariskunnilla ei tällaisia taloudellisia velvollisuuksia ole. Tilanteissa, joissa toinen puolisoista haluaa myydä tai irtisanoa yhteisen kodin vuokrasopimuksen on myös eroavaisuuksia. Yhteisen kodin omistaja tarvitsee aviopuolison luvan näissä tilanteissa, kun taas avoliitossa kotia ei suojata, vaan omistaja voi yksin päättää sen myynnistä tai vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Avoliitossa asunnon myynti erotilanteessa on siis mahdollista ilman toisen kodissa asuvan suostumusta, mutta avioliitossa olevalla puolisolla on kattavampi turva kyseisissä tilanteissa.

Avo- ja avioliiton eroavaisuudet suhteen päättyessä

Sekä avio- että avoliitot päättyvät aina joko eroon tai puolison kuolemaan. Avioerossa tai puolison kuollessa vähemmän omistavaa aviopuolisoa suojataan avio-oikeudella, jossa puolisoiden yhteinen omaisuus jaetaan puoliksi. Avoliiton vähemmän omistavalla puolisolla ei ole tällaista taloudellista suojaa suhteen päättyessä. Avio-oikeuteen voi vaikuttaa tekemällä yhdessä puolison kanssa avioehdon. Avopuolisoiden taloudellisista asioista taas voi sopia erikseen sopia avoliittosopimuksella.

Suhteen päättyessä toisen puolison kuolemaan, avioleskellä on täysi oikeus lain mukaan periä puolisonsa, mikäli vainaja oli lapseton. Avoliitossa elävä puoliso ei vainajan kuollessa saa kuitenkaan mitään, ellei vainaja testamenttaa puolisolleen omaisuutta. Leskellä on myös oikeus jäädä asumaan yhteisenä kotina pidettyyn asuntoon puolison kuollessa. Tämä suoja ei päde avoleskiin, joilla ei ole lain tarjoamaa oikeutta jäädä asumaan yhteiseen asuntoon, ellei hän omistanut kotia. Aviopuolisoilla on yleensä oikeus myös leskeneläkkeeseen silloin, kun toinen puoliso kuolee. Leskeneläke avoliitossa eläville ei kuitenkaan koskaan ole mahdollista.

Muita avoliiton ja avioliiton eroavaisuuksia

Aviopuolisot nauttivat kevyimmästä verotusluokasta silloin, kun kyseessä on perintö- tai lahjaverotus. Avopuolisot joutuvat maksamaan korkeampaa veroa, ellei heillä ole yhteisiä lapsia. Aviopuolisoilla on myös naimisiin menon myötä oikeus yhteiseen sukunimeen, joka vain tietyin edellytyksin on mahdollista avopuolisoille. Kun avioliitossa syntyy lapsi, äidin aviomies oletetaan aina lapsen isäksi. Avoliitossa elettäessä lapsen isyys tulee kuitenkin aina erikseen vahvistaa Digi- ja väestötietoviraston toimesta.

Lataa ja tulosta itsellesi infograafi avioliiton ja avoliiton eroista:  Avioliitto Vs. Avoliitto

Ky­syt­tä­vää? Ota yh­teyt­tä asia­kas­pal­ve­luun!

Jos jokin avoliiton lakiasioissa mietityttää, kysy rohkeasti lisää asiakaspalvelustamme. Voit jättää soittopyynnön tällä lomakkeella tai soittaa numeroon 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).

Kaikki avoliittoa käsittelevät artikkelimme>>

Kaikki avioliittoa käsittelevät artikkelimme >>

Lexly.fi apunasi kaikissa perheen ja parisuhteen lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoliiton lakiasiat

Asiantuntijamme ovat koonneet sinua varten kattavan paketin avoliiton lakiasioista.

Miniopas avoliitosta

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten avoliitto solmitaan?

Yhdessä asuminen katsotaan avoliitoksi vain, mikäli kumppaneilla on vakiintunut seurustelusuhde: keskenään asuvat ystävykset tai kämppikset eivät ole avoliitossa keskenään. 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Naimisiin talouden turvaamiseksi?

Olisiko syytä mennä naimisiin vain taloudellisen turvan vuoksi? Ei välttämättä. Oman parisuhteen asiakirjat kannattaa kuitenkin laittaa kuntoon. Avoehdolla voitte sopia keskinäisistä talousasioistanne avoliiton päättymisen varalta.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä hyötyä on avoehdosta?

Avoehto on avoparin keskinäinen sopimus taloudellisista ja käytännön asioista avoeron varalta. Avoehdossa sovitaan siis pelisäännöt erotilanteen varalta. Toisin kuin avioehto, avoehtoa ei tarvitse rekisteröidä, jotta se on pätevä.

Lue kokonaan